Archiwum

Numery 34—53 znajdują się w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

Niektóre najnowsze numery znajdziecie Państwo w ISSUU

Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, ISSN 1509-6726

Pliki są w rozdzielczości gwarantującej prezentowanym materiałom wysoką jakość. Czas ich pobierania może być dłuższy.

Liczba w nawiasie oznacza pierwszą stronę artykułu.

Konspekt numer 60 (1/2016) [niebawem w wersji cyfrowej]

Konspekt-60-d

Fotografia zostanie. Rozmowa ze Stanisławem Markowskim – fotografikiem, muzykiem, filmowcem; Działanie w procesie. Rozmowa z prof. Haliną Cader-Pawłowską; Katarzyna Potyrała, Étienne-Jules Marey – naukowiec pasjonat i fotograf ruchu; Jan Rajmund Paśko, Fotografia amatorska wczoraj i dziś; Jan Bujnowski, Fotografia przyziemna; Marianna Michałowska, Księżyc i „Echo”. O fotografii Beaty Długosz; Jakub Pierzchała, Archiwum Zdjęć Niezrobionych; Mirosław Niesyto, To fotografia?! O fotograficznych technikach specjalnych; Marzena Kolarz, Czarne portrety – Kominiarze; Monika Stolarska, Zdjęcia nie muszą być piękne, mają intrygować. Raport z fotografii koncertowej i teatralnej; Katarzyna Zolich, Mikronarracje i wielka sztuka. O książce fotograficznej i innych małych drukach; Aleksandra Katarzyna Twardowska, Spadanie bez upadania; Katarzyna WojdyłA, Logo XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki; W stronę obrazu – rozmowa z prof. Agnieszką Łukaszewską; Tomasz Chomiszczak, Beksiński. Ostatnia migawka; Marcin Kania, Henryk Różycki w obiektywie. Opowieść dygresyjna; Jarosław Lesiak, Stephen King – między kulturą „wysoką” a „niską”; Wiersze: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, Grzegorz Skórka; GALERIA „KONSPEKTU”; Przemysław Mazur, Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego; Polskie korzenie Izraela. Rozmowa z prof. Łukaszem Tomaszem Sroką, Dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP; „Wspierać, nie wyręczać”. Rozmowa na temat działalności BON UP; Grażyna Kurzawa, Rola Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody w edukacji środowiskowej społeczeństwa polskiego; Marek Guzik, Bartłomiej Zyśk, Alicja Walosik, Nasz najbardziej tajemniczy płaz bezogonowy – grzebiuszka ziemna (huczek ziemny); Dorota Rojek, Uczelnia w mediach (wybór); Marek Guzik, Wspomnienie o dr Zofii Pelc; Nowości Wydawnictwa Naukowego UP.

Konspekt numer 59 (4/2016)

Konspekt-59-d

Jeden człowiek – wiele obowiązków. Rozmowa z prof. Józefem Brynkusem – historykiem i parlamentarzystą (5); Na wiele głosów, na wiele serc… Rozmowa z prof. Adamem Korzeniowskim – dyrygentem i pedagogiem, założycielem Chóru Mieszanego „Educatus” (9); W świecie dźwięków… Rozmowa z mgr Małgorzatą Tęczyńską-Kęską – dyrygent Orkiestry Symfonicznej UP (18); Nawet digitalne społeczeństwo potrzebuje minimum ideału. Z prof. Franco Ferrarottim, twórcą włoskiej socjologii rozmawia dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (21); Na antypodach tradycji. Rozmowa z Eustachym Rylskim (26); Jestem zadaniowcem. Rozmowa z Dorotą Rojek, rzecznikiem prasowym UP (30); Stanisław CHYCZYŃSKI, Korespondując z Beksińskim… (37); Rafał SOLEWSKI, Wola i okiełznanie (44); Ada WANTUCH, Mój Nowy Jork (54); Jacek KRUK, Wyjątkowy superksiężyc (58); Marek GUZIK, Bartłomiej ZYŚK, Alicja WALOSIK, Rzekotka drzewna – nasz najbardziej znany płaz bezogonowy (61); Marek GUZIK, Karp nasz i nie nasz (65); Henryk W. ŻALIŃSKI, Wspomnienie o Profesorze Józefie Hamplu (68); Piotr PASTUSZKO, Jerzy Szymczyk (1942–2016) (72); Dorota ROJEK, Uczelnia w mediach (wybór) (74); Klaudia ŚMISTEK, Dolomity [zdjęcie] (76); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (77).

Konspekt numer 58 (3/2016)

Konspekt_58_okladka

Wiedzą należy się dzielić. Rozmowa z prof. KATARZYNĄ POTYRAŁĄ, Prorektor UP ds. Studenckich (5); Film istnieje tylko w odbiorze. Rozmowa z prof. BOGUSŁAWEM SKOWRONKIEM, Prorektorem UP ds. Kształcenia (12); Uczelnia to ludzie. Rozmowa z prof. ROBERTEM STAWARZEM, Prorektorem UP ds. Rozwoju (22); Sine ira et studio. Rozmowa z prof. MARIUSZEM WOŁOSEM, Prorektorem UP ds. Nauki (31); Szkoła życia. Rozmowa z prof. MICHAŁEM ŚLIWĄ, Rektorem Seniorem UP (44); STANISŁAW KOZIARA, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Bogdanowi Walczakowi (48); KATARZYNA WĄDOLNY-TATAR, Pamięć gatunku literackiego (53); MAREK KARWALA, Obiektywem i wierszem. O twórczości Martyny Mazur (56); PIOTR KRYWAK, Lekcja pokory. O twórczości Stanisława Lema (62); MARCIN KANIA, Po koncercie Terra Nostra Desiderabilis (65); KAZIMIERZ MRÓWKA, Winnice uniwersyteckie w Polsce (67); EWELINA KAZIENKO, Problematyka patrocinów kościelnych na przykładzie średniowiecznych wezwań sądeckich (71); MAREK GLOGIER, Opowieść o ceramicznym Motylu (74); WANDA MATRAS-MASTALERZ, Czytaj! Zobacz więcej. Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie (81); ŁUKASZ BINKOWSKI, Akcja „SOS – Uczelnie Schroniskom” (85); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ALICJA WALOSIK, Nasze piękne ropuchy (89); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (94); Nowa Rzecznik UP (99).

Konspekt numer 57 (2/2016)

Konspekt_57_okladka

Polska musi korzystać z dorobku uczonych Rozmowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa wyższego dr Jarosławem Gowinem (5); Nie jestem rewolucjonistą Rozmowa z JM Rektorem elektem UP prof. Kazimierzem Karolczakiem (9); W świecie tekstów Rozmowa z prof Piotrem Bork iem, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UP (15); MAREK BUŚ, Niorwida spór z powstaniem (25); MACIEJ MALINOWSKI, Dezyderata – cała prawda o utworze wcale nie „znalezionym w kościele św. Pawła w Baltimore” (32); PAWEŁ PRÓCHNIAK, Polkowski: pochwała powagi (41); PAWEŁ PRÓCHNIAK, Podsiadło: w oku wiersza (43), ANDRZEJ FRANASZEK, Łza (45); MARCIN KANIA, Pomiędzy lustrami. Uwagi i zbiorze poetyckim Szczęsnego Wrońskiego Nadzieja matka głupich (1980) (47); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Gdy nadmiar myśli nie pozwala zasnąć Kilka refleksji na temat literatury polskiej w Izraelu na przykładzie twórczości Marcela Goldmana (53); Przeciw filologicznym „zbrodniom” Rozmowa z prof. Markiem Pieniążkiem – literaturoznawcą, teatrologiem, poetą (61); „Mam naturę archiwisty” Rozmowa z prof. Zbigniewem Białasem – literaturoznawcą, tłumaczem, autorem powieści historyczno-kryminalnych (73); MAREK KARWALA, Artystyczne pasje Lidii Ziemińskiej (78); MAREK KARWALA, Barwy muzyki / muzyka barw Marka Batorskiego (85); MAREK BATORSKI, Malarstwo a jazz (87); TOMASZ CHOMISZCZAK, Marian Pankowski i jego teatralne królestwo (91); SYLWIA KĘPA, Głosy architektury O reportażach Filipa Springera (95); MARIAN STALA, Zawsze o Norwidzie Wokół nowej książki Marka Busia (99); DANUTA ŁAZARSKA, Dwory i dworki (102); Smak słowa Wspomina prof. BOLE SŁAW FARON (107); By zrozumieć siebie i świat Wspomina prof. ZENON URYGA (114); MARIA SIENKO, Nowoczesna edukacja regionalna i Nowa Huta (122); KAZIMIERZ GAJDA, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii (127); ROMAN MAZURKIEWICZ, Katedra Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej (131); TATIANA REPINA, Wiersze (133); JACEK KRUK, Oblecieć świat bez lądowania (137); AGNIESZKA KOWALSKA, GRAŻYNA KRECH, Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Wachnickim  (142); GABRIELA MEINARDI, Wspomnienie o prof. Halinie Grzmil-Tylutki (146); AGNIESZKA OSTROWSKA, Debata edukacyjna „Dylematy polskiej edukacji w świetle proponowanych zmian” (148); Nowości Wydawnictwa Naukowego (151); Galeria na końcu: Terra Nostra Desiderabilis (156).

Konspekt numer 56 (1/2016) 

Konspekt_56_okladka

Zawartość: MICHAŁ ŚLIWA, Nasi Honorowi Doktorzy (4); ANDRZEJ WAJDA, KRYSTYNA ZACHWATOWICZ-WAJDA, Nasi nauczyciele (7); WIESŁAW BANYŚ, Językoznawstwo, humanistyka i nowoczesny uniwersytet (14); SALAH MEJRI, Frazeologia: języki i kultury (25); TADEUSZ GADACZ, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego Jerzemu Owsiakowi (34); AHARON SEIDENBERG, W moim życiu wciąż więcej jest nieznanego… (39); JACEK MAJCHROWSKI, Wychowanie narodowe i państwowe w latach Drugiej Rzeczpospolitej (44); ŠTEFAN HRAŠKA, Ryzyko związane z wykorzystaniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie (52); ALGIRDAS GAIŽUTIS, O człowieku wyzwalającym się, wyzwolonym i roli uniwersytetów (56); KS BP TADEUSZ PIERONEK, Rola autorytetu w czasach zagubienia (62); STEFAN M. KWIATKOWSKI, Zaufanie, lojalność i solidarność w kontekście przywództwa edukacyjnego (66); TERESA MURYN, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Jacquesowi Cortesowi (71); STANISŁAW GAJDA, Prestiż a język (75); ADAM MICHNIK, Zmiana bez przemocy (88); ADAM MASSALSKI, Konieczność czy element systemu? (90), JÓZEF ŁAPTOS, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Edgarowi Morinowi (103); JACEK MIGDAŁEK, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi (109); TADEUSZ BUDREWICZ, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Wiktorowi Matrosowowi (114); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi (119); MICHAŁ ŚLIWA, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Markowi Waldenbergowi (126); ANDRZEJ KASTORY, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Janowi Baszkiewiczowi (131); JACEK CHROBACZYŃSKI, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Wojciechowi Wrzesińskiemu (134); KAZIMIERZ POLAŃSKI, Językoznawstwo a poprawność językowa (142); EDWARD POLAŃSKI, Ortografia polska dziś (148); LUDWIK MROCZKA, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Tadeuszowi Chrzanowskiemu (159); STANISŁAW BURKOT, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Franciszkowi Ziejce (164); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Tadeuszowi Lewowickiemu (170); FELIKS KIRYK, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Iwanowi O. Wakarczukowi (174); ANDRZEJ KASTORY, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Horstowi Buszello (179); ZENON URYGA, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Bożenie Chrząstowskiej (182), STANISŁAW KAROLAK, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Gastonowi Grossowi (186); STEFAN SKOWRONEK, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Borysowi Woźnickiemu (191); STANISŁAW KAROLAK, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Alainowi van Crugtenowi (196); HENRYK SAMSONOWICZ, W Ojczyźnie nauki (200); KS. JÓZEF TISCHNER, Dwie tradycje (203); JÓZEF TABOR, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Zenonowi Mosznerowi (207); STANISŁAW BURKOT, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Henrykowi Markiewiczowi (211); ŠTEFAN HRAŠKA, Vzta’h vysokoskolskeho ucitel’a ku studentom (215); STEFAN M. KWIATKOWSKI, Przywództwo edukacyjne w kontekście zaufania indywidualnego i instytucjonalnego (217); RYSZARD TADEUSIEWICZ, Komputer w szkole powinien być jak szwajcarski scyzoryk (220); FRANCISZEK ZIEJKA, Serce Hugona Kołłątaja (224); HENRYK SAMSONOWICZ, O nauce w życiu człowieka (235); ZENON MOSZNER, Początki matematyki na naszej Uczelni (239).

Konspekt numer 55 (2/2015)

Konspekt_55_okladka

Zawartość: Refleksje przed Jubileuszem. Rozmowa z JM Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Michałem Śliwą (5); MAREK PIENIĄŻEK, Tadeusz Kantor ‒ poeta (13); TOMASZ CHOMISZCZAK, Zdzisław Beksiński: jak (nie) zostałem pisarzem (17); ZDZISŁAW BEKSIŃSKI, Plac egzekucji (25); Muzyka pochodzi z nieba. Rozmowa z Józefem Skrzekiem, liderem grupy SBB (30); GABRIELA MEINARDI, Edith Piaf – sztuka i życie to jedno (37); BEATA ANNA SYMOŁON, Chleb codzienny. Impresja na temat obrazu Jana Vermeera Mleczarka (43); WANDA MATRAS-MASTALERZ, Potencjał terapeutyczny literatury i sztuki w procesie umacniania zdrowia (45); MONIKA BEDNARCZYK, DOROTA KOCZOR, Kolekcjoner opowieści. Rozmowa o Gustawie Herlingu-Grudzińskim (51); MAREK KARWALA, Multiartystyczna dusza Marii Baster-Grząślewicz (55); BARBARA KRASIŃSKA, O minimalizmie we współczesnej grafice użytkowej (59); MONIKA ANDRASZ-MROŻEK, Kambodżańskie notatki osobiste (62); JACEK KRUK, Badania planet karłowatych (70); KRZYSZTOF MROCZKA, Zastosowanie i innowacje technologii Friction Stir Welding (FSW) (76); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, Kumaki ‒ nasze najmniejsze, lecz najbardziej jadowite płazy (88); WŁADYSŁAW BŁASIAK, Definicje w nauczaniu przyrodniczym (95); MAREK KARWALA, Czesław Michalski o sporcie na Politechnice Krakowskiej (97); KARINA OLESIAK, American dream, czyli „Noc w Bibliotece: Kultura amerykańska” (99); TOMÁŠ KOZÍK, HENRYK NOGA, Wystawa „Techniczna twórczość studentów. Realizowane projekty prac końcowych”. Kraków–Nitra 2015 (102); MAREK GLOGIER, Rok bibliotecznych pożegnań na zawsze. Beata Pauli, Dorota Wilk, Teresa Wildhardt  (106); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (111); MAREK BILIŃSKI, Refleksje po koncercie w Krakowie (119) MAREK BILIŃSKI, Po drugiej stronie światła [płyta CD] okładka, s. 3.

Konspekt numer 54 (1/2015)

Konspekt_54_okladka

Zawartość: Technika to przyszłość. Rozmowa z prof. Jerzym Jurą – Dyrektorem Instytutu Techniki UP (5); KAZIMIERZ JARACZ, Historia i przyszłość Instytutu Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (11); HENRYK NOGA, O miejsce edukacji technicznej w systemie kształcenia (20); HENRYK NOGA, ANNA PACTWA, Nauka programowania jako wsparcie tradycyjnej edukacji (24); MAŁGORZATA PIASKOWSKA-SILARSKA, KRZYSZTOF PYTEL, MARCIN JASIŃSKI, Zielona energia na ziemi (30); KRZYSZTOF BRYŁA, Magnez – metal przyszłości dla przemysłu motoryzacyjnego (34); RENATA STAŚKO, Współczesne wysokowytrzymałe stale dla przemysłu motoryzacyjnego (38); MACIEJ ZAJĄC, O wyznaczaniu częstotliwości drgań własnych budynków po modernizacji (42); LUCYNA JAWORSKA, Dlaczego brylantów nie powinniśmy wsadzać do pieca? (45); MIROSŁAWA WOJCIECHOWSKA, KRZYSZTOF ZIEWIEC, KAMIL KASZYCA, Termowizja w dydaktyce procesów wytwarzania materiałów (50); W świecie techniki… Z emerytowanym pracownikiem Instytut Techniki prof. Józefem Żmiją rozmawia prof. Jerzy Jura (54); Absolwenci piszą… (57); ANNA WÓJCICKA, Systemy ekspertowe – praktyczne zastosowania w medycynie (60); WALDEMAR SZAROMA, KAROL DZIUBEK, Stres biologiczny (63); JOANNA OPOZDA, Zmiany funkcjonalne i strukturalne mózgowia u osób z ASD (71); Oświeć się! Rozmowa z prof. Robertem Stawarzem – koordynatorem Festiwalu Nauki 2015 (75); Dźwięk i światło. Rozmowa z Markiem Bilińskim – multiinstrumentalistą, kompozytorem muzyki elektronicznej (79); Światło i dźwięk. Rozmowa z Janim Konstantinovskim Puntosem – artystą nowych mediów (82); ALEKSANDER JASICKI, Poezja (85); PIOTR BOREK, Patronat kobiecy w czasach saskich (87); JANUSZ A. MAJCHEREK, Rycerze i ludzie gór. Refleksje o książce Antoniny Sebesty „Etyka i ethos „ludzi gór” (90); MIKOŁAJ SPODARYK, Poszukiwanie Harasymowiczów (93); KAZIMIERZ KOCHMAN, Święty Józef Sebastian Pelczar (98), MARIUSZ SOLARZ, Obóz i cmentarz żołnierzy radzieckich w Skotnikach (101); JACEK KRUK, Amerykański astronauta, gość naszej Uczelni, znowu w kosmosie! (107), MAREK GLOGIER, Moje boje słowem, piórem i klawiaturą. Rzecz o 15 latach współpracy z „Konspektem” (1999–2014) (111); SARA KWIATKOWSKA, „Kolaż. W hołdzie Władysławowi Hasiorowi” (123); AGNIESZKA KMAK-OBRĘBSKA, MILENA PAWELEC, Gapminder World, czyli dane, które mówią ludzkim głosem (126); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ANNA GAŁ, Jak i gdzie zimowały nasze płazy (129); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (134).

Konspekt nr 53 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Musimy poznać dziecko. Rozmowa z prof. Bożeną Muchacką – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP (5); MICHAŁ GŁAŻEWSKI, Pedagogika alternatywna – szkoła waldorfska (12); ROBERT MAŁOSZOWSKI, Dziecko i dorosły w świecie mediów (16); ANNA SZKOLAK, Zawód nauczyciela wczesnej edukacji na przestrzeni dziejów (18); JOLANTA SAJDERA, Praktykowanie jako droga do zawodu nauczyciela (22); MAGDALENA GROCHOWALSKA, Obowiązek szkolny sześciolatków jako problem i wyzwanie (25); ANETA WOJNAROWSKA, Dlaczego Montessori? (28); MATEUSZ  MUCHACKI, Egzystencjalne (społeczne) kompetencje kluczowe w cywilizacji XXI wieku (32); ANNA WALSKA, Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (37); MARCIN NOWAK, Wrażliwość estetyczna a rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym (40); KATARZYNA DORMUS, Katedra Historii Oświaty i Wychowania (43); IWONA CZAJA-CHUDYBA, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej (45); KRZYSZTOF KRASZEWSKI, Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi (47); TERESA ŻEBROWSKA, Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych (52); KINGA ŁAPOT-DZIERWA, Katedra Edukacji Artystycznej (57); BOŻENA MUCHACKA, Główne kierunki działalności Katedry Pedagogiki Przedszkolnej (62); KINGA ŁAPOT-DZIERWA, Prof. Halina Sala-Wójcik w osobistych wspomnieniach (64); STANISŁAW SOWOLEWSKI, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie (67); BOGUSŁAW SKOWRONEK, Laudacja: Andrzej Wajda (71); W kinie jesteśmy razem. Z Andrzejem Wajdą i Krystyną Zachatowicz-Wajdą rozmawia prof. Bogusław Skowronek (76); MARIUSZ WOŁOS, Polski wiek XX (81); LECH ŁUKASZ KLEWŻYC, Początki okupacji niemieckiej w Olkuszu (89); KRZYSZTOF KLOC, Premiera Sławoja Felicjana Składkowskiego potyczki z rzeczywistością (95); JAKUB KĘPKA, Austriackie kodyfikacje karne z przełomu XVIII i XIX w. (99); MICHAŁ GÓRNISIEWICZ, Figura Dwóch Postaci (104); ALICJA ŚMIGIELSKA, Czy „Pod Baobabem” spotkasz znów miłych przyjaciół z tamtych lat…? (108); CZESŁAW MICHALSKI, Olimpijczycy z Krakowa pamiętają o przeszłości (114); 15 lat „Konspektu”. Rozmowa z prof. Henrykiem Czubałą, pierwszym redaktorem naczelnym pisma (117); PIOTR KRYWAK, W piwnicznej izbie, czyli moja przygoda z „Konspektem” (121); STANISŁAW SKÓRKA, Historia pewnego zdjęcia (126); BARTOSZ OCHOŃSKI, MK BO PK MG czyta ss (128); MARCIN KANIA, 10 lat z „Konspektem” (133); KARINA OLESIAK, Od szczytów Alp po piaski Sycylii, czyli „Tydzień z Kulturą Włoską” na Uniwersytecie Pedagogicznym (138); MAREK KARWALA, „Człowiek człowiekowi Aniołem” (141); MAREK KARWALA, Nowe inscenizacje Teatru MIST (144); BOLESŁAW FARON, Pożegnanie Juliana Kawalca (146); PIOTR BŁASZCZYK, KAZIMIERZ MRÓWKA, Dwie tęcze Kartezjusza (149); KARTEZJUSZ, O tęczy (155).

Konspekt nr 52 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Media są fascynujące… Z prof. Tomaszem Gobanem-Klasem rozmawia prof. Agnieszka Ogonowska (5); AGNIESZKA OGONOWSKA, Nowe media, nowe uzależnienia (13); GRAŻYNA WRONA, RENATA M.ZAJĄC, Polskie czasopisma popularnonaukowe w latach 1918-1939 (16), JANUSZ A.MAJCHEREK, Media a opinia publiczna (25); IGNACY S. FIUT , Pokolenie Sieci i jego perspektywy (28); JOLANTA KORCZAK, Remiks (32); AGNIESZKA SŁABY, Sztuka w mediach społecznościowych (36); RAFAŁ SOLEWSKI, Projektowanie przestrzeni doświadczenia i tożsamość osobowa – mediatyzacja zmysłów i poetyzacja poznania (40); BOGUSŁAW SKOWRONEK, Zespół Badań nad Filmem, Komunikacją i Kulturą Filmową i jego miejsce w Ośrodku Badań nad Mediami (45); ARTUR PISKORZ, Mike Leigh – twórca społecznie wrażliwy (47); PATRYCJA WŁODEK, Retromania (51); GRZEGORZ NIEĆ, Za co powinniśmy kochać media publiczne, a szczególnie TVP Regionalną? (53); MAŁGORZATA BOGUŃ, Radio – „medium gorące” (57); MAREK PIENIĄŻEK, Detekstualizacja poezji, czyli ku transmedialnej poetyce doświadczenia (60); MAGDALENA STOCH, O zakładzie Badań nad Polityką Antydyskryminacyjną w Mediach (65); MAGDALENA KORONA, Festiwal WATCH DOCS (67); ANNA ŚLÓSARZ, Zespół Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych  w Edukacji (69), MAŁGORZATA NODZYŃSKA, Nowoczesne media w edukacji chemicznej (72); MAREK GLOGIER, W kręgu bieżących periodyków Uniwersytetu Pedagogicznego (1996–2014), czyli miniprzewodnik po tytułach wielkich i małych (74); BOGUSŁAW SKOWRONEK, Zbyszek – wspomnienie o profesorze Zbigniewie Bauerze (86), WIESŁAW GODZIC, Zbyszku, jest praca do wykonania! (90); Być otwartym... Rozmowa z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciechem Nowakiem (92); MATEUSZ OKOŃSKI, Poznaj swój park (95); ALICJA ŚMIGIELSKA, „Vous etes des Neo-Canadiens…?” (99); MARZENA BŁACH, Erasmusowe kierunki – Sewilla (105); PAULINA KNAPIK, Okiem studenta, czuli kilka słów o działalności Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP (113); TOMASZ CHOMISZCZAK, „Naiwno-mądra alchemia”. O literaturoznawczych dociekaniach Mariana Pankowskiego (116); Człowiek z gitarą. Rozmowa z Ryszardem Styłą (122); JAN RAJMUD PAŚKO, Podręcznik dla ucznia czy… (127); TOMASZ ZACHARSKI, Metryka książki – przeżytek? (130); PAULINA SACHA, MICHAŁ ŻYDOWSKI, Magic in the air – brazylijski Mundial 2014 (134); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ANNA GAŁ, Traszki – nasze mało znane płazy ogoniaste (cz.2) (137); ADRIAN SZOPA, U początków pisma (143); GABRIEL SZUSTER, Spojrzeć oczami świadków (145).

Konspekt nr 51 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Szkolnictwo wyższe i nauka fundamentem modernizacji kraju. Rozmowa z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesławem Banysiem, doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (5); GABRIEL SZUSTER, Dlaczego świętujemy 11 maja? (14); MAREK WILCZYŃSKI, „Humany-tumany” (18); MAREK GLOGIER, Dekada nowej strategii archiwalnej (2003–2013) (24); Cała książka z jednej głowy. O literaturze opowiada Radosław Nowakowski (36); EWA TŁUCZEK, KAROLINA DURDA, Tomasz Kulczycki – krawiec, patriota, wydawca (42); MAREK KARWALA, Teatr MIST obchodzi dwudzieste urodziny (46); OLIWIA BRZEŹNIAK, Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu, czyli miejsce spotkań niezwykłych (49); PAULINA SACHA, Nie niszczmy małych bibliotek… (53); MICHAŁ GÓRNIESIEWICZ, Polityka przedostatnich Jagiellonów wobec ostatnich Piastów mazowieckich (56); CZESŁAW MICHALSKI, Soczi 2014 – najlepszy start polskich sportowców w historii zimowych igrzysk olimpijskich (58); WITOLD WARCHOLIK, Turystyka – fakty i mity (63); BOŻENA MUCHACKA, IWONA CZAJA-CHUDYBA, ANNA SZKOLAK, Nowe forum pedagogów (65); KAMIL STOLAREK, Gorzkie pomarańcze – grecka iluzja a rzeczywistość (67); Pokolenia odchodzą – pamięć pozostaje. Rozmowa z dr. Hubertem Chudzio (70); KRYSTYNA OSTROWSKA, Pamiętnik z pobytu na Syberii (fragment) (73); RADOSŁAW GAJDA, Rosyjska mentalność a tęsknota za imperium (79); PAWEŁ PRÓCHNIAK, Prawda metafory (81); JOANNA PADULA, Ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe poetyki miejskie (literatura, kultura, język)” (84); GABRIELA MEINARDI, Dominique Rouge… Takim go zapamiętamy (89); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (92).

Konspekt nr 50 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Literaturocenryczność Wschodu. Rozmowa z dr. hab. Aurelią Kotkiewicz (5); DOROTA DZIEWANOWSKA, Znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie kształcenia kompetentnego użytkownika języka obcego (11); WIKTOR F. CZERTOW, Idee szkoły formalnej w pracach W. M. Fiszera (16); ALEKSIEJ W. ŁUBKOW, Z dziejów gimnazjów rosyjskich w Warszawie (19); Byłam w Leningradzie. Rozmowa z Haliną Kuźmą – świadkiem historii (23); MARIUSZ WOŁOS, Urywki wspomnień z syberyjskich szlaków – wieś Despotzinowka (27); MIROSŁAW WARCHOŁEK, Utrzeć władzy Nosa… (31); NATASZA GÓRA, Wania w PL, czyli słów kilka o Iwanie Wyrypajewie i jego dramatach wystawionych na polskich scenach teatralnych (35); KATARZYNA KOTULA, „Jeśli rewolucja doprowadziła mnie do sztuki, to sztuka wprowadziła mnie do rewolucji” (39); EWA MARIA KAŹMIERCZAK, Przypowieść o śmierci i szczęściu (43); BARTOSZ WACHULEC, Wpływ palamizmu na malarstwo ikonowe na Rusi północno-wschodniej (48);  JACEK KRUK, Polscy pionierzy rosyjskiej kosmonautyki (52); MAREK GLOGIER, „You-rodivyj”, czyli 14 lat z „nawiedzonymi” (59); MAGDALENA BŁAŻEJEWSKA, Hipoterapia w Rosji (63); VLADIMIR STOCKMAN, Wiersze (66); Poznajmy Rosję. Rozmowa z mgr Heleną Ples – Dyrektor Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Fundacji „Russkiy Mir” (69); Kierunek: Małopolska. Rozmowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową (73); PAWEŁ SPOREK, Myśl oświatowa Komisji Edukacji Narodowej a rzeczywistość edukacyjna XXI wieku (77); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ANNA GAŁ, Traszki – nasze mało znane płazy ogoniaste (81); AGNIESZKA OGONOWSKA, Światło odbite nigdy nie powraca w tej samej formie (88); URSZULA SZEWCZYK, URSZULA TOKARSKA, Portret Mistrzyni (91), BERNADETA STANO, Edukacja Artystyczna w Wenecji (96); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (100).

Konspekt nr 49 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: MICHAŁ ŚLIWA, Dokonania Komisji Edukacji Narodowej z perspektywy współczesności (7);  Komisja Edukacji Narodowej – wielkie dzieło, wielkie dziedzictwo. Rozmowa z prof. Katarzyną Dormus (15); To imię przetrwało, Rozmowa z prof. Zenonem Moscznerem, rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w latach 1971–1975 i 1981–1984 (20); Nauczyciel nauczycieli. Rozmowa z prof. Bolesławem Faronem – rektorem WSP w latach 1975–1981 (22); GABRIEL SZUSTER, Czterdziestolecie nadania imienia Komisji Edukacji Narodowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (28); MAREK GLOGIER, Kalendaria rocznicowe (1973, 2013) (32); JERZY CIECIELĄG, Komisja Edukacji Narodowej – rys historyczny (37); PRZEMYSŁAW JĘDRZEJEWSKI, Szkolnictwo parafialne województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego (1788–1792) (42); RADOSŁAW TARKOWSKI, Jan Jaśkiewicz (1749–1809) – profesor historii naturalnej w czasach Komisji Edukacji Narodowej (45); DOROTA KARKUT, Edukacja człowieka, Polaka i obywatela wobec tradycji Komisji Edukacji Narodowej (51); AGATA WÓJCIK, Szkolnictwo artystyczne w Polsce w czasach Komisji Edukacji Narodowej (55); MAŁGORZATA PETRY, Rysunek w polskich szkołach od XVIII w. do początków XIX w. (58); WITOLD WIĘSŁAW, Podręczniki matematyki w czasach Komisji Edukacji Narodowej (61); MARCIN KANIA, TOMASZ ZACHARSKI, Podręcznik z kręgu Komisji Edukacji Narodowej – analiza historyczno-typograficzna (69); AGNIESZKA FLUDA-KROKOS, Ekslibrisy braci Załuskich (74); MARIA STACHNIK, DOROTA WILK, Komisja Edukacji Narodowej a biblioteki – akty prawne, organizacja, bibliotekarz, czytelnik (80); BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA, DOROTA WITCZAK, Cyfrowe mosty między przeszłością a przyszłością edukacji (83); MAREK WILCZYŃSKI, Nowe możliwości studiowania w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – czy wykorzystamy szansę? (88); ANTONINA SEBESTA, Misja uniwersytetu na podstawie poglądów Kazimierza Twardowskiego i Tadeusza Czeżowskiego (92); MAREK GLOGIER, Publikacje źródłowe do dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego. Przewodnik narracyjno-bibliograficzny za lata 1952–2012 (95); KATARZYNA PŁAWECKA, XVI Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego „w kręgu tradycji KEN” (110); Powstanie styczniowe – szanse i nadzieje. Rozmowa z prof. Henrykiem W. Żalińskim – znawcą historii Polski XIX wieku (117); KACPER KULPA, Pogranicze galicyjskie w okresie powstania styczniowego (125); JAKUB KĘPKA, Lwowianki a powstanie styczniowe (128); DANUSZ JANOTA, Więzienne losy Adama Sapiehy (132); MARCIN KANIA, Jakub Żegota Wywiałkowski – krakowski drukarz, uczestnik wydarzeń z roku 1863 (136); KRZYSZTOF KLOC, Etos powstania styczniowego z polityka obozu piłsudczyków (na podstawie tekstów prasy krakowskiej) (141); ARTUR KASPRZYK, Etos rycerski w powstaniu styczniowym na przykładzie postawy ks. Stanisława Brzóski (146); KATARZYNA ODRZYWOŁEK, Ludność żydowska w okresie powstania styczniowego (149); WITOLD JAGOCKI, Monarchia habsburska wobec powstania styczniowego (155); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (159).

Konspekt nr 48 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: O czym dziś opowiada antropologiczna opowieść? Rozmowa z prof. Wojciechem Józefem Bursztą – kulturoznawcą (5); ZBIGNIEW BAUER, Kulturoznawca (i medioznawca) na skrzyżowaniu (15); AGNIESZKA OGONOWSKA, Trening widzenia w kulturze współczesnej (19); Co z tą kulturą? Rozmowa z prof. Agnieszką Ogonowską, kierownik Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (23); BOGUSŁAW SKOWRONEK, Jak dziś badać język w mediach? Podejście kulturowe (28); Mediolingwistyka – wprowadzenie. Rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem – dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (32); Opisać język żywy. Rozmowa z prof. Salahem Mejri – doktorem honorowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (36); ANNA SŁÓSARZ, Ideologiczne matryce w mediach i edukacji (41); MAREK PIENIĄŻEK, Uczeń jako aktor kulturowy (44); GRZEGORZ WÓJCIK, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach – szansa na interdyscyplinarną edukacji (47); NATALIA WRZESZCZ, Działalność Katedry Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (51); MAGDALENA STOCH, Miejsce refleksji genderowej w uniwersyteckim kształceniu polonistycznym (54); EWA ŁUBIENIEWSKA, Blask i nędza dekonstrukcji w teatrze współczesnym (58); GABRIELA MEINARDI, Jest taka scena… O teatrze Entr’Acte (63); RAFAŁ SOLEWSKI, Śmierć, brak i tożsamość (69); ANNA WYWIOŁ, O sztuce w reklamie – malarstwo w hołdzie dla produktu (72); GRZEGORZ WÓJCIK, Kobiety, ach kobiety! (76); NATALIA WRZESZCZ, Marka trawelebryty (79); MAŁGORZATA BOGUŃ, Radio Spektrum nadaje z pasją (82); MAGDALENA ROSZCZYNIALSKA, „Studia de Cultura” – rocznik Katedry Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego (86); AGNIESZKA SŁABY, „Mass media” epoki baroku (88); MAGDALENA ROSZCZYNIALSKA, Kraków – miasto idealne (92); ARUR JACHNA, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie miejscem edukacji osób starszych (97); KATARZYNA FICHNOVA, Edukacja medialna – rozwiązania praktyczne i ujęcia modelowe na świecie (103); BOLESŁAW FARON, Z doświadczeniem dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu (106); MAREK WILCZYŃSKI, Onde a terra se acaba e o mar comeca… Śladami Swebów w Portugalii (112); JANUSZ KOSTECKI, Badania historii czytelnictwa w Bibliotece Narodowej (118); IRENA KAPUŚCIK, Największa biblioteka świata (125); AGNIESZKA FLUDA-KROKOS, Ekslibris, czyli kultura (nie tylko) książki (128); MARCIN KANIA, O Władysławie Danielewiczu i jego „Podręczniku dla zecerów” (134); DOROTA WILK, Kulturotwórcza rola Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (140); PAULINA KNAPIK, JOANNA BROŃKA, Koło naukowe „Bibliolog” w XXI wieku (143); JERZY STEFAN OSSOWSKI, Z kart historii krakowskiego AZS (149); MAREK GUZIK, Medal Uniwersytetu Pedagogicznego dla Ligi Morskiej i Rzecznej (152); KARINA OLESIAK, Z Don Kichotem po Hiszpanii, czyli „Noc z kulturą hiszpańską” (155); BARTŁOMEJ ZAKRZEWSKI, Srebrny jubileusz Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze (158); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ANNA GAŁ, Nasza piękna salamandra plamista (161); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (166); Galeria na końcu (172).

Konspekt nr 47 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: W kręgu bibliologii. Rozmowa z prof. Krzysztofem Migoniem (5); Interaktywne biblioteki w społeczeństwie informacyjnym. Rozmowa z dr. Michałem Rogożem – p.o. Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP (10); KRZTSZTOF WOŹNIAKOWSKI, Kilka słów o polskiej prasie i książce na Węgrzech w latach 1939–1945 (15); ANDRZEJ DRÓŻDŻ, Dni Książki w powojennym Krakowie (21); ALFRED TOCZEK, Wkład lwowskiego środowiska historycznego okresu autonomii galicyjskiej w kształtowanie kultury książki i prasy (27); URSZULA KOLBEROVA, Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu (32); MICHAŁ ROGOŻ, Polskie edycje dwudziestopierwszowiecznych laureatów literackiej Nagrody Nobla (37); GRZEGORZ NIEĆ, Drugie życie książki w Polsce przed i po 1989 roku (42); GRZEGORZ NIEĆ, Ciekawsze druki bibliofilskie ostatnich lat (50); ANDRZEJ SKRZEPCZAK, Qvo vadis, bibliophiliae? (53); WANDA MATRAS-MASTALERZ, Czytanie pomaga, czyli o biblioteraupeutycznej superwitaminie (57); AGNIESZKA FLUDA-KROKOS, Ekslibrysy Aleksandry Ogórkiewicz (67); ADAM BAŃDO, Związki krakowskiego „Czasu” z kabaretem „Zielony Balonik” (71); ADAM RUTA, Współczesna prasa żeglarska w Polsce po 1989 roku (76); JACEK KRUK, Polskie czasopisma astronomiczne i astronautyczne wczoraj i dziś (82); MARCIN KANIA, Pod kreską. Kilka uwag o linii przypisu dolnego (86); HALINA GRZYWACZ, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – zarys historii (91); HANNA BATOROWSKA, Jak stworzyć nowoczesne centrum informacji w regionie przy współpracy z ośrodkiem akademickim? (98); URSZULA LISOWSKA-KOŻUCH, GRAŻYNA WRONA, Udział Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w projekcie „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” (106); HANNA BATOROWSKA, Pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP w bibliotekach Europy (113); HANNA BATOROWSKA, Od Pracowni Dokumentacji i Informacji Naukowej IINiB do Katedry Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej (116); JUSTYNA BUCZYŃSKA-ŁABA, Biblioteka w przestrzeni Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (120); DOROTA WILK, Kartki z dziejów Biblioteki Państwowego Pedagogium (127); ADRIAN TYNC, Historia Koła Naukowego „Bibliolog” (1974–1999); Trwałe wartości. Rozmowa z prof. Michaelem Gormanem – bibliotekarzem i bibliotekoznawcą (135); WOJCIECH KOWALEWSKI, Digitalizacja starych gazet w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (138); RENATA AUGUSTYN, Edukacja cyfrowa osób starszych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (141); BOLESŁAW FARON, Zapiski córki Eskulapa (145); MICHAŁ ROGOŻ, „Bajarz krakowski” Alicji Baluch (148); ADAM RUTA, Co każdy Polak o morzu wiedzieć powinien? (152); JAGODA GUMIŃSKA-OLEKSY, Matejko jaki jest, każdy widzi? (155); WALDEMAR SZAROMA, KAROL DZIUBEK, Rola telomerów i telomerazy w procesie starzenia się (161).

Konspekt nr 46 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Jesteśmy spadkobiercami kultury szlacheckiej. Rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, badaczem dziejów polskiej arystokracji (5); Historia to proces. Rozmowa z prof. Bożeną Popiołek, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (13); O polskiej historii za granicą. Rozmowa z prof. Andrzejem Chwalbą (19); URSZULA KICIŃSKA, Między historią a antropologią historyczną. Ustawiczne dylematy periodyzacji dziejów (22); AGNIESZKA CHŁOSTA-SIKORSKA, Nowoczesne metody nauczania-uczenia się historii (26); ADRIAN SZOPA, Barbarzyńcy u bram cywilizacji antycznej (30); PRZYMYSŁAW SOŁGA, Między antykiem a wiekami średnimi (34); MICHAŁ GÓRNISIEWICZ, Piastowski krzyżowiec (37); STANISŁAW DZIEDZIC, Cracovia sacra. Z zagadnień duchowej kultury Krakowa (40); MARCIN GADOCHA, Życie brackie w XVII stuleciu (48); ZDZISŁAW NOGA, Atlasy historyczne miast małopolskich (51); MATEUSZ WYŻGA, O mobilności podkrakowskich chłopów w czasach staropolskich (55); ANDRZEJ MAŁYSA, Bitwa pod Ponorami 19 czerwca 1831 r. (58); HALINA BURSZTYŃSKA, Romuald Traugutt w opowiadaniu Elizy Orzeszkowej „Oni” (64); HENRYK W. ŻALINSKI, Polski Paryż (70); HUBERT CHUDZIO, Biblioteka Polska w Paryżu – prace historyków Uniwersytetu Pedagogicznego nad jej zbiorami (80); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Pomiędzy katedrą uniwersytecka a stolikiem kawiarnianym (87); KRZYSZTOF KLOC, „Nędza, zbrodnia i moralna gangrena”. Kilka słów o marginesie społecznym w międzywojennym Krakowie (93); MARIUSZ SOLARZ, Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń (97); W niewoli kazachstańskich stepów. Wspomnienia Barbary Kałużyńskiej (99); JACEK CHROBACZYŃSKI, Szkoła, edukacji, nauczyciele i uczniowie w okupowanym Krakowie 1939–1945 (111); TOMASZ SZYGULSKI, Kompania Gerarda Woźnicy „Hardego” (115); KAMIL STASIAK, Niebo w ogniu (119); ARTUR JACHNA, O silnikach samolotowych w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (127); Pomiędzy Polską a Izraelem. Z Aharonem Seidenbergiem, doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rozmawia dr Piotr Trojański (130); Ile polskości w Izraelu. Z Szewachem Weissem, byłym ambasadorem Izraela w Polsce rozmawia dr Łukasz Tomasz Sroka (134); ANNA ROBAK, Bejs Jakow jako przełom w religijnej oświacie żydowskiej (137); JUSTYNA STUGLIK, BARTOSZ TRACZ, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego (140); CZESŁAW MICHALSKI, Sto lat krakowskiego wioślarstwa akademickiego. Część II: 1949–2011 (143); PIOTR DASZKIEWICZ, RADOSŁAW TARKOWSKI, Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu jako model dla polskiej nauki i centrum kształcenia polskich przyrodników (146); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ANNA GAŁ, Płazy w mitach, przesądach i przysłowiach (151); ANTONINA SEBESTA, W stulecie rozprawy Jana Gwalberta Pawlikowskiego „Kultura a natura” (155); FELIKS KIRYK, Wspomnienia z lat dawno minionych (158); JERZY CIECIELĄG, Sześćdziesiąt lat Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (161); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, KONRAD MEUS, Wierność nauce, tradycji i zasadom (166); KONRAD MEUS, Badania regionalistyczne w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (171); MAŁGORZATA TATARCZUCH, 60 lat istnienia Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (177); MARIA WIERZBIAK, Teki profesora Mariana Tyrowicza w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego (182); ANDRZEJ RZEPKA, MAREK GUZIK, Pierścień Hallera -najwyższe odznaczenie Ligi Morskiej i Rzecznej dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego (187); MARIUSZ KRUKAR, Historia Koła PTTK nr 16 przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w latach 1959–2010 (192); AGNIESZKA CHŁOSTA-SIKORSKA, Konferencja naukowa „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo”. Kraków 1718 października 2012 r. (197); URSZULA KICIŃSKA, „Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej”, Kraków, 5–6 grudnia 2012 r. (202); URSZULA DULĘBA, Historia jest wszędzie (207); MARCIN KANIA, Franciszka Ząbkowskiego „Teorya sztuki drukarskiey” (211); TOMASZ ZACHARSKI, To już historia… (217); Nic bez muzyki. Rozmowa z Jerzym Owsiakiem – doktorem honorowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (220); JULIUSZ ERAZM BOLEK, Poezja (224); BERNADETA STANO, Rozmowy o malarstwie (226); MARUISZ WOLLNY, Krwawa jutrznia (228); ALEKSANDRA STOLARCZYK, Między zniewoleniem a wolnością – „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego w szkole ponadgimnazjalnej (232); PAWEŁ DYBICZ, Polityków polityka historyczna (236); EDUARD GŁADYSZEW, Współpraca transgraniczna Polski i Białorusi w dobie integracji europejskiej (238); GRZEGORZ NIEĆ, Był czas, kiedy „postrzegano radnych jako ludzi mądrych, pracowitych i wytwornych” (241); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (245).

Konspekt nr 45 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Rzetelność historyka. Rozmowa z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim, doktorem honorowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (5); Biologia – wiedza o życiu. Rozmowa z prof. Andrzejem Rzepką, dyrektorem Instytutu Biologii Uniwersytety Pedagogicznego w Krakowie (8); PIOTR BIENIEK, O kształceniu w zakresie nauk ścisłych (21); KATARZYNA POTYRAŁA, BEATA JANCARZ-ŁANCZKOWSKA, Edukacja biologiczna w rzeczywistości rozszerzonej (25); JAN RAJMUD PAŚKO, Sztuka nauczania chemii (30); LUCYNA CHWISTEK, APOLONIA SIEPRAWSKA, Znaczenie selenu dla prawidłowego funkcjonowania organizmów ludzi, zwierząt i roślin (33); MARTA KOPAŃSKA-KOGUT, KINGA KRASKA, Czy wiesz, co jest? (36); KINGA KRASKA, MARTA KOPAŃSKA-KOGUT, „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie…” (40); AGNIESZKA GREŃ, GRZEGORZ FORMICKI, Wybrane czynniki wpływające na rozwój cukrzycy (44); MICHAŁ NOSEK, Warzywa z rodziny kapustnych jako źródło substancji prozdrowotnych (49); GRZEGORZ RUT, ANDRZEJ RZEPKA, Rośliny niższe – obiekt badań w filozofii roślin (51); IZABELLA OTTO, BARBARA KRECZMER, Wpływ warunków środowiskowych na indukcje kwitnienia roślin (55); MARCIN W. WOCH, Fascynujący świat roślin (57); BARTŁOMIEJ DOMKA, Hybrydyzacja kwasów nukleinowych – metoda biologii molekularnej (60); MAGDALENA NOWAK-CHMURA, Obrzeżek polski (Argas polonicus) – kleszcz z Krakowa (67); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ANNA GAL, Nasze płazy (72); TOMASZ BATOR, Cyfrowa rejestracja ruchu organizmów jednokomórkowych (79); ZBIGNIEW MISZALSKI, ANDRZEJ KORNAŚ, MARIA WĘDZONY, Współpraca międzynarodowa Zakładu Biologii Komórki i Genetyki Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego z instytucjami naukowymi w Niemczech i Austrii (83); MAREK GUZIK, ROBERT STAWARZ, Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (87); LIDIA ORŁOWSKA, Działalność Zakładu Ekologii, Badań Łowieckich i Ekoturystyki (89); PAWEŁ CIEŚLA, MAŁGORZATA NODZYŃSKA, JAN RAJMUND PAŚKO, IWONA STAWOWSKA, Z chemią wśród dzieci (92); PATRYCJA PIKUZIŃSKA, PAULINA PLUTA, IWONA STAWOSKA, Studenckie Koło Naukowe „Lapis Lazuli” motywacja do działania (97); MAŁGORZATA NODZYŃSKA, Chemik i obrazy (101); PIOTR DASZKIEWICZ, RADOSŁAW TARKOWSKI, Napoleońscy naukowcy nad Wisłą – nieznane karty historii poznawania polskiej przyrody (2) (107); MICHAŁ GÓRNISIEWICZ, Zagadka Prohora i Prokulfa (112); HENRYK NOGA, Humanistyczne wymiary przemian cywilizacyjnych w pedagogice profesora Waldemara Furmanka (115); AGNIESZKA ŚWIĘTEK, Setna rocznica urodzin profesora Jana Flisa (118); KARINA OLESIAK, LUCYNA WĄS, Polskie wędrówki w rosyjską przestrzeń literatury, kultury i sztuki (122).

Konspekt nr 44 (poświęcony Januszowi Korczakowi) — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: ELŻBIETA M. MINCZAKIEWICZ, Janusz Korczak – pedagog i przyjaciel dzieci (5); KRYSTYNA GĄSIOREK, Janusz Korczak i jego bezgraniczna miłość do dziecka (9); RAFAŁ FUDALA, Korczakowski ideał wychowawcy (14); JANINA WYCZESANY, Poglądy Janusza Korczaka w kontekście pedagogiki specjalnej (17); RYSZARD ŚLĘCZKA, Pedagogika Janusza Korczaka w wybranych podręcznikach akademickich do historii wychowania (22); GABRIELA MEINARDI, „L’enfant ne devient pas un homme, il en est deja”. Dzieło Janusza Korczaka w służbie dzieciom – w Polsce i za granicą (26); RENATA ŁUCZYŃSKA, Dom Sierot Janusza Korczaka we wspomnieniach byłych wychowanków (33); Stary Doktor. Rozmowa z Joanną Olczak-Ronikier – pisarką, scenarzystką, współzałożycielką kabaretu Piwnica pod Baranami, autorka książki Korczak. Próba biografii, za którą otrzymała Nagrodę Kilo (40); JACEK CHROBACZYŃSKI, Wojna – okupacja – Korczak (43); KATARZYNA TOMCZAK, O Januszu Korczaku – dwie generacje Ocalonych, dwa paradygmaty pamięci (48); ALICJA BALUCH, „Król Maciuś Pierwszy” w towarzystwie innych bohaterów literatury dla dzieci (53); MAŁGORZATA CHROBAK, „Niespokojni” chłopcy Korczaka. Siedem portretów (60); KAROLINA GLAZOR, „Kajtuś czarodziej”  historia magiczna (67); Korczak jest tajemnicą… Rozmowa z Wojciechem Pszoniakiem, odtwórcą tytułowej roli w filmie Andrzeja Wajdy Korczak (70); AGNIESZKA OGONOWSKA, Filmowy portret Korczaka (73); JANUSZ WOJTYCZA, Pedagogika Janusza Korczaka a harcerstwo (80); STANISŁAW SOBOLEWSKI, Twarz Starego Doktora (83); DOROTA WILK, Dzieła Janusza Korczaka w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (85); KINGA ŁAPOT-DZIERWA, Konkurs „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (87); JOANNA ŁASZYN, „Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał” – dzieło i życie Janusza Korczaka (89).

Konspekt nr 43 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Czas pracy. Rozmowa z Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. Michałem Śliwą (5); Różnorodność w jedności. Rozmowa z dr. Tomaszem Rachwałem – dyrektorem Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (8); TOMASZ RACHWAŁ, Publikacje i serie wydawnicze Instytutu Geografii (14); WITOLD WILCZYŃSKI, O czym jest geografia? (17); DANUTA PIRÓG, Plany zawodowe młodzieży kończącej studia geograficzne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (21); MARIOLA TRACZ, Praktyczne przygotowanie studentów geografii do zawodu nauczyciela w ramach programu Asystentura Comeniusa (25); JANUSZ USTUPSKI, Projekty zagraniczne studentów geografii, turystyki i kreacji (29); AGNIESZKA BRZOSKO-SERMAK, Rola geografów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (38); Podróżowanie to przeżycie duchowe. Rozmowa z dr. Mirosławem Wojtowiczem (41); Biegiem przez Europę… Rozmowa z dr. Witoldem Warcholikiem (44); RADOSŁAW ULISZAK, ROMAN MALARZ, ROMAN SOJA, Blogiem po mapie – Indie i Bangladesz zimą 2012 roku (47); FRANCISZEK MRÓZ, Małopolska Droga Świętego Jakuba (47); JÓZEF KUKULAK, Przy źródłach Amazonki (60); PAULINA TALIK, Jednym słowem – Żywiec (65); MICHAŁ GÓRNIESIEWICZ, „Terra incognita” (69); PIOTR DASZKIEWICZ, RADOSŁAW TARKOWSKI, Raport Stanisława Bonifacego Jundziłła (1761–1847) o poszukiwaniu soli na Litwie. Mało znany, interesujący dokument historii geologii i górnictwa (73); ANTONINA SEBESTA, Upomnienie Zakopianów i wszystkich Podhalanów (76); KAROL AUGUSTOWSKI, Jak procesy mrozowe mogą wpływać na rozwój brzegów rzek karpackich? (78); MICHAŁ KASINA, Skład chemiczny pokrywy śnieżnej jako wskaźnik depozycji zanieczyszczeń powietrza (83); MAGDALENA KRZELOWSKA, ALEKSANDRA DŁUBACZ, Zastosowanie technik spektrometrii elektronicznego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w badaniach biologicznych (88); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ANNA GAŁ, Gdzie na Ziemi żyją płazy? (90); BARBARA TUREK, Kalendarium (96); WŁADYSŁAW ZAMACHOWSKI, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honorowego prof. Stefanowi Hrašce (101); WOJCIECH WIERCIOCH, Aforyzmy (105); KATARZYNA BERETA, Poezje (106); Nowości Wydawnictwa Naukowego UP (108); Galeria na końcu (114).

Konspekt nr 42 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: MICHAŁ ŚLIWA, Horyzonty polskiego myślenia o polityce (5); KRZYSZTOF KLOC, Moralizatorstwo i dydaktyka w starym krakowskim wydaniu, czyli Michał Bobrzyński a spory niepodległościowe po 1918 roku (13); ARTUR JACHNA, Przemianowanie Związku Zbrojnej na Armię Krajową (18); MICHAŁ GÓRNIESIEWICZ, Kaźko – niechciany „król” Polski (22); KAZIMIERZ MRÓWKA, Polski naukowiec na rynku nauki i dydaktyki (24); ANTONINA SEBESTA, O etyce nauczycielskiej i jej podstawowej wartości, za jaką uważana jest sprawiedliwość (29); ELŻBIETA M. MINCZAKIEWICZ, Niepełnosprawność w budowaniu tożsamości i „obrazy siebie” oraz relacji studiującej młodzieży ze społecznością akademicką (32); ALEKSANDRA STOLARCZYK, Wybrane modele(teorie) interpretacji w edukacji polonistycznej (40); MAREK GLOGIER, Historycy prasy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie (43); MAŁGORZATA BOGUŃ, „Studens Scribit” – kreatywni, aktywni, z pasją (48); MARCIN KANIA , Ostatni zeszyt „Przyszłości” – dwutygodniówka społeczno-literackiego krakowskich akademików (51); MARCIN KANIA, Rozważania o pięknej książce (56); EWA TŁUCZEK, Mała wielka kolekcja (60); ADAM KULAWIK, Paradoks w twórczości Wisławy Szymborskiej (64); BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, Niebo nad Soplicowem (67); JACEK KRUK, Astronautyka w służbie badań Układu Słonecznego (75); WOJCIECH MARCINEK, Do gwiazd (84); NATALIA BIESIADA, „Rysunki zabrane” Marcina Świetlickiego a znak plastyczny (88); Ocalić Kamieniec Padolski. Rozmowa z prof. Piotrem Jarguszem (91); ELŻBIETA RUDOLPHI-SKÓRSKA, Wykorzystanie technologii komputerowej w badaniach z zakresu chemii fizycznej (93); MAREK GUZIK, BARTŁOMIEJ ZYŚK, ANNA GAŁ, Pora godowa płazów (97); MAREK GUZIK, BARTŁOMIWEJ ZYŚK, Nie bój żaby! (104); AGATA TRYBUS, ELŻBIETA PIERZCHAŁA, Chóralne mosty (108); AGNIESZKA OGONOWSKA, Nowa katedra – nowe pismo – nowy kierunek (110); MARTA SZYMAŃSKA, Studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii” jedną z dróg poszukiwania sposobów na rozwiązanie kryzysu energetycznego (114); KRYSTYNA GĄSIOREK, INGRID RAŚKO, Funkcja poznawcza w edukacji dziecka – teoria i praktyka (121); JUSTYNA SBUCZYŃSKA-ŁABA, Po nowe inspiracje… (124); BOLESŁAW FARON, Objaśnianie Irzykowskiego (132); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (136); Galeria na końcu (142).

Konspekt nr 41 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: JANUSZ MORBITZER, W stronę szkoły przyszłości (5); MARTA SZYMAŃSKA, Cechy dobrego nauczyciela w opinii własnej pedagogów, uczniów i rodziców (9); MAGDALENA SZUMIEC, Znaczenie i sposoby aktywizacji uczniów na lekcjach (19); WŁADYSŁAW BŁASIAK, MAŁGORZATA GODLEWSKA, Dlaczego warto uczyć przyrody? (24); JAN RAJMUD PAŚKO, Dydaktyka chemii w oczach praktyka i teoretyka (31); BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, JERZY M. KREINER, O nauczaniu astronomii inaczej (35); CZESŁAW NOWARSKI, Na tropie pożądanych efektów szkolnej edukacji historycznej (47); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Program dla historii (53); IRENA TRZCIENIECKA-SCHNEIDER, Logika – nauka zapomniana (56); JANUSZ WOJTYCZA, Metoda harcerska w nauczaniu i wychowaniu młodzieży (60); JANA DEPEŠOVA, HENRYK NOGA, MARIA VARGOVA, Edukacja ogólnotechniczna w szkołach podstawowych na Słowacji i w Polsce (65); ALEKSANDRA STOLARCZYK, Wychowywać i uczyć na lekcjach języka polskiego – o usytuowaniu i znaczeniu literatury w procesie dydaktycznym (71); DANUTA ŁAZARSKA, O gromadzeniu wiedzy o uczniu i efektach jego spotkań z Innym (75); MAŁGORZATA MARZEC-STAWIARSKA, Trening strategii czytania jako element dydaktyki języków obcych (80); SEBASTIAN DUSZA, Kilka uwag o nauczaniu języka niemieckiego (84); ANNA RADZIK, MARTIN P. LANGNER, Podróże studyjne jako forma kształcenia na studiach neofilologicznych (93); SEBASTIAN MRÓŻEK, Dydaktyka tekstu literackiego (98); ROMUALDA ŁAWROWSKA, Muzyka dla każdego dziecka (102); JOANNA WRONA, Jak prowadzić rewalidację indywidualną z dzieckiem niedosłyszącym w wieku przedszkolnym? (105); ANNA SUBERLAK, Jak uczyć się „migać”, aby być zrozumianym? (108); HENRYK NOGA, BEATA GRZEGÓRZKO, ALEKSANDRA JAKUBIK, O potrzebie poprawnego kształtowania zainteresowań czytelniczych (111); DOROTA WILK, O „lekcjach bibliotecznych” spostrzeżeń kilka (115); MARCIN KANIA, Książki o Książce, czyli kilka uwag na temat dawnych podręczników edytorstwa (118); TOMASZ ZACHARSKI, Programy komputerowe a nauczanie techniki wydawniczej (123); KAZIMIERA SKAŁUBOWA, Polska Szkoła w Lemont (stan Illinois) (126); Laboratorium życia. Rozmowa z Januszem Grzywaczem – liderem krakowskiej grupy jazzrockowej Laboratorium, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (129); We love jazz… Rozmowa z Jackiem Mazurem, instrumentalistą i wokalistą Jazz Band Ball Orchestra (135); MARIUSZ WOLLNY, Kacper Ryx i król alchemików (140); ANDRZEJ KOMOROWSKI, 45 dni powstania warszawskiego (147); GABRIELA MEINARDI, Maria i Piotr Curie – miłość i pasja (157); GABRIELA SZEWCZYK, Pierwszy język w kosmosie (163); MICHAŁ APOLLO, MAREK ŻOŁĄDEK, Etap III – South Africa Journey 2011 (166); ANNA PIESZCZYK, Uroczysta inauguracja 66. roku akademickiego 2011/2012 (176); TADEUSZ BUDREWICZ, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Algirdasowi Gaižutisowi (179); BARBARA TUREK, Kalendarium (183); ZBIGNIEW POWĄZKA, Wspomnienie o profesorze Bogdanie Choczewskim (1935–2011) (186); MAGDALENA MIKOŁAJCZYK, Dr Tadeusz Ślęzak (1948–2011) (188); BOŻENA JAROSZ, 21. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek – media – edukacja” (191); KATARZYNA PŁAWECKA, OLIWIA BRZEŹNIAK, Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej. Maria Składowska-Curie (195); JOANNA PAŹDZIO, GORSZEnie (199); AGNIESZKA OGONOWSKA, Trudny dar wolności (204); MARZENA KIEŁBASA, Jak prawidłowo kształcić nauczycieli techniki? (208); ELŻBIETA WILK, Multimedialne środki dydaktyczne (211); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (212).

Konspekt nr 40 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Konsekwencje wieży Babel. Rozmowa z prof. Ryszardem Siwkiem – dyrektorem Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (5); JOANNA ALBIN, Podczas uczenia nie zapominajmy o uczniu (11); MIROSŁAW TRYBISZ, Kilka uwag o pochodzeniu i rozwoju języków romańskich (13); ANITA BUCZEK-ZAWIŁA, Beth sy’n ddiddorol am astudio’r iaith Gymraeg ac Ieithoedd Celtaidd erall? (16); RYSZARD SIWEK, Nowości wydawnicze – impresja na temat obecności dyskretnej (18); JOANNA PYCHOWSKA, Historia belgijskiego Kopciuszka (21); MARIA GUBIŃSKA, Kobieta w Afryce. Isabelle Eberhardt i jej pisarstwo podróżnicze (26); BARBARA KYRC, O epifaniach twarzy. Szczypta interdyscyplinarnej refleksji (31); AGNIESZKA OGONOWSKA, Ewangelia według Jezusa Chrystusa. Między „ucieleśnieniem” a uniwersalizacja historii Zbawiciela (35); MARCIN KANIA, Krakowskie kłopoty z Buffalo Billem (38); JAROSŁAW LESIAK, Odyseja rozumu „szalonego” według Joela Schumachera (43); RENATA CIESIELSKA-KRUCZEK, Z wizją przyszłości. Biblioteka Sekcji Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego (47); DOROTA MARSZAŁEK, Publikacje pracowników naukowych filologii angielskiej (51); ARTUR WILDHARDT, Flirt z Melpomeną, czyli działalność sceniczna Koła Naukowego Anglistów Uniwersytetu Pedagogicznego (56); STEFAN BIELAŃSKI, Inauguracja działalności Międzynarodowego Centrum Koła Naukowo-Badawczego „Mediterraneum” – konferencja poświęcona włoskiemu Risorgimento (59); DOROTA DZIEWANOWSKA, Odzwierciedlenie koncepcji metodycznych Włodzimierza Gałeckiego we współczesnej glottodydaktyce (61); AURELLA KOTKIEWICZ, Z historii Koła Naukowego Rusycystów (65); MAGDALENA KAMIŃSKA, Rosyjskie Centrum na Uniwersytecie Pedagogicznym – kultura i język (68); MARTA WATRAL, W trosce o język rusińsko-łemkowski (78); OŁENA DUĆ-FAJFER, Автобиографія (Autobiografia), Грядущым (Następcom), Хыжа (Chata) (78); GABRIELA MEINARDI, W Sorbonne Nouvelle Paris 3  „uniwersytecie bibliotek” (80); MARIA STACHNIK, Francuzka Biblioteka Narodowa – wizyta z przewodnikiem (84); ALEKSANDRA KACZMAREK, Biblioteka – moje miejsce? (88); TOMASZ ZACHARSKI, Ratujemy polską typografię! To część naszej kultury (90); MARCIN KANIA, Na marginesie o marginesach, czyli o wybranym aspekcie graficznego opracowania książki (94); EWA PIOTROWSKA, Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (99); HALINA GADER-PAWŁOWSKA, W Arkadii (101); JERZY JĘDRYSIAK, Galeria „Konspektu” (104); CZESŁAW MICHALSKI, Sto lat krakowskiego wioślarstwa akademickiego. Część I. Lata 1911–1949 (105); PIOTR SKAŁUBA, Działalność polityczna Maurycego Mochnackiego w okresie powstania listopadowego (115); HENRYK W. ŻALIŃSKI, Profesor Henryk Kocój – znakomity znawca historii XVIII i XIX wieku (120); ANTONINA SEBESTA, O kłamstwie w polityce (123); TOMASZ SZEMBERG, Oczami matematyki (125); ANNA BARBASZ, Wykorzystanie technologii komputerowej w badaniach z zakresu nowoczesnej biochemii (128); KATARZYNA TOMCZAK, Opowiadania Adolfa Rudnickiego. Zapomniane źródła kreowania procesu recepcji Holokaustu w szkole (133); ANNA SOBOL, LUCYNA WĄS, „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” (138); BOLESŁAW FARON, Mowy i rozmowy Henryka Markiewicza (142); KAMILA PIECHOTA, Wielopłaszczyznowość i kontekstualność a badaniach życia i twórczości Władysława Orkana (146); JANUSZ WOJTYCZA, Refleksje po stuleciu harcerstwa (149); ANNA SOBOL, „Książka czy plik, tradycja czy nowoczesność?”. Pierwsza krakowska konferencja bibliotek naukowych, 4 – 5 listopada 2010 r. (153); AGNIESZKA FOLGA, JOANNA KOŁAKOWSKA, EWA PIOTROWSKA, Sprawozdanie z konferencji „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku” (156); REMIGIUSZ J. KIJAK, Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej (161); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (167); Galeria na końcu, ALEKSANDER PIENIEK (171).

Konspekt nr 39 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: In veritate. Rozmowa z ks. prof. Tadeuszem Pieronkiem – doktorem honorowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (5); HENRYK W. ŻALIŃSKI, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa ks. bp. prof. Tadeuszu Pieronkowi (10); Fenomen nowych mediów. Z polskimi socjalistami i medioznawcami rozmawia prof. Agnieszka Ogonowska (18); BOŻENA T. JAROSZ, Czy warto korzystać w edukacji z modnego serwisu społecznościowego Facebook? (27); BOGUSŁAW SKOWRONEK, O wampirycznej naturze, czyli… stary film a nowe media (31); MARZENA BŁACH, Laptop w zasięgu ręki (35); „Hamlet”, czyli wielka sceniczna heureza. O marcowej konferencji szekspirowskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym i „Innym Szekspirze” z prof. Małgorzatą Sugierą, kierowniczką Katedry Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawia dr Marek Pieniążek (38); JANINA RÓŻA WILLNY, MARIUSZ WOLLNY, Służba wojskowa jako inicjacja (50); RAFAŁ SOLEWSKI, Dziedzictwo i krytyka w sztuce współczesnej (58); ROMUALD ORAMUS, Organiczność obrazu (65); TOMASZ ZACHARSKI, Reprodukcja wierna oryginałowi. Czy to możliwe? (77); JANINA JELEŃSKA-PAPP, Obiekty i refleksje (82); JACEK KRUK, Niezwykłe spotkania z niezwykłymi ludźmi (84); BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, Lucjan Orkisz – odkrywca pierwszej polskiej komety w XX wieku (88); ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ, Stanisław Grochmal (1911 – 1995) (92); MICHAŁ APOLLO, MAREK ŻOŁADEK, UP Aoraki DSCC New Zealand Expedition 2011 (97); MARZENA BŁACH, Dublin. Czy warto jeszcze odwiedzać stolicę Irlandii? (110); KRZYSZTOF PYTEL, Sztuka pozyskiwania energii (119); IWONA TOMASIK, Z obrad Senatu (123); IWONA TOMASIK, Jubileusz (127); AGNIESZKA FOLGA, JOANNA KOŁAKOWSKA, PIOTR KCIUK, Sprawozdanie z konkursu plastycznego „Przedszkole, szkoła, nauczyciel, klasa z moich marzeń” (128); JANUSZ WOJTYCZA, Konkurs na prace magisterskie o tematyce harcerskiej o Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego (130); BARBARA TUREK, Kalendarium (132); MAGDALENA KAMIŃSKA, Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielki jubileusz wielkiego lotu” (137); AGNIESZKA OGONOWSKA, Ciągłość idei, tożsamość Uczelni, czyli rzecz o kształtowaniu pamięci kulturowej i komunikatywnej (141); KINGA ELERT, Poezja i filozofia. Rozważania nad „Kairos” Cezarego Wodzińskiego (146); ROMAN TOMASZEWSKI, Bohater „Sister Kate” poddaje się (153); ZOFIA BRAŃKA, Reinterpretacja społeczna (157); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (159).

Konspekt nr 38 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Patrzeć – nie zawsze znaczy widzieć. Rozmowa z prof. Markiem Sajdukiem, Dziekanem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (5); STANISŁAW SOBOLEWSKI, Wergiliusz na rozstajach. Druga gawęda dydaktyczna (9); GRAŻYNA BOROWIK-PIERNIEK, Zastosowanie arteterapiji w procesie kształtowania rozwoju osobowego dzieci (15); MIROSŁAWA MOSZKOWICZ, Perfomans i edukacja (20); JANINA JELEŃSKA-PAPP, Prawda artystyczna (29); SEBASTIAN WIWIÓRSKI, Wycinki rzeczywistości (34); RAFAŁ SOLEWSKI, Pustynia: paradoks i „nadzieja siebie (36); JAN BUJNOWSKI, „Genesis” Marcina Pawłowskiego (40); S. MAGDALENA EWA WRONICZ ZSAPU, Obraz „Święta Rodzina” z kaplicy Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Krakowie-Rząsce (44); ROMUALD ORAMUS, Impresje francuskie (50); PIOTR JARGUSZ, Wolność na słupach (59); PIOTR JARGUSZ, O plenerach studenckich na Ukrainie (66); ALEKSANDRA KOLOBIUS, Anselm Kiefer – poezja i melancholia (72); BERNADETA STANO, Wystawy Wydziału Sztuki na tle krakowskiego życia artystycznego (75);  ALEKSANDRA KOLOBIUS, Historia Galerii „Zejście” (79); Fotografia w procesie twórczym. Rozmowa z prof. Haliną Cader-Pawłowską, opiekunem Galerii Fotografii „5A” i Koła Naukowego Grafików „Kwadrat” w Katedrze Grafiki i Projektowania Wizualnego Wydziału Sztuki UP (84); ALEKSANDRA KOLOBIUS, Historia Koła Artycstyczno-Naukowego Studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (87); BARBARA MĄCZYŃSKA, Przejście (91); JOANNA NALEPA, „Czysta esencja wydestylowana z przejmujących momentów ludzkiej egzystencji” (97); JOANNA NALEPA, Sztuka i społeczeństwo. Pomiędzy elitaryzmem a egalitaryzmem (101); PIOTR BŁASZCZYK, KATARZYNA KOPAŃSKA, KAZIMIERZ MRÓWKA, Świat jak dodekahedrom (108); TOMASZ ZACHARSKI, Jak powstał „nowy starodruk” (117); ROMUALD ORAMUS, Malarski warsztat – tradycja i współczesność (120); BEATA DŁUGOSZ, MARCIN PAWŁOWSKI, „Multi:Media/Forma/Język” (124); Słowo i obraz. Rozmowa z dr. Markiem Karwałą – twórcą i wieloletnim opiekunem „Galerii Konspektu” (130); STANISŁAW SOBOLEWSKI, O profesorze Wojciechu Kubiczku (133); GRAŻYNA RUDKOWSKA, Dr Leszek Wrona (1945 – 2010) (138); ZENON MOSZNER, Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Gołąbie (140); BARBARA TUREK, Kalendarium (143); MAREK PIĘNIĄŻEK, Naukowa młodzież wobec nowoczesności i ponowoczesności (147); PAULINA ZIMAK, Seminarium „Technologie komputerowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” (151); SEBASTIAN DUSZA, Sprawozdanie z pobytu w Krems (5 XII 2010 – 10 XII 2010) (153); DOROTA WITCZAK, „Dynamiczna chemia” (155); SEBASTIAN DUSZA, Nowe propozycje podnoszenia umiejętności głośnego czytania w języku niemieckim jako obcym w Polsce, oparte na ortografii sylaby wygłosowej (157); JAN BYLINA, TOMASZ GAWĘDA, Działalność Studenckiego Koła Naukowego Elektryków na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (164); O książkach. Wyboru dokonał Tadeusz Gadacz (168); ROMAN PADOŁ, Do źródeł filozofii Zachodu (171); JERZY STEFAN OSSOWSKI, Na drogach antropologii literatury dziecięcej (174); AGNIESZKA OGONOWSKA, Czy nowe media są rzeczywiście nowe? (177); MARIA JAZOWSKA-GUMILSKA, „Jaś Czytalski w bibliotece” (181); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (183); Galeria na końcu – MONIKA KOZUB (188).

Konspekt nr 37 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Filozofia w czasach pustyni. Rozmowa z prof. Tadeuszem Gadaczem, dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (5); JANUSZ A.MAJCHEREK, Czas na filozofie! (12); IRENA TRZCIENIECKA-SCHNEIDER, Czy warto uczyć filozofii? (15); STEFAN M. KWIATKOWSKI, O zaufaniu, lojalności i solidarności międzyludzkiej (18); ANTONINA SEBESTA, Etyki szczegółowe (21); WOJCIECH MAJKA, Judeochrześcijaństwo i myśl grecka w teorii Bertranda Russella (23); JAROSŁAW LESIAK, Guy Debord albo o spektakularnym wypadku Felipe Massy (33); BARBARA KYRC, W kręgu filozoficznych impresji Romana Brandstaettera (36); KAZIMIERZ MRÓWKA, PIOTR BŁASZCZYK, O La Geometrie Kartezjusza (51); PAWEŁ WÓJS, Polskie Towarzystwo Karła Jaspersa (56); MAGDALENA KIEŁKOWICZ-WERNER, Ogólnopolskie Fora Etyczne (59); MARIA BAL-NOWAK, STEFANIA LUBAŃSKA, Konferencja „Etika a existencializmus” (Nitra, 23 – 24 września 2010 r.) (61); TADEUSZ GADACZ, Wzorzec pracownika naukowego według Karty Oceny Jednostki Naukowej dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki (64); IWONA TOMASIK, Inauguracja jubileuszowego 65. roku akademickiego (66); WŁADYSŁAW ZUZIAK, Z cieni i obrazów ku prawdzie (69); MIROSŁAW SZYMAŃSKI, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu (73); JAN KAŁUŻNY, Profesor Michał Śliwa doktorem honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego Pedagogicznego (79); MIICHAŁ ŚLIWA, Przemówienie z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (80); KATARZYNA STADNIK, Medal Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dla profesora Jie-Hyun Lima (83); MARCIN KANIA, Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Uczelni (84); MONIKA TOPOLNICKA-STOLZMAN, II Forum Nauczycielskie w Ryglicach (6 października 2010 r.) (89); JAN KAŁUŻNY, Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych (28–29 września 2010 r.) (91); IWONA TOMASIK, Podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (93); IWONA TOMASIK, Z prac Senatu (96); JANUSZ WOJTYCZA, Konferencja naukowa: „Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej” (99); HELENA WRONA-POLAŃSKA, MARTA POLAŃSKA, „Muzyka a zdrowie człowieka w perspektywie psychologicznej” (101); ANNA SUBEELAK, III Krakowskie Dni Integracji (105); ANNA WÓJTOWICZ, Nowe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (108); MAŁGORZATA ZAWADA, Nowy gmach Uniwersytetu Pedagogicznego (111); MARIA STACHNIK, W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczesność (113); RENATA CIESIELSKA-KRUCZEK, EWA PIOTROWSKA, Biblioteka otwarta na zmiany (116); EWA PIOTROWSKA, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego przedstawia… (120); BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA, DOROTA WITCZAK, Dzieła Komisji Edukacji Narodowej w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej (124); MAREK GLOGIER, Czy Uniwersytet Pedagogiczny ma naprawdę tylko 65 lat? Rzecz o związkach naszej Uczelni z Państwowym Pedagogium (127); ALFRED TOCZEK, Minęła dekada „Konspektu” (131); Były wzloty i upadki. Rozmowa z dr. Tadeuszem Zaleskim – organizatorem pierwszej edycji Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich (138); MICHAŁ APOLLO, MAREK ŻOŁĄDEK, Część V. Australia – Góra Kościuszki (listopad 2008) (141); JACEK KRUK, Blizna – ocalić od zapomnienia (147); GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK, Wśród norwidystów (150); MARCIN KANIA, TOMASZ ZACHARSKI, Rzeczy typowe, nietypowe i typograficzne (153); HENRYK NOGA, Wokół wyzwań technologii informacyjnej (157); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (159).

Konspekt nr 36 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Nie detronizujemy królowej. Rozmowa z prof. Jackiem Chmielińskim, dyrektorem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (5); ZENON MOSZNER, Wybory, wybory… (10); ADAM PŁOCKI, Co się matematyzuje, jak się to robi i dlaczego – czyli rachunek prawdopodobieństwa wokół nas (14); TOMASZ SZEMBERG, Ubi materia, ibi geometria (23); JACEK CHMIELIŃSKI, Między wyobraźnią a rzeczywistością (29); JAN RAJMUD RAŚKO, Chemia a matematyka (38); PIOTR BŁASZCZYK, Summa Summarum (38); PIOTR LUDWIKOWSKI, Hekatomby nie było, czyli matematyka na maturze (45); ZBIGNIEW POWĄZKA, Historia Instytutu Matematyki (48); DANUTA CIESIELSKA, Genealogia (59); MARIA LEGUTKO, Anna Zofia Krygowska – twórca Krakowskiej Szkoły Dydaktyko Matematyki (63); STANISŁAW DOMORADZKI, Stanisław Zaremba (1863 – 1942) (66); ZDZISŁAW POGODA, Kazimierz Żorawski (1866 – 1953) (71); KRZYSZTOF CIESIELSKI, Tadeusz Ważewski (1996 – 1972) (75); ZDZISŁAW POGODA, Stanisław Gołąb (1902 – 1980) (78); KRZYSZTOF CIESIELSKI, Zdzisław Opial (1930 – 1974) (82); BOŻENA ROŻEK, Dwuwymiarowe układy figur w myśleniu dzieci w wieku od 6 do 9 lat (84); JOANNA MAJOR, BOŻENA PAWLIK, O współpracy pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze środowiskiem oświatowym (89); RENATA WAJDA, MAGDALENA KĘPIŃSKA-SAMUL, Zbiory literatury pięknej dla umysłów ścisłych – czyli o Bibliotece Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego (93); BOŻENA ROŻEK, ELŻBIETA URBAŃSKA, Podręczniki szkolne autorstwa pracowników Instytutu Matematyki UP (1967–2004) (96); Rozmowa z prof. Heleną Siwek, kierownikiem Katedry Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki UP (98); Od geometrii euklidesowej do komputerowej. Rozmowa z prof. Tomaszem Szembergiem (102); PIOTR BŁASZCZYK, Warstwy (105); KATARZYNA RYBCZYŃSKA, *** [Gdybym mówiła językami aniołów...] (109); TERESA MURYN, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Jacques’owi Cortesowi (110); GABRIELA MEINARDI, Jacques Cortes – twórca GERFLINT – doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (115); BOLESŁAW FARON, Początki romanistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie  (118); HELENA PLES, Pierwsza rocznica utworzenia Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego (122); MAŁGORZATA DZIECHCIOWSKA, Noc w Bibliotece (125); RAFAŁ LISIAKIEWICZ, Zapomniana zbrodnia (129); INGRID PAŚKO, Sprawozdanie  wizyty pracowników naukowych z Uniwersytetu im. Komenskiego w Bratysławie (132); MONIKA STOLZMAN, Forum Nauczycielskie rozpoczyna działalność (134); BARBARA TUREK, Kalendarium (136); DOROTA WILK, Maria Rajman (1937–2010) (140); STANISŁAW SKÓRKA, Edukacja architektów informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (142); MERYL PINUE, W hołdzie Bronisławowi Geremkowi (144); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Tel Awiw – młodość nieposkromiona wiekiem (147); PIOTR PACHOLARZ, Spokój panuje w Skalbmierzu i Działoszycach (153); BARBARA GŁOGOWSKA-GRYZIECKA, Ślady po miejscach i ludziach zapisane w utworach Stefana Chwina (159); AGNIESZKA CHŁOSTA-SIKORSKA, Podręcznikowe oblicza kobiet – refleksje edukacyjne (162); ALEKSANDRA SMYCZYŃSKA, Strategie „czytania” Muzeum Wyspiańskiego w Krakowie (170); ADAM REDZIK, Łukasz Tomasz Sroka, Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850–1918 (173); AGNIESZKA OGONOWSKA, Sztuka interaktywna: historie, konteksty, teorie, strategie i instytucje (178); DANUTA ŁAZARSKA, O tworzeniu szkolnych spektakli teatralnych (182); PATRYCJA KICA, Historie rodzinne… (186); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (189); SZYMON REITER, Impresje (194).

Konspekt nr 35 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: MICHAŁ ŚLIWA, Na Jubileusz (5); Wierność nauce. Rozmowa z prof. Stanisławem Gajdą (8); TADEUSZ BUDREWICZ, Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Stanisławowi Gajdzie (12); O bibliotece hybrydowej i architekturze informacji. Rozmowa z dyrektorem Biblioteki Głównej UP dr. Stanisławem Skórką (15); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Źródła informacji i praca z czytelnikiem w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP (20); HALINA GRZYWACZ, JUSTYNA BUCZYŃSKA-ŁABA, Dobra robota… czyli uwagi o pracy Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP (30); MAŁGORZATA BIEDA, „Romeriana” w Bibliotece Instytutu Geografii UP (37); DOROTA WITCZAK, BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA, Otwarty dostęp do narodowych skarbców kultury i nauki (45); DOROTA WILK, Idea bookcrossingu w Polsce (50); MAREK GUZIK, Krzyż „Pro Mari Nostro” dla Instytutu Biologii (52); MAREK GUZIK, ANNA GAŁ, Studenci Instytutu Biologii w Jaworzu (58); RAFAŁ LISIAKIEWICZ, Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Studencki „Друзья, прекрасен наш союз!” (62); PIOTR MAJEWICZ, Główna nagroda w ogólnopolskim interdyscyplinarnym konkursie naukowym dla absolwentki pedagogiki rewalidacyjnej UP – mgr Sylwii Niemiec (65); ROMUALDA ŁAWROWSKA, Rok Chopinowski na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (67); ALEKSANDRA KOLOBIUS, Zwierzyniec Coralie Leguevaque (70); BARTOSZ BUGAL, Pogrzeb Lecha i Marii Kaczyńskich (73); BARBARA SAGNOWSKA, Dr Jerzy Ogar (1952 – 2010) (76); ELŻBIETA M. MINCZAKIEWICZ, Zofia Kordyl (1920–2009) – jedna z prekursorek w zakresie badań psychologicznych nad istotą afazji dziecięcej (78); Ramowy program obchodów roku jubileuszowego (81); Kalendarium (82); Interesują mnie wszelkie zjawiska kultury. Rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem (84); MAREK KARWALA, Romantyczny pragmatyk (87); RAFAŁ SOLEWSKI, Krytyka i nauka o byciu (90); GABRIELA MEINARDI, Paryskie adresy Fryderyka Chopina (94); TERESA KWAŚNA, Dydaktyka literacka we Francji po Maju 1968 (98); MACIEJ WALTOŚ, Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1909–2009) (103); RADOSŁAW TARKOWSKI, MARTA DROBNIAK, Czarny wapień z Dębnika w wystroju Katedry Wawelskiej (108); MICHAŁ APOLLO, MAREK ŻOŁĄDEK, Część IV. Ameryka Południowa – Aconcaqua 6962 m n.p.m. (111); CZESŁAW MICHALSKI, Olimpiada w Vancouver i historyczny sukces polskich sportowców (116); MARIA SIENKO, „Krajoznawstwo w Małopolsce. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – tradycje – współczesność” (120); MAREK KARWALA, Późny debiut (123); AGNIESZKA OGONOWSKA, Dafna Lemish o edukacji telewizyjnej (126); JERZY WALIGÓRA, Wypełnienie luki badawczej i prostowanie ścieżek (131); MAREK GLOGIER, Półwiecze periodyków „Naszej Księgarni” dla dzieci i młodzieży (134); JERZY STEFAN OSSOWSKI, Magnum opus Edwarda Chudzińskiego (137); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (142).

Konspekt nr 34 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Zawartość: Piszę o sprawach kontrowersyjnych. Rozmowa z Adamem Michnikiem (5); BOGUSŁAW SKOWRONEK, O początkach Samorządu Studenckiego naszej Uczelni (7); CZESŁAW MICHALSKI, 60 lat Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Pedagogicznego (1950–2010) (16); KATARZYNA LISOWSKA, ANNA NACHMAN, 10 lat Chóru „Educatus”! (26); WALDEMAR OGŁOZA, BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, Międzynarodowy Rok Astronomii zakończony (34); JANUSZ WOJTYCZA, Działalność Katedry Edukacji Obronnej w latach 2000–2009 (42); IWONA TOMASIK, Prace Senatu (48); JÓZEF ŁAPTOS, Henryk Łakomy (1941 – 2009) (50); HELENA SIWEK, Doktor Maria Sznajder (1940–2009) (52); DOROTA WITCZAK, KRZYSZTOF SOBKOWIAK, Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – nowości techniczne (55); KRZYSZTOF BRYŁA, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki UP (58); MARZENA KLACZAK, Teraźniejszość i perspektywa integracji szkolnej (62); AGNIESZKA DOMAGAŁA-KRECIOCH, WANDA JAKUBASZEK, Przemiany współczesnej edukacji. Potencjał nowoczesnych technologii a kognitywna pułapka (64); Kalendarium (68); JOANNA ZIĘBA, STANISŁAWA WOLAN, Anioły na Uniwersytecie (70); ALEKSANDRA KOLOBIUS, Zaproszenie do labiryntu czyli o „Wewnętrznej akademii” Jehana Calvusa (72); MAGDALENA JANAS, „Aparatów dawnych czar” – wystawa z kolekcji prof. Jana Rajmunda Paśko (74); JACEK KRUK, Lubomir odbudowany – i co dalej? (76); BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA, DOROTA WITCZAK, O zasobach i współpracy Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej (82); MAREK KARWAŁA, Od milczenia Kosmosu do epifanii Natury (87); STEFAN PASTUSZEWSKI, *** [mój ojciec był człowiekiem...], Się, Pokój jednoosobowy, *** [chwała bądź Tobie, Panie...] (90); NATALIA BIESIADA, *** [Śniegowi niespieszno...], Bajka, Endgame (93); RAFAŁ DĘBSKI, Krwawa rosa (95); ANDRZEJ PILIPIUK, Polska fantastyka: per aspera ad astra (103); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, MATEUSZ SROKA, Wyruszyliśmy do Izraela… szukać sąsiadów (107); MICHAŁ APOLLO, MAREK ŻOŁĄDEK, Część III. Europa, Elbrus, 5642 m n.p.m. (115); RADOSŁAW TARKOWSKI, JANUSZ PEZDA, PIOTR DASZKIEWICZ, Memoriał Jana Jaśkiewicza (1749–1809) do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (121); KATARZYNA DOMINIK, Rola i znaczenie Planu Marshalla (125); ANNA WOROBIEC-TONIA, Radio Pryzmat (13); AGATA KUKUŁA, Biopaliwa i samochody ekologiczne (136); JEAN LESCURE, Konstanty Jelski, Les histoires naturalistes populaires d’un sejour en Guayane francaise et en partie au Perou (1865 – 1871) (129); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (144).

Konspekt nr 32  — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Rozmowa ze Stanisławem Dziedzicem, dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa (5); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Rosja dobra, mądra i niebezpieczna (11); RADOSŁAW GAJDA, Dokąd zmierzasz Rosjo? (15); JACEK CHROBACZYŃSKI, Doktora Aue „Efekt Lucyfera”? (18); MAREK GLOGIER, Synodalny Zespół Ekumeniczny w Krakowie. Wspomnienia ze spotkań w KIK-u w latach 1972–1979 (22); CZESŁAW MICHALSKI, 100 lat Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie (29); PIOTR DASZKIEWICZ, RADOSŁAW TARKOWSKI, Tajemnica kolekcji agatów polskiego króla (34); PIOTR PACHOLARZ, Brzesko – Stop! (36); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Skarby Syrii (42); MICHAŁ APOLLO, MAREK ŻOŁĄDEK, Ameryka Północna, Denali, 6194 m n.p.m. (53); Czekam na wiersz. Rozmowa z Marią Duszką – poetką i animatorką kultury (57); STANISŁAW CZERNIAK, Wiersze (60); EWA SONNENBERG, Wiersze (62); MAREK KARWALA, Kolejna wystawa w Czchowie (64); MAREK KARWALA, Konterfekty natury i impresje architektoniczne Agaty Rubiś (65); MAREK KARWALA, „Zielony przesmyk światła”. O wierszach Szczęsnego Wrońskiego (67); BOLESŁAW FARON, Przystanek marzenie (73); MAGDALENA KOT, Poezja Antoniego Langego wobec wzorów parnasistowskich (76); ŁUKASZ TOMKIEWICZ, Remake – ewolucja (83); MAŁGORZATA WIECZOREK-TOMASZEWSKA, Uniwersalny kontekst kulturowy komunikacji symbolicznej (87); MAŁGORZATA CZUŁA, Nowe słowa, nowa rzeczywistość (93); KINGA KRZYSZKOWSKA-KWIEK, Egzaminy z języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (96); RENATA IWAN, Język a kultura – konferencja „Culture Lane” w Radomiu (98); KAZIMIERZ KOCHMAN, AGNIESZKA GREŃ, Dominika Flak, Profesor Henryk Lach – życie twórcze i pracowite (101); WITOLD MAZUREK, Stanisław Jedlewski – twórca nowoczesnych koncepcji metod resocjalizacyjnych (104); IWONA TOMASIK, O pracach Senatu (107); GABRIELA MEINARDI, Uniwersytet Pedagogiczny w dobie integracji europejskiej (110); BOŻENA T. JAROSZ, 18. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego „Komputer w Edukacji” (114); MARCIN KANIA, 50 lat Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Sesja jubileuszowa (117); AGNIESZKA FOLGA, DOROTA KAMIŃSKA, 50 lat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora Bolesława Farona (120); ŁUKASZ BANDOŁA, Spotkanie Premiera RP Donalda Tuska ze studentami krakowskich uczelni (123); SEBASTIAN DUSZA, Sprawozdanie z Konferencji „Dionizos i Dionizyjskość. Mit, literatura, filozofia i nauka” (125); RYSZARD ŚLĘCZKA, Krakowskie środowisko historyków wychowania w drugiej połowie XX wieku (127); ANNA SOBOL, GRZEGORZ WAJDA, „Przez ciemność do Świata”. Sprawozdanie z wystawy w Bibliotece Głównej UP (129); JANUSZ MORBITZER, Współczesna kultura obyczajowa wg Janusza Gajdy (132); JANUSZ MASTALSKI, Julian Aleksandrowicz – dawca nadziei (134); HENRYK NOGA, Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi (137); JOANNA MAZIARZ, Zielonoskrzydły anioł Kiry Gałczyńskiej (139); Nowości Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego (142).

Konspekt nr 31  — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Trzeba maksymalnie wykorzystać swoje „pięć minut”. Wywiad z prof. Michałem Śliwą, Rektorem Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (5); Bilans trzech lat. Rozmowa z byłym Rektorem AP, prof. Henrykiem W. Żalińskim (12); JACEK MIGDAŁE, Laudacja (17); JÓZEF ŁAPTOS, Laudacja (22); BOŻENA TERESA JAROSZ, Jeżeli (jesteś pracującą kobietą) i (masz powyżej 30 lat) to wybierz lekcje 42 (27); IRENA PULAK, Pokolenie Google – fakty i mity (30); HENRYK NOGA, Bohater gier komputerowych i jego oddziaływanie (33); BOŻENA TERESA JAROSZ, Potrzeba autoprezentacji w sieciowych serwisach społecznościowych. Wyniki badan ankietowych (38); AGNIESZKA PADEWSKA, Odpowiedzialność uczniów (43); ELŻBIETA M. MINCZAKIEWICZ, Jan Pańczyk – nauczyciel nauczycieli (47); PIERRE-JACQUES CHIAPPERO, PIOTR DASZKIEWICZ, RADOSŁAW TARKOWSKI, Modele krystalograficzne francuskiego mineraloga – Rene Just Hauy (51); PIOTR PACHOLARZ, Propozycja dla koneserów (54); ELŻBIETA SIONKO, Joga. Część 2. Asany (62); CZESŁAW MICHALSKI, Krakowscy „azetesiacy” na olimpijskich szlakach (66); ALICJA ZEMANEK, Wiersze (71); JOANNA POCZĘSNA, Debiut (73); MAREK KARWAŁA, Budowanie całości z fragmentów, czyli o twórczości Henryka Ożoga (75); IWONA TOMASIK, O pracach Senatu (78); MARIA JĘDRYCHOWSKA, 50 lat Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego (80); BOLESŁAW FARON, Narodziny wychowania plastycznego. Garść wspomnień i kilka dokumentów (83); ANNA ŚLÓSARZ, Subtelna książka o Czystej Formie i… bebechach! (87); JACEK KRUK, Centrum Języka Rosyjskiego Akademii Pedagogicznej rozszerza swoją działalność (89); DANUTA JYŻ, WIOLETA KOPEK, KATARZYNA ROGOWICZ-CZOCHRA, II Międzynarodowy Staż Chemiczny, Hradec Kralove, 31 III – 5 IV 2008 r. (92); HELENA WRONA-POLAŃSKA, Promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość. 17. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej (96); ROMUALDA ŁAWROWSKA, Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna (100); HELENA WRONA-POLAŃSKA, Psychologia w służbie Człowieka – oczekiwania czy rzeczywistość (102); MAREK GLOGIER, Nowe pokłosie Bukowieńskich Spotkań Naukowych (105); JERZY STEFAN OSSOWSKI, Śmiech żagarysty Teodora Bujnickiego (107); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Grzegorzek (110); KONSPEKT. Czasopismo Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Bibliografia zawartości nr 21–30 (2005–2007).

Konspekt nr 30  — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Wychowywać przez pracę… Rozmowa z prof. Wacławem Nowackim, filozofem i pedagogiem (5); KAZIMIERZ JARACZ, Kierunki techniczne w Krakowskiej Akademii Pedagogicznej (12); AGATA BOŻEK O przygotowaniu studentów do roli nauczyciela techniki i informatyki (15); KRZYSZTOF ZIEWIEC, Zakład Inżynierii i Technologii Materiałów. Nowoczesne techniki wytwarzania oraz możliwości badań struktury materiałów (17); ELŻBIETA MASTELARZ, Rola Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych w edukacji nauczycieli (22); AGNIESZKA TWARDOWSKA, Lasery – promienie śmierci w służbie życiu (25); KRZYSZTOF PYTEL, Energia ze Słońca (28); LUCYNA JAWORSKA, Diament naturalny i syntetyczny (32); JERZY JURA, Tekstura krystalograficzna (36); KAZIMIERZ JARACZ, Mechatroniczna przyszłość techniki (37); ANDRZEJ BALIŃSKI, AGATA POLANSKA, Historia powstania pewnego odlewu artystycznego (40); KRZYSZTOF MROCZKA, Friction Stir Welding. Nowoczesna technologia spajania materiałów metalicznych (46); WIKTOR HUDY, Algorytmy ewolucyjne w technice (52); KRZYSZTOF PYTEL, Niemiła sprawa ze snów – pajęczyna (54); KRZYSZTOF PARLIŃSKI, Modelowanie komputerowe w służbie nanotechnologii (59); JOLANTA ZIELIŃSKA, Komputerowa analiza głosu i mowy dźwiękowej (61); KRYSTYNA KUŹNIAR, Sztuczne sieci neuronowe (64); HENRYK NOGA, Aksjologiczno-społeczne przejawy postmodernizmu w treściach medialnych i multimedialnych (68); PIOTR KULINOWSKI, Zabawa w głuchy telefon, czyli informatyka w szkole (75); TOMASZ HEILLIG, Kiedy to było? (77); BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA, DOROTA WITCZAK, Nowe kolekcje w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej (80); Wszyscy jesteśmy architektami informacji. Wywiad z prof. Ericem Reissem (83); PIOTR KRYWAK, Miniatury morskie – reaktywacja (89); ZBIGNIEW KOPA, Kryzys i sytuacja kryzysowa (95); PIOTR PACHOLARZ, Wznieśmy toast za Dobczyce! (98); AGNIESZKA POLSKA, Problem uzależnień z perspektywy filozofii dialogu (102); KATARZYNA PABIS, Aron Ha-Kodesz. Najważniejsze miejsce w synagodze (107); MACIEJ KLAKŁA, Międzynarodowy projekt AMADA (110); MARZENA BŁACH, Jak zostać architektem informacji? (113); BOGUCHWAŁ FULARA, CZESŁAW MICHALSKI, Honorowym członkiem Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie (116); JAN SERCZYK, 1942–2007 (118); MARTA SZYMAŃSKA, Umiejętności techniczne a losy pojedynczego człowieka i narodu. Na przykładzie harcerskiej rodziny Szczerbów (119); MAREK KARWAŁA, Oczyszczająca moc tradycji w malarstwie Zbigniewa Cebuli (125); JOANNA POCIASK-KARTECZKA, Wiersze (128); DOROTA KAMISIŃSKA, Lecha Kokocińskiego lwowiana serdeczne (130); PIOTR DASZKIEWICZ, RADOSŁAW TARKOWSKI, Doktor Du Fay i jego cenny dokument (136); ELŻBIETA SIEROSŁAWSKA, Styl języka w sztukach Franza Xavera Kroetza (139); CZESŁAW MICHALSKI, Absolwenci krakowskich uczelni technicznych wśród polskich olimpijczyków (142); ELŻBIETA SIONKO, Część 1. Relaks i ćwiczenia oddechowe (147); IRENA PULAK, 17. Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Komputer w edukacji” (149); WANDA MATRAS, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku (152); MICHAŁ ROGOŻ, Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży (156); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Open Access – nowy model komunikacji naukowej (158); KATARZYNA LEGUTKO, MAŁGORZAYA PIASKOWSKA, Ekotechnicy – ludzie z pasją (161); DANUTA CIESIELSKA, Wrześniowe Sympozja Koła Matematyków i Informatyków (163); JERZY STEFAN OSSOWSKI, O pożytkach życia pracowicie spędzonego nad książkami (167); EUGENIA DUDEK, HENRYK NOGA, Z Polską w sercu (170); KRZYSZTOF PYTEL, Istota i pogranicza pedagogiki (173); KRZYSZTOF PYTEL, Bohaterowie gier komputerowych (176); ALEKSANDER PIECUCH, Multimedialne materiały dydaktyczne (179); URSZULA CHOWANIEC, Na początek – Apokalipsa. Czyli o Duchach i duszach Marka Wojdyły (182); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Grzegorzek (186).

Konspekt nr 29  — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

O wartości absolwenta… Rozmowa z generałem brygady Kazimierzem Jaklewiczem, rektorem-komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (5); ZBIGNIEW KWIASOWSKI, Problem bezpieczeństwa człowieka w edukacji nauczycielskiej (10); JANUSZ WOJTYCZA, Działalność Zakładu Wychowania Obronnego i Katedry Edukacji Obronnej w latach 1974 – 2007 (14); KLAUDIA CENDA-CWER, Katedra Edukacji Obronnej wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych (19); ROMAN KRAWCZYŃSKI, Ryzyko zespołu wypalenia w warunkach zawodowej służby wojskowej (22); ZBIGNIEW KOPA, Istota terminu bezpieczeństwo (30); JAN OSTOJSKI, Bezpieczeństwo narodowe (33); PELAGIA SZYBKA, Kształcenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w polskiej edukacji (37); ANDRZEJ OLEJKO, Galicyjskie niebo 1914–1915 (42); ANDRZEJ OLEJKO, Piotr Nikołajewicz Niestierow (50); ANDRZEJ OLEJKO, Pierwszy zestrzał kpt. Witolda „Lanny” Łanowskiego (52); PIOTR PACHOLARZ, Twierdza Kraków nadal walczy! (57); CZESŁAW MICHALSKI, Najmniejsza i najstarsza armia świata (64); ROMAN MARCINEK, Meksykańskie Termopile (67); MARCIN KANIA, W drodze do Indochin (74); AGNIESZKA BAL, Wojna jako przedmiot obrazowania w poezji Józefa Bohdana Zalewskiego (81); BOGUSŁAW WOŁOSZAŃSKI, Stracona szansa (86); Gdy bój nad Bzurą wrzał… Wspomnienia Józefa Wątroby – Ułana 6. Pułki Ułanów Kaniowskich (89); Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie (94); KATARZYNA PABIS, Zagłada Żydów w czasie drugiej wojny światowej – temat wiecznie żywy? (95); Balansując. Rozmowa z Jerzym Kędziorą (98); MAREK KARWAŁA, Jerzego Kędziory poszukiwania universum (103); MARCIN KANIA, Antoni Euzebiusz Balicki – wykładowca krakowskiej PWSP (106); ZBIGNIEW JANCZULEWICZ, Jerzy Kubicz (1947–1998) (111); JÓZEF LISZKA, Władysław Jastrzębski – bolesławski artysta (112); KAZIMIERZ KOCHMAN, Profesor Marian Jutisz (117); DOROTA ORAMUS, Jezuici – niesamowity zakon i jego zbiory (122); SZCZĘSNY WROŃSKI, Pop-poezja (126); RADOSŁAW TARKOWSKI, Geologia w Instytucie Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1946–2007) (128); ANNA KAJTOCHOWA, Wiersze (130); Debiut – Emila Kowalska (132); IWONA TOMASIK, Święto Uczelni (133); ADAM MIKRUT, Królestwo „Energii”. Akademia Pedagogiczna na Festiwalu Nauki 2007 (135); MICHAŁ ZIĘBA, Słuchając dialogów gałczyńskologów (141); JERZY STEFAN OSSOWSKI, Promocja książki Czesława Michalskiego (144); TERESA WILDHARDT, Dr Peter Glanzner gościem Biblioteki Głównej UP (146); MAREK KARWALA, Wystawa plastyczna w Czchowie (147); JOANNA A. WNĘK, Dziecko w kryzysie (148); MAGDALENA ROSZCZYNIALSKA, Pożytki z fikcji. Maniowy 2007 (151); IWONA JARNO-KURACH, II Bukowieńskie Spotkania Naukowe (154); SEBASTIAN DUSZA, Motywacja w dydaktyce języków obcych (156); MARZENA BŁACH, Przyszłość jest teraz…? O bibliotekach przyszłości (158); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Autorytet nauczyciela akademickiego w opinii studentów (161); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Wielcy i wielkoludy. Pamięci Piotra Kuncewicza (166); CZESŁAW MICHALSKI, Sport wojskowy w Krakowie (170); ELŻBIETA SIONKO, Narty. Jak spędzić czas miło i bezpiecznie? (175); LUDMIŁA SUZDALSKA, Centrum Kultury Polskiej. Dom Polski w Tomsku (178); JERZY STEFAN OSSOWSKI, „Polska swołocz”. Ostatnia okupacja Wilna 1944–1945 (182); MAGDALENA ROSZCZYNIALSKA, …z podróży Bolesława Farona (185); MIRELA RUBIN-LOREK, Randez-vous z Poetą. Tomik poetycki Jerzego Piątkowskiego (189); MAREK KARWALA, Imperatywy Krystyny Szlagi (191); MAREK KARWALA, Prorok na skale (195); JANINMA SARNACKA, Język polski? Nie taki trudny! (198); DOMINIKA BETKA, Świat kobiet-terrorystek (200): BARBARA GŁOGOWSKA-GRYZIECKA, Problemy „Pisania o sobie” (203); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Grzegorzek (206).

Konspekt nr 28  — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Edukacja muzyczna – stan obecny i perspektywy (5); KATARZYNA MARIA NOGIEĆ, Niezwykłe możliwości muzyki (16); ROMUALDA ŁAWROWSKA, O potrzebie kształcenia muzycznego studentów specjalności pedagogicznych (20); KATARZYNA LANGE, JÓZEF ROMEK, Teatr szkolny – formy i treści w kształceniu przyszłych nauczycieli (24); W teatrze codzienności. Wywiad z Andrzejem Sikorowskim (27); MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ, Wrażliwy buntownik. Karol Szymanowski (1882–1937) (34); KAZIMIERZ GAJDA, Jo Privat przy dźwiękach akordeonu (39); MARCIN KANIA, Stanisław Bursztyński (42); ANNA STOPIŃSKA-ZIĘTKIEWICZ, Muzyka w bibliotekach publicznych (45); WALDEMAR DOMAŃSKI, Biblioteka Polskiej Piosenki (47); Jazz to moje życie. Rozmowa z Andrzejem Marchewką, liderem jazzowego zespołu Beale Street Band (49); IWONA TOMASIK, Z prac Senatu AP (52); MAREK KARWALA, Mariusz Drohomirecki – malarz Krakowa (54); EDWARD CHUDZIŃSKI, Był tu wśród nas… Wspomnienie o Ryszardzie Kapuścińskim (57); JOANNA BAŁCZYRAK, Bohater swoich tekstów. Rzecz o Ryszardzie Kapuścińskim (60); PIOTR KRYWAK, Moda na „gdybanie”. Historie alternatywne (62); DOROTA KAMIŃSKA, Wyspiański ery komputera (71); WOJCIECH WIERCIOCH, Wiersze (76); DAGMARA MIDA, Wiersze (78); MAREK KARWALA, Poezja Dagmary Midy (79); MARIA DUSZKA, Bliżej Bogoprzestrzeni (83); ZYGMUNT RUTA, Prof. dr Ignacy Zarębski (1905 – 1974). Wspomnienie w 33. rocznicę śmierci (85); MAREK GLOGIER, Oazy Księdza Blachnickiego. Rzecz o „pedagogice nowego człowieka” (90); PIOTR DASZKIEWICZ, RADOSŁAW TARKOWSKI, Kontuary mineralogiczne. Działalność Jakuba Malinowskiego (1808–1897) w zakresie nauczania nauk przyrodniczych (98); MICHAŁ ROGOŻ, Jana Bujaka opisywanie Bukowiny (103); PIOTR PRAGACZ, Humor w matematyce (106); BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA, DOROTA WITCZAK, Perspektywy i problemy rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej (117); BARTOSZ OCHOŃSKI, Jacek Kaczmarski w świecie pieśni. Z perspektywy prelegenta (119); MAGDALENA STOCH, Polonistyczne Forum Dyskusyjne (123); ALEKSANDRA BUDREWICZ-BERETAN, Region i edukacja. Literatura – kultura – społeczeństwo. Promocja książki w Bukownie (125); MARIA BUCZEK, Ekonomia społeczna a rozwój lokalny (127); HELENA PLES, Jesienna wyprawa na Moskwę (129); ŁUKASZ STACH, Multikulturalizm – tolerancja czy konflikt cywilizacji? (131); BARTOSZ OCHOŃSKI, Wystawa Eugenii Gortchakovej (133); BARBARA SERWATKA, „KASKADERZY” z AP (135); JOANNA KONARSKA, Asystent osoby niepełnosprawnej. Brakujące ogniwo w procesie rehabilitacji (136); CZESŁAW MICHALSKI, 30-lecie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków (140); ELŻBIETA SIONKO, Gry i zabawy na świeżym powietrzu (142); PIOTR PACHOLARZ, Niepołomicki renesans (145); MICHAŁ APOLLO, MAREK ŻOŁĄDEK, Miyar Himalaya Expedition 2006. Relacja z wyprawy SKNG w indyjską część Great Himalaya (151); JERZY STEFAN OSSOWSKI, Srebrna Natalia (154); KORNELA GRZEGORCZYK-DŁUCIAK, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań (159); BOŻENA KRUPA, O miejscu niepełnosprawnych w kulturze (161); ADAM KULAWIK, Wielka książka Ossowskiego (165); BARTOSZ OCHOŃSKI, 45 lat pracy naukowej (168); MACIEJ WIELOBÓB, Ks. Jan Sledzianowski, zdrowie bezdomnych (169); MAGDALENA WIERZAŃSKA, O uwarunkowaniach i przejawach agresji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (172); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Grzegorek (175).

Konspekt nr 27  — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

JOANNA KOCIK, Inauguracja 61. roku akademickiego 2006/2007 (5); Zadbać o właściwie przygotowanych profesjonalistów… Wywiad z prof. Tadeuszem Gałkowskim (10); JANINA WYCZESANY, Niepełnosprawność jako problem społeczny – nowe podejście (18); ELŻBIETA M. MINCZAKIEWICZ, Tworzenie struktur transgranicznych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych (21); ANETA STRZEBOŃSKA, Świat zamknięty w szklane kuli (23); DANUTA WOLSKA, Projekt badawczy KEGA (26); LIDIA IPPOLDT, Biblioterapia formą edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (30); DANUTA WOLSKA, Niepełnosprawność intelektualna – wyzwanie czy cierpienie? (33); JANINA WYCZESANY, Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w kontekście jakości życia (36); CZESŁAW MICHALSKI, Sportowcy niepełnosprawni na olimpijskim szlaku (41); VIKTOR LECHTA, Zaburzona zdolność komunikatywna (44); Jestem szczęśliwa, gdy pomagam… Rozmowa z Anną Dymną (46); MAREK GLOGIER, Zrzeszenie Absolwentów WSP w Krakowie (1962–1977). Czas wspomnień czy reaktywacji? (55); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Lwów w naszej pamięci (61); CZESŁAW MICHALSKI, 100 lat Klubu Sportowego w Krakowie (66); PIOTR DASZKIEWICZ, Radosław Tarkowski, Nieznany dokument dotyczący zdobycia Araratu przez ekspedycję Józefa Chodźki (71); MIROSŁAW BORUTA, Idea niepodległości narodowej a wschodni sąsiedzi Rzeczpospolitej Polskiej (74); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Repozytoria publikacji naukowych (78); ANNA ANDRYKOWSKA, Studia zagraniczne, czyli o możliwościach realizacji programu Socrates/Erasmus (81); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Grand Prix dla Huberta Chudzio (83); AGNIESZKA LUBERDA, Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca za Gałczyńskiego (84); MAŁGORZATA LEBDA, Tragarze wyobraźni (86); MAGDALENA STOCH, Inauguracja działalności Polonistycznego Forum Dyskursywnego (87); JOANNA KOCIK, „Żeby być sobą, trzeba być kimś” (88); DAGMARA M. MINCZAKIEWICZ, Kształcenie niepełnosprawnych w Danii i Szwecji (94); BOŻENA MUCHACKA, IRENA ADAMEK, W trosce o zachowanie tożsamości narodowej. Promocja kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych (96); HENRYK LACH, Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej (99); MARIA SIENKO, „Podróże do Polski” (101); SEBASTIAN MROŻEK, „Uczyć, motywować, oceniać”. 10. Jubileuszowy Zjazd PSNJN w Krakowie (104); HENRYK LACH, Prosto z Podbrzezia (108); BOŻENA JAROSZ, „Komputer w edukacji”. XVI ogólnopolskie sympozjum naukowe (109); GRAŻYNA GUNIA, Konferencje organizowane przez pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej (111); PIOTR TROJANSKI, Beit Berl Academic College z Izraela (113); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Lwów. Przeszłość i przyszłość (115); MAREK KARWALA, Epifanijne malarstwo Władysława Podrazika (118); WŁADYSŁAW PODRAZIK, Wiersze (121); MAREK WAWRZKIEWICZ, Wiersze (122); Debiut: Joanna Bąk (124); JOANNA BAŁCZYRAK, „Brzytwa Niecikowskiego” Ryszarda Sadaja. Czy realizm magiczny? (125); PIOTR KRYWAK, „Kod Leonarda…” albo o pożytkach z hałasu (131); MARCIN KANIA, Kłopoty z panem Dumasem (135); JANUSZ PATYNA, Literackie oblicza Wielskiej Wojny (138); GABRIELA MEINARDI, Bestseller wszech czasów ma 60 lat (142); ELŻBIETA SIONKO, Gry i zabawy ruchowe (145); PIOTR PACHOLARZ, Grodzisko – miejsce, w którym nie ma… (148); JERZY STEFAN OSSOWSKI, „Gałczyński jako medium” (152); BARBARA MUNK, Ikonografia zdrady i śmierci Judasza (156); KRYSTYNA LATAWIEC, Od Sofoklesa do Mrożka (160); CZESŁAW MICHALSKI, Sport polski na Litwie. Historia i teraźniejszość (164); BOŻENA RASZKE, „Rytm, muzyka, taniec w edukacji” (167); BOŻENA KRUPA, „Edukacja dziś – jutro” (169); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Grzegorzek (172).

Konspekt nr 26 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

IWONA TOMASIK, Jubileusz 60-lecia Uczelni (5); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Laudacja na cześć ks. kardynała Stanisława Dziwisza (7); STANISŁAW DZIWISZ, Przemówienie z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa (12); GRZEGORZ RYŚ, „By wielkość Akademii Pedagogicznej przekładała się na mądrość i dojrzałość kolejnych pokoleń absolwentów…” (18); JERZY CIECIELĄG, Spotkanie z rektorami Uczelni (21); Gość ”Konspektu”. Trzeba poznać, aby wiedzieć… Rozmowa z prof. Kazimierzem Kochmanem (23); ANDRZEJ KORNAŚ, Klonowanie roślin i zwierząt (28); ANTONINA SEBESTA, Edukacja ekologiczna a ekoetyka (od Pawlikowskiego do Skolimowskiego) (32); RYSZARD KOZIK, To i owo o życiu porostów (36); KRZYSZTOF SIUDA, MAGDALENA NOWAK, Zagrożenie atakami kleszczy na szlakach turystycznych w województwie małopolskim (42); WŁODZIMIERZ WOJTAŚ, Mszyca – szkodnik czy źródło słodyczy? (49); WŁODZIMIERZ WOJTAŚ, Stonka ziemniaczana – owad piękny i niezwykły (51); RYSZARD KOZIK, Studencki ruch naukowy w Instytucie Biologii AP w Krakowie (53); ANDRZEJ KORNAŚ, Międzynarodowa praktyka terenowa studentów biologii Akademii Pedagogicznej i Padagogische Hochschule w Freiburgu (55); ZBIGNIEW MISZALSKI, ANDRZEJ KORNAŚ, Współpraca naukowa Instytutu Biologii Akademii Pedagogicznej z Technische University of Darmstadt (Niemcy) (56); MAREK GUZIK, Krakowskie spotkania herpetologów (57); KLAUDIA CYNAMOW-SOSIN, Podróż w literaturze polskiej (61); BARTOSZ OCHOŃSCKI, Konferencja Powieść historyczna dawniej i dziś z perspektywy studenta (65); IWONA JARNO-KURACH, I Bukowieńskie Spotkania Naukowe: Regionalizm w dydaktyce (68); ANNA PRZYBYSZ, Gość z Japonii (70); ADAM MIKRUT, Festiwal Nauki 2006, czyli prosto o sprawach złożonych (71); AGNIESZKA LUBERDA, Spotkanie z córką „Zielonego Konstantego” i „Srebrnej Natalii” (76); MARCELINA BOŻEK, Poetyckie topole Adama Ziemianina (78); IWONA TOMASIK, O pracach Senatu (80); DOROTA KAMIŃSKA, „Złote Indeksy” tygodnika „Wprost” (84); ANNA PRZYBYSZ, JUSTYNA WOJNAK, Uroczyste nadanie imienia prof. Czesława Majorka Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach (85); ANNA PACIOREK, Odeszli. Marian Fortuna (87); W obronie nauczyciela i ucznia. Rozmowa ze Sławomirem Broniarzem (89); MAREK KARWALA, Metamorfozy Grzegorza Bednarskiego (94); MAREK KARWALA, Wystawa w Czchowie (97); MARIA DUSZKA, Wiersze (98); KRZYSZTOF GAWIN, Nie zaleczone rany. Stosunki polsko-ukraińskie wczoraj i dziś (100); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Nowe formy komunikacji czytelników z biblioteką (105); MAREK GLOGIER, Czasopisma, biuletyny i jednodniówki w WSP/AP. Przegląd tytułów z lat 1951–2006 (106); ADAM BAŃDO, O sporcie i Pałacu Prasy… Część II. Marian Dąbrowski jako promotor kultury fizycznej (124); CZESŁAW MICHALSKI, 100 lat Klubu Sportowego Cracovia (1906–2006) (127); PIOTR PACHOLARZ, Starykoń z Suchej Beskidzkiej (132); MIROSŁAW FRAŃ, Całkowite zaćmienie Słońca w Turcji (138); CZESŁAW MICHALSKI, Sport wśród biologów naszej Uczelni (141); ELŻBIETA SIONKO, WELLNESS – bądź w formie (144); DOROTA KAMIŃSKA, „Ślepe pole” książki (146); JERZY S. OSSOWSKI, Po co nam Gałczyński? (151); EWA BIELENDA, JÓZEFA BARANA, Koncert dla nosorożca. Dziennik poety z przełomu wieków (155); EDYTA ZAREMBA, O literaturze ważnej i ponadczasowej (158); JOLANTA GRZEGORZEK, Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej (161).

Konspekt nr 25 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Gość „Konspektu”. Uczelnia dawniej i dziś. Rozmowa z prof. Zenonem Mosznerem (7); JANUSZ WOJTYCZA, Rektory WSP/AP (13); Aktorstwa nie miałem w planach. Rozmowa z Jerzym Cnotą, aktorem, absolwentem WSP (35); Absolwenci wspominają… (39); Nasi Mistrzowie (52); WIESŁAWA KOGUT, Józef Kuźma, nasz Profesor Jubilat (86); BOŻENA MUCHACKA, Szkoła w teorii i praktyce edukacyjnej (90); TERESA WILDHARDT, 60 lat Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie (91); EDWARD CHUDZIŃSKI, 25 lat doświadczeń (96); ALFRED TOCZEK, Sześć lat „Konspektu” z perspektywy stałego czytelnika (99); MAREK GLOGIER, MIECZYSŁAW WIĘCŁAWEK, Tutaj rozkwitła nasza młodość. Przewodnik historyczno-sentymentalny po siedzibach WSP/AP (104); CZESŁAW MICHALSKI, Absolwenci Uczelni na sportowych arenach Polski i świata (116); ŁUKASZ BANDOŁA, Samorząd Studentów Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (124); PAWEŁ MICHNIAK, 25 lat Niezależnego Zrzeszenia Studentów (125); MAŁGORZATA BIEDA, Ocalamy od zapomnienia (128); MAREK KARWALA, Wojciecha Kubiczka umiłowanie tradycji (130); Tradycja i nowoczesność powinny współegzystować… Rozmowa z prof. Wojciechem Kubiczkiem (133); ROMUALD ORAMUS, Refleksje (137); PIOTR KRYWAK, Ktokolwiek jest tam pośród gwiezdnych głusz… Pożegnanie za Stanisławem Lemem (140); MAREK PIENIĄŻEK, [Wiersze] (144); JUSTYNA SIKORSKA, [Debiut] (146); CZESŁAW BANACH, Aforyzmy o edukacji i szkole (148); LESZEK WRONA, Dawniej było lepiej (149); MACIEJ KAWKA, Laudacja. O dwóch zasadach retoryki (151); JERZY S. OSSOWSKI, Skąd i dokąd idziemy? (153); JERZY WALIGÓRA, Dramatopisarstwo Karola Wojtyły (159); MAGDALENA JÓZEFIAK, Po co są krytycy, czyli Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis V” (163); JOLANTA GRZEGORZEK, Nowości Wydawnictwa Akademii Pedagogicznej (165).

Konspekt nr 24 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Odpowiadać na wyzwania nowych czasów. Rozmowa z prof. Januszem Zdebskim, rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (7); JAN BLECHARZ, Praktyczna psychologia sportu (11); Staram się zawsze iść swoją drogą… Rozmowa z Jerzym Endelem (15); ANDRZEJ GOLONKA, Taniec towarzyski w Polsce (22); AGNIESZKA OGONOWSKA, Sport w telewizji (28); CZESŁAW MICHALSKI, 120 lat działalności Krakowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół ” (32); ADAM BAŃDO, O sporcie i Pałacu Prasy… Część I. „Ilustrowany Kurier Codzienny” (39); Sylwetki: Barbara Gołąb, Bogusław Fulara, Jerzy Szymczyk (43); Nie lubię słowa „fikcja”… Rozmowa z Bogusławem Wołoszańskim (46); PIOTR KRYWAK, Fikcja jako ilustracja hipotezy (50); MARCIN KANIA, Johann E.  historia i hipotezy (55); IWONA TOMASIK, Z obrad Senatu (58); MARCIN PAWŁOWSKI, Dyplomy 2005 (60); LUCJAN ORZECH, Dyplomy (62); ANNA ROCZYNA, BARTOSZ OCHOŃSKI, Wieczór autorski prof. Bolesława Farona (63); MAREK KARWALA, O artystycznych peregrynacjach Eugeniusza Muchy (65); ROMUALD ORAMUS, Sport w sztuce (68); SZCZĘSNY WROŃSKI, [Wiersze] (71); MAŁGORZATA LEBDA, Wiersze (73); WOJCIECH WIERCIOCH, Szkice o aforystyce (2). Pochwała aforyzmu (75); JÓZEF SOWA, Ku dobrej, nowoczesnej szkole (84); BARBARA KAMIŃSKA-CZYBAŁA, Najsłabsze ogniwo. Gra o przyszłość bibliotek szkolnych (88); MAŁGORZATA WIECZOREK-TOMASZEWSKA, Język przekazu wizualnego (92); ZBIGNIEW DŁUDOSZ, SŁAWOMIR KUREK, Starzenie się ludności w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej (96); PIOTR DASZKIEWICZ, Afrykańskie badania i kolonialne wyprawy Jana Dybowskiego (99); BOLESŁAW FARON, List z „krainy kangurów”. Wśród absolwentów WSP w Australii (102); PIOTR PACHOLARZ, Lanckorońska terapia (109); MACIEJ KAWKA, Panem et circenses. O języku komentatorów sportowych (116); ELŻBIETA SIONKO, Zabiegi zimno- i ciepłolecznicze. O saunach i komorach kriogenicznych (118); CZESŁAW MICHALSKI, Sport akademicki wśród geografów (122); ŁUKASZ SMOGOROWSKI, Z życia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego (124); ELŻBIETA SIONKO, Grupy rehabilitacyjne (126); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Badania ankietowe w Bibliotece Głównej AP (128); ELŻBIETA BUDKIEWICZ, Działalność informacyjna w Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (130); JERZY SZCZĘSNY, Dziwny kwantowy świat. Część III. Amplitudy prawdopodobieństwa i komputery kwantowe (134); EMILIA MUSIAŁ, 15. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Komputer w edukacji” (140); WANDA MATRAS, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. (143); GABRIELA MEINARDI, Europa języków i kultur – spotkanie w Krakowie (146); PAWEŁ WÓJS, Kondycja człowieka współczesnego: diagnozy i perspektywy (148); WIOLETTA WOŹNICZKO, Media lokalne w Polsce – piętnaście lat doświadczeń (150); MIROSŁAW FRAŃ, Jak udoskonalać nauczanie astronomii? Konferencja Naukowego Koła Fizyków „Pozyton” (152); AGNIESZKA FLUDA-KROKOS, „Poezja jest dla wybranych, interpretacja to zabawa w inteligencję”. Spotkanie z Ewą Lipską (155); JERZY S. OSSOWSKI, O alchemikach groteski (157); JÓZEF SOWA, Ku dobrej edukacji (162); SABINA KURZAWA, Książka dla każdego nauczyciela (164); IZABELA LUZAR, Peter Skrzynecki: „Bezdomne psy” (167); Poezja świadectwa i sprzeciwu (169); JOLANTA GRZEGORZEK, Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej (170).

Konspekt nr 23 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

IWONA TOMASIK, Inauguracja Jubileuszowego roku akademickiego 2005/2006 (7); Moje kwerendy będą musiały poczekać. Wywiad z Rektorem Akademii Pedagogicznej prof. Henrykiem W. Żalińskim (10); EUGENIUSZ WACHNICKI, Uroczystość nadania prof. Adamowi Płockiemu tytułu doktora honoris causa (17); ZDENEK RADVANOVSKY, Laudacja (19); ADAM PŁOCKI, Stochastyka jako matematyka in statu nascendi (21); To były szczęśliwe lata. Wywiad z prof. dr hab. Michałem Śliwą, byłym rektorem AP (26); Nowe władze Uczelni (31); TADEUSZ BUDREWICZ, Wydział Humanistyczny w liczbach (33); PAWEŁ KRAMARZ, WITOLD WARCHOLIK, Od GPS do Galileo (37); MAŁGORZATA BAJGIER-KOWALSKA, Osuwiska w Małopolsce (42); ROMAN MALARZ, Powodzie w Krakowie (46); ELIGIUSZ BRZEŹNIAK, PIOTR LEWIK, Termiczne osobliwości klimatu Krakowa (50); WANDA WILCZYŃSKA-MICHALIK, Detoriacja skalnych materiałów budowlanych w Krakowie (52); MARCIN JACHYM, System Informacji Przestrzennej w polskich lasach (56); MARIUSZ SZUBERT, Pracownia Geograficznych Systemów Informacyjnych i Technik Komputerowych Instytutu Geografii (61); MONIKA BOROWIEC, TOMASZ RACHWAŁ, O potrzebie kształtowania postaw przedsiębiorczych (62); RYSZARD TADEUSIEWICZ, Uczelniane wspólnoty – ważne, potrzebne i trudne w budowie (68); PIOTR DASZKIEWICZ, RADOSŁAW TARKOWSKI, Pierwsze rezultaty poszukiwań śladów pobytu Stanisława Staszica we Francji (78); WANDA MANDECKA, Szkolnictwo polonijne w USA w dobie internetu (82); BOLESŁAW FARON, Śladami polskiej kultury (86); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Z Czartoryskimi do korzeni...(4) (92); WITOLD JÓZEF KOWALÓW, Do historii powinny wejść prawdziwe fakty (98); ELŻBIETA M. MINCZAKIEWICZ, Druchna hm. Maria Łyczko (99); STANISŁAW WIERZBIŃSKI, Profesor Janusz Kaczorowski 1950 – 2005 (105); BOGUSŁAW FULARA, Maciej Bieda 1935–2005 (108); MAREK KARWALA, Karola Pustelnika malarstwo osobne (109); ROMUALD ORAMUS, Topografia i malarstwo (112); KRYSTYNA SZLAGA, [Wiersze] (114); MARTA REGNOWSKA, [Wiersze] (116); MAREK KARWALA, Marty Regnowskiej strategiczne manewry (117); WOJCIECH WIERZCIOCH, Szkice o aforystyce (118); Aforyzmy o aforyzmach (122); JOANNA ŻYŁA, Bliżej poranka (123); Historyk podwawelskiego grodu. Wywiad z historykiem sztuki i kultury prof. Michałem Rożkiem (126); AGNIESZKA OGONOWSKA, Podróże filmowe, telewizyjne i nie tylko… (134); PIOTR PACHOLARZ, Historyczna podkowa Nowej Huty (139); ELŻBIETA SIONKO, Przerwa w pracy? (146); CZESŁAW MICHALSKI, Sportowe i turystyczne pasje Karola Wojtyły (148); ŁUKASZ SMOGOROWSKI, Podsumowanie sezonu sportowego 2004/2005 (151); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Bazy danych dostępne w internecie (153); JERZY SZCZĘSNY, Dziwny kwantowy świat (158); AGNIESZKA BAL, Poetycka kreacja przestrzeni krajobrazowej u Józefa B. Zaleskiego (167); SZYMON SIKORSKI, Muzycy Krakowa w okresie „Solidarności” i stanu wojennego (172); Potrzebni rusycyści… Rozmowa z Ludmiłą Aleksiejewna Wierbiską – rektorem Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu oraz profesorem Stanisławem Tkaczenko – prorektorem ds. stosunków międzynarodowych (174); AGNIESZKA OGONOWSKA, Migawki z Zakopanego. Spotkania z filmem górskim (178); MARIUSZ SZUBERT, Zagraniczne praktyki studenckie we Freiburgu (180); KINGA KOSĘTKA, Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Państwo, gospodarka, społeczeństwo (184); KATARZYNA PRZEBINDA-NIEMCZYK, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej IFP w Maniowych w maju 2005 r. (186); BATYOSZ OCHOŃSKI, Sprawozdanie z promocji książki Stanisława Burkota: Tadeusza Różewicza opisanie świata (191); DOROTA PROBUCKA, I Ogólnopolskie Forum Etyczne „Etyka i polityka” (192); GRAŻYNA GUNIA, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność (194); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji (199); STANISŁAW SKÓRKA, XIII Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich (201); DOROTA KAMISIŃSKA, Książka – dzieło sztuki (203); JERZY S. OSSOWSKI, Nowe kłopoty z Gałczyńskim (207); BARBARA JARSKA, O edukacji nauczycielskiej słów kilka (211); Rytm, muzyka, taniec w edukacji (214); JOLANTA GRZEGORZEK, Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej (215).

Konspekt nr 22 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Od redakcji (1); W numerze (2); O fizyce i spintronice – wywiad z prof. Tomaszem Dietlem (7); CZESŁAW KAJTOCH, Fizyka a świat człowieka (13); RYSZARD RADWAŃSKI, O pięknie fizyki (16); JERZY OFAR, Kogo i po co chcemy kształcić… (20); MARIA FIAŁKOWSKA, Reforma systemu edukacji szansą na trwałą wiedzę z fizyki (23); JERZY KREINER, O zaćmieniach Słońca (27); BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, Do czego nie-astronomom może być potrzebna astronomia? (33); JERZY KRZESIŃSKI, Cyfrowy przegląd nieba Sloana (36); WALDEMAR OGŁOZA, Podglądanie wszechświata – o Pawilonie Astronomicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie (38); JERZY OGAR, Fizyka fal „tsunami” (41); CZESŁAW KAJTOCH, Klastry i klasterki (44); JERZY OGAR, Ujawniamy teczkę Einsteina (56); GRAŻYNA WRONA, Czasopisma astronomiczne (61); EWA WÓJCIK, Kalendarze astronomiczne i astrologiczne (64); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Źródła informacji dla nauczycieli fizyki w bibliotece Głównej (69); JACEK CHROBACZYŃSKI, Następstwa drugiej wojny światowej. Fakty i mity (71); IWONA TOMASIK, O pracach senatu (78); BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, Pamiętnik znaleziony pod kopułą (79); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Z Czartoryskimi do korzeni… (3) (84); BOŻENA MUCHACKA, Ostatni hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (89); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Moje spotkanie z Ojcem Świętym (92); PIOTR ROMANIEWSKI, Przygotowania i przebieg I wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie (96); PATRYCJA HRABIEC, KAMILA DĄBROWA, Biel Wdzięczności (100); Odeszli (102); JANUSZ WOJTYCZA, Władysław „Zawisza” Szczygieł (107); MAREK GLOGIER, Księżyce Kazimierza Kordylewskiego (112); LASZEK WRONA, Archiwum X (117); MACIEJ KAWKA, Jak Pan doskonale wie… Zamiast argumentacji w dyskursie publicznym (120); PIOTR KRYWAK, W krainie dreszczowców. Przepis na TECHNOTHRILLER (123); ANNA KONRADCKA, Konferencja naukowo-dydaktyczna, na temat modernizacji nauczania astronomii w ramach przedmiotu Fizyka z astronomią (128); DOROTA MACH, Spotkania sienkiewiczowskie 2004 (129); HENRYK CYGANIK, Wiersze (131); MAREK KARWALA, Janina Jeleńska-Papp – otworzyć rzeźbiarską przestrzeń (133); ROMUALD ORAMUS, Światło i miara. Malarstwo Jana Pamuły (136); AGNIESZKA OGONOWSKA, Telewizja rzeczywistości a kult autentyzmu (140); ANNA KARPIEL, Motyw szatana w literaturze romantycznej (144); AGNIESZKA BAL, Wiersze (149); LUCYNA SOCHA, EWA STADTMULLER, Współczesna pisarka dla dzieci (150); Czas porozumienia. Rozmowa z Andrzejem Ujejskim, prezesem Małopolskiego Oddziału ZNP (154); JÓZEF SOWA, Założenia metodologiczne studiowania w uczelni pedagogicznej (159); MAROSŁAW FRAŃ, „Niebo gwiaździste nade mną” (166); ARTUR BŁACHOWSKI, KRZYSZTOF RUEBENBAUER, Spektroskopia mossbauerowska na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (168); WŁADYSŁAW BŁAZIK, Co z ta fizyką? (175); ELŻBIETA KOSSAKOWSKA, Prezentacja książki Małgorzaty Nowakowskiej (177); Fakultatywne Studium Małych Form Teatralnych (178); LILIANNA KRUKOWSKA, RENATA NALEPA, Ulicami, ze ściany na ścianę… (179); MARIA BUCZEK, Dni Kariery w Krakowie (180); Złote indeksy tygodnika „Wprost” rozdane (181); CZESŁAW MICHALSKI, Astronomia i fizyka a Akademicki Związek Sportowy (183); CZESŁAW MICHALSKI, Sport polski w dwudziestoleciu międzywojennym (184); ELŻBIETA SIONKO, Woda – nowe środowisko człowieka (190); JERZY OSSOWSKI, Pozdrowienia dla czarodzieja (192); MICHAŁ MUSZYŃSKI, Francuska obcość (199); BOŻENA KUCAŁA, O krytyce krytycznie: Opętanie A.S. Byatt (202); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Czesław banach, Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań od A do Ż (205); Nowości Wydawnictwa AP przedstawia Adam Ruta (206).

Konspekt nr 21 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Od redakcji (1); W numerze (2); IWONA TOMASIK, Inauguracja nowego roku akademickiego (7); JACEK CHROBACZYŃSKI, Profesor Wojciech Wrzesiński doktorem honorowym Akademii Pedagogicznej. Laudacja (10); O etyce współczesnego dziennikarstwa. Wywiad z prof. Walerym Pisarkiem (17); Jak kształcić dziennikarzy? (23); Wypełnianie pustki. Rozmowa z redaktorem naczelnym miesięcznika „Kraków” – Janem Pieszczachowiczem (33); ALFRED TOCZEK, Emil Haecker i Jan Matyasik – redaktorzy antagonistycznych dzienników krakowskich (38); HENRYK W. ŻALIŃSKI, Polacy we Francji. Historia i współczesność (45); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Ukraińska rewolucja. Pomarańczowa nadzieja w czarno-białej rzeczywistości (48); BOLESŁAW FARON, Z notatnika sztokholmskiego. Podróż do noblowskiego sezamu (54); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Z Czartoryskimi do korzeni (2) (60); MARIA TERESA LIZISOWA, Z Krakowa do Grodna (66); PAWEŁ ZIĘBA, Historia czy historia literatury? O literackości dziejopisarstwa (67); Refleksje o współczesnej poezji polskiej na Litwie (69); MARCIN KANIA, Surowa diagnoza rzeczywistości. Szkic o Wschodzie nad Rossą – antologii młodej polskiej poezji na Litwie (74); GABRIELA MEINARDA, Laurent Gaude – dwie nagrody Goncourt. Jesień literacka w Krakowie i w Paryżu (76); JOANNA MICZAŁOWSKA, Kobieta w poezji Różewicza (78); AGNIESZKA BAL, Współczesne wcielenia Fausta (83); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Jezuici dzisiaj. Zarys dziejów najnowszych Towarzystwa Jezusowego (86); IWONA TOMASIK, O pracach Senatu (90); ZDZISŁAW NOGA, Jubileusz profesora Feliksa Kiryka (92); EDWARD STACHURSKI,Jubileusz  profesor Marii Zarębiny (94); Odeszli – Doktor Bohdan Gralewski (1957–2004) (97); ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ, Janina Wszołek-Szymańska (1923 – 2003) pseudonim „Lotna” (98); JANUSZ WOJTYCZA, Wspomnienia o Janie Flisie (102); JAROSŁAW RAFA, Rekrutacja po nowemu. O elektronicznej rekrutacji na studia w roku 2004/2005 (105); RAFAŁ MICHALSKI, O strategii poznania w świecie znanych praw (112); PIOTR KRYWAK, Fantasy i science fiction czyli znów o materii mieszaniu (120); ANDRZEJ WARZECHA, Wiersze (124); STANISŁAW BURKOT, Czytajmy poetów (125); AGNIESZKA OGONOWSKA, Lars von Trier. Teoretyk czy szarlatan kina? (129); LESZEK WRONA, Archiwum X (133); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Systemy elektronicznego dostarczania dokumentów (135); JAROSŁAW RAFA, Cyfronet wczoraj i dziś (138); MACIEJ KAWKA, Dziennikarstwo interwencyjne? (144); MAREK KARWALA, Barbara Zambrzycka-Śliwa – artystka niezależna (146); ROMUALD ORAMUS, Holendrzy w Krakowie (149); MICHAŁ MENTEL. [Fotografie] (153); DOROTA PIĄTEK, [Wiersze] (154); Konferencje w Instytucie Historii w 2004 roku (155); CZESŁAW NOWARSKI, Raport z XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (158); Historycy obcokrajowcy na XVII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich. Rozmowa z prof. Henrykiem W. Żalińskim (162); KRYSTYNA LATAWIEC, Zjazd Polonistów w Krakowie, 22–25 września 2004 r. Polonistyka w przebudowie (166); IRENA PULAK, BOŻENA JAROSZ, Sprawozdanie z 14. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Komputer w edukacji (170); HENRYK LACH, AGNIESZKA GREŃ, O mechanizmach utrzymujących życie – prosto z Podbrzezia (173); MAŁGORZATA NODZYŃSKA, Międzynarodowa konferencja Badania w dydaktyce chemii (174); MAREK GLOGIER, Dylematy archiwistów uczelnianych (176); HIERONIM TOKARSKI, Spotkanie absolwentów Wydziału Geografii WSP – rocznik 1954 w dniach 19–20 czerwca 2004 r. (179); INTRO 2004 – wprowadzenie na rynek pracy (184); TERSA WILHARDT, Czytelnia Główna w nowej czacie (185); Muzyka chóralna (186); CZESŁAW MICHALSKI, Wychowanie fizyczne i sport na ziemiach polskich pod zaborami (2) (187); ŁUKASZ SMOGOROWSKI, Sportowa Jesień W Kijowie (189); JERZY S. OSSOWSKI, Mag w cylindrze i kapeluszu (191); MAŁGORZATA CHROBAK, Tadeusza W. Witkiewicza Niezwykłe ksiąg miłowanie (197); ARTUR JACHNA, Nowe źródło do dziejów gospodarczych Drugiej Rzeczpospolitej w opracowaniu naukowym Jerzego Gołębiowskiego (200); Dydaktyka w Drugiej Rzeczpospolitej (202); LILIANA MAJDA, Ksiądz Antonio Marini. Neopolitański jakobin i jego biblioteka (207); Prasa Krakowa w dekadzie przemian (1989–1998) (210); JOLANTA GRZEGORZEK, Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej (212).

Konspekt nr 20 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

JERZY S. OSSOWSKI, Plejady polonistów (21); O pracach Senatu pisze Iwona Tomasik (29); STANISŁAW BURKOT, Moje kontakty z Wincentym Dankiem (47); ZENON URYGA, Poszukiwacz metod (50); JERZY JAROWIECKI, Bibliotekarz, bibliograf, historyk literatury i kultury literackiej (53); JANUSZ WOJTYCZA, Harcerz, literat, dialektolog (55); JANINA KOZA, Zmiana pokoleń (58); OTYLIA PULIT-PARSZEWSKA, WIESŁAW POLMIŃSKI, Sądecka rocznica (60); AGNIESZKA OGONOWSKA, O krytykach i krytykantach w Zajeździe Czorsztyńskim (62); JOANNA KOSSEWSKA, Jakość życia w autyzmie – problemy etyczne, prawne i psychologiczne (65); RENATA CIESIELSKA-KRUCZEK, Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej (67); JAGODA CIESZYŃSKA, Logopedia i logoterapia (73); STANISŁAW KOZIARA, Między filologią a teologią (76); ZBIGNIEW BAUER, ANDRZEJ WOJNACH, Kształcenie dziennikarzy czy edukacja medialna? (80); HUBERT SCHNEIDER, Centrum Przeciw Wypędzeniom a stosunki polsko-niemieckie (88); ZDZISŁAW NOGA, Zbliżanie do siebie narodów… (91); JANUSZ MORTBITZER, Festiwal Nauki 2004 (93); HELENA PLES, НИ ПУХА, НИ ПЕРА! Znaczy POWODZENIA! A co znaczy TRKI? (98); MARTA WIDURSKA, Profesor Władysław Miodunka o dwujęzyczności (101); GABRIELA CHMIELEWSKA, Dbajmy o integrację (102); JAN PIESZCZACHOWICZ, Książka, którą czytam (104); MACIEJ KAWKA, Dyskurs akademicki (115); MAREK GLOGIER, Z dziejów Archiwum AP w Krakowie (2) (117); BOŻENA BARAŃSKA, Z perspektywy praktyka (120); KRZYSZTOF MAŁEK, Od licencjatu do doktoratu (123); BEATA ŚLIWIŃSKA-MALCHAREK, „Obyś cudze dzieci uczył”. Siermiężna rzeczywistość i magiczna siła wspomnień (126); MACIEJ MALINOWSKI, (Oj)czysty język (128); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Dysertacje naukowe w internecie (129); O sporcie pisze Czesław Michalski (131); KATARZYNA WOŁOCH, Z wodą za pan brat (137); KAZIMIERZA KAROLCZAKA, Podróże nie tylko naukowe… (138); PIOTR KOŁODZIEJ, „Nowa Polszczyzna” (142); BOLESŁAW FARON, Józefa Barana i Anny Dymnej wyprawa po złote runo (146); JACEK ROZMUS, Metafory i przyjaciele (151); BOLESŁAW FARON, W sadzie owoc dojrzewa (154); KRYSTYNA LATAWIEC, Marian Pankowski – pomiędzy Karpatami a europejską Civitas (159); MARTA WIDURSKA, Niezmiennie w kręgu stereotypów… Bieńczyk, Filipiak, Stasiuk o kobiecie (161); JACEK CHROBACZYŃSKI, Konteksty roku 1944 (164); GRZEGORZ FABIN, Gram Attyka (177); BARTOSZ OCHOŃSKI, Wrong-or-Well (179); MAŁGORZATA MUSIALIK, Arthur Schopenhauer: „Dzięki temu, co czynimy, dowiadujemy się tylko tyle, czym jesteśmy” (182); JOANNA MŁYNEK, Maja (185); MARCIN KANIA, Monique (188); ANNA POSŁUSZNA, Czy liberatura to literatura? (189); LESZEK WRONA, Archiwum X (191); DOROTA ZARĘBSKA-PIOTROWSKA, Prośba o… (nie)szybkie czytanie (193); MAREK KARWALA, Małgorzata Wyka – zobaczyć niezwykłość w zwykłości (202); ROMUALD ORAMUS, Mowa obrazów (205); STANISŁAW JASIONOWICZ, Miejsca wspólne (211); JOANNA NALEPA-STANEK, Warsztaty plastyczne (213); RYSZARD TERLECKI, Wspomnienia Adama Tabora (214); MACIEJ KAWKA, Studia językoznawcze (216); RYSZARD KLUSZCZYŃSKI, O tekście filmowym (218); Nowości Wydawnictwa Naukowego AP przedstawia Jolanta Grzegorzek (220).

Konspekt nr 19 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Święto Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (5); O pracach Senatu pisze Iwona Tomasik (14); JERZY JAROWIECKI, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w krakowskiej Akademii Pedagogicznej (24); MACIEJ KAWKA, Tekstologia, teoria tekstu, edytorstwo (42); MAREK KROŚNIAK, Stare i nowe. Sieciowe zasoby informacyjne w Bibliotece Jagiellońskiej (61); BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA, Ponure rozważania o zawodzie infobrokera (63); MAREK NAHOTKO, Komputeryzacja bibliotek naukowych w Polsce (71); ANNA ALEKSIEWICZ, O źródłach do najnowszej działalności bibliotek (80); HALINA GRZYWACZ, DOROTA WILK, Przyszłość bibliotek instytutowych (83); ŁUKASZ TOMASZ SROKA, Ludzie Lwowa… w Krakowie (85); MARIOLA STRĄCZEK, Edukacja i bezpieczeństwo (87); ANNA SUCHON, Przekraczanie granic – wymiana doświadczeń (89); HANNA BATOROWSKA, Czas na wnioski (90); JAN RYŚ, Szkoła im. profesora Czesława Majorka (92); TERESA HEICHEL-SZARAN, Otwarte drzwi ZNP (93); MAREK GLOGIER, Kartka z dziejów Archiwum AP (1) (94); Promocje habilitacyjne i doktorskie (96); Odeszli – Stanisław Musiał, Józef Buszko (97); JERZY S. OSSOWSKI, Książka, którą czytam (117); IWONA PIETRZKIEWICZ, W kręgu znaku, pisma, obrazu (119); WŁADYSŁAWA WÓJCIK, Wspomnienie o Irenie Bar-Święchowej (122); MARIA PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Pracownia Badań Dziejów Książki i Bibliotek (124); JERZY MYŚLIŃSKI, Prasoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (126); JERZY MYŚLIŃSKI, Rocznik Historii Prasy Polskiej (129); Słownik bibliologów i prasoznawców (130); GABRIELS MEINARDI, Gutenberg i Hart – dwa przełomy: papier i ekran (138); ANNA SPÓLNIK, Roślinność Pana Tadeusza w oczach farmaceuty (150); MIECZYSŁAW WIĘCŁAWEK, Wydawnicze miniatury (152); MARIA WREDE, Zbiory ojców marianów w Fawley Court (154); EWA WÓJCIK, Kalendarze (158); EWA B. TŁUCZEK, RENATA M. ZAJĄC, Lwowskie książki i czasopisma (161); RYSZARD SIWEK, O kłopotliwej bibliotece, efemerycznych bibliografiach i katalogach (164); BARBARA GÓRA, Koło Naukowe „Bibliolog” (167); MAŁGORZATA ZAWODZKA, Jak rozsupłać sakiewkę sponsora? (171); LESZEK WRONA, Archiwum X (174); MARTA WIDURSKA, Autoreklama w życiu i twórczości Jerzego Kosińskiego (176); KRZYSZTOF LIGĘZA, Moralista pesymistyczny. O twórczości Stanisława Lema (179); MACIEJ KAWKA, Dyskurs akademicki (182); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Moja Ameryka… (3) (184); „Pół wieku pracy” Stanisława Burkota – Tadeusz Budrewicz, Bolesław Faron (188); MACIEJ MALINOWSKI, (Oj)czysty język (194); O sporcie pisze Czesław Michalski (195); CZESŁAW MICHALSKI, Wychowanie fizyczne i sport na ziemiach polskich pod zaborami (1) (196); ŁUKASZ SMOGOROWSKI, Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim (198); CZESŁAW MICHALSKI, Sportowcy z IINiB (199); MAREK KARWALA, Jan Bujnowski – we wszystkim jest obecne piękno (200); Komplikować to, co proste… Rozmowa z Romanem Wysoglądem (203); PIOTR KRYWAK, Dalej niż Chandler… (210); ROMUALD ORAMUS, Księgi obrazów (213); JANINA BŁOŃSKA, Historia Teatru Entre’Acte (216); MAREK KARWALA, Oblicza… nie tylko zimy (220); STANISŁAW JASIONOWICZ, Miejsca wspólne (221); MARIA JAZOWSKA-GUMULSKA, Orkanowe dumania (223); MARTA JANIK, W Neapolu o Gałczyńskim (225); AGATA BOREK, Nowa antologia szkolna (227); JAROSŁAW RAFA, Ignoranci w sieci (229); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Grzegorzek (231).

Konspekt nr 18 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

MARTA WIDURSKA, Jubileusz profesora Stanisława Burkota (13); O pracach Senatu AP pisze Iwona Tomasik (14); JOANNA KOSSEWSKA, Pomoc rodzinie z dzieckiem autystycznym. E-learning dla rodziców i wychowawców (18); FRANCESC CUXART, Autyzm – pomiędzy praktyką kliniczną a teorią (22); JOANNA KOSSEWSKA, ALINA PERZANOWSKA, Dzieci staja się dorosłe – farmy dla osób z autyzmem (26); LESZEK WRONA, Katedra Psychologii – poznajcie nas bliżej (31); TERESA SAMEK, Abyśmy tylko zdrowi byli! (32); BEATA GORYCKA, Co robić, aby rodzeństwo dorastało bez rywalizacji (35); EWA MALCZAK, Młodzież wobec wartości (38); MARIA KLIŚ, Proces rozumienia tekstu w badaniach psychologicznych (44); JANUSZ MORBITZER, Świat wartości w internecie (49); Odeszli – Stanisław Wróbel, Barbara Janina Orłowska (54); MARIA TERESA LIZISOWA, Kraków – Grodno. Języki i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego (58); DOROTA MACH, Henryk Sienkiewicz – Polak i Europejczyk (59); WANDA MATRAS, Kraków – Lwów i bibliologia (60); KRZYSZTOF WIATR, O kształceniu językowym (63); BOŻENA PIETRZYK, RYSZARD ŚLĘCZKA, Profesor Czesław Majorek. W służbie szkoły i nauki (65); BARBARA SYKULSKA, Gałczyński wciąż żywy (67); JÓZEF KUŹMA, JANUSZ MORTBITZER, Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka (70); JANUSZ WOJTYCZA, 30 lat kształcenia nauczycieli przysposobienia obronnego w naszej uczelni (72); JANUSZ WOJTYCZA, Wspomnienie o Władysławie Chomie (76); ŁUKASZ TECHMAŃSKI, Uroczystość w Pałacu Biskupim (78); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Nowoczesność w Bibliotece Głównej (79); JOANNA KAWALEC, KRYSTYNA LASZKIEWICZ, Początki i rozwój Biblioteki Wydziału Pedagogicznego (82); ANNA ROZMUS, Techniki zapamiętywania dla dzieci w wieku szkolnym (83); LESZEK WRONA Archiwum X (85); ANNA SUCHON, Kształcenie kadry pedagogicznej dla szkół specjalnych w Niemczech (87); ANNA PRZYBYSZ, Kształcenie w Unii Europejskiej. Opinie studentów pedagogiki (89); MAGDALENA BAŁDA, Terapia przez sztukę (93); MARIA TOMASZEWSKA, Muzyka w nauczaniu zintegrowanym (97); KATARZYNA PŁAWECKA, Ocalić czytanie (98); EWA MALCZAK, „Za zasłoną dymną” (100); MACIEJ KAWKA, Dyskurs akademicki (104); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Moja Ameryka (2) (106); O sporcie pisze Czesław Michalski (110); BOŻENA KUCAŁA, Orwell jako eseista (112); MACIEJ MALINOWSKI, (Oj)czysty język (117); MAREK KARWALA, Grażyna Brylewska – w przestrzeni prawdy (118); Wiersze Beaty Kurek, Grzegorza Fabina i Eweliny Saczko (121); ROMUALD ORAMUS, Gry, zabawy, zagadki, rytuały (123); MARZENA ZAJĄC, „My i oni” (128); MAREK KARWALA, Sztuka ponad granicami (129); JANINA BŁOŃSKA, L’Entr”Acte (130); BARBARA ANTCZAK, Pomiędzy swobodą a ograniczeniem czyi raz jeszcze o wyborze podręcznika szkolnego (136); MONIKA KRAJEWSKA, Acta Lemiana (139); CZESŁAW BANACH, O szkolnych relacjach interpersonalnych i… przezwiskach nauczycieli (142); ANNA SIKORA, Romanse popularne końca XX wieku (143); MARIA PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Z dziejów bibliotek zakonnych (145); EUGENIUSZ WILK, Książka o edukacji medialnej (146); SABINA KWIECIEŃ, Prasa dawna i nie tylko (147); Nowości Wydawnictwa Naukowego przedstawia Jolanta Grzegorzek (149).

Konspekt nr 16/17 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

CZESŁAW MICHALSKI, MICHAŁ ZIĘBA, Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie dla profesorów Tadeusza Chrzanowskiego i Franciszka Ziejki (9); STANISŁAW BURKOT, Laudacja (10); LUDWIK MROCZKA, Laudacja (15); MICHAŁ ZIĘBA, Łączenie nowoczesności z tradycją. Rozbudowa gmachu Uczelni (27); O pracach Senatu AP pisze Mirosław Oset (29); BOGUSŁAW KRASNOWSKI, Nauka, sztuka, literatura, radość życia (31); Zjazd Polonistów w Krakowie (35); Nowi dyrektorzy Instytutów i kierownicy Katedr AP (42); IRENA ADAMEK, Jubileusz profesora Mirosława Szymańskiego (44); To już 55 lat spotkań komisji CIEAEM (45); MACIEJ KLAKLA, Co to jest CIEAEM? (46); MACIEJ KLAKLA, Współpraca Anny Zofii Krygowskiej z CIEAEM (49); JACEK CHMIELIŃSKI, 9. Międzynarodowa Konferencja z Równań i Nierówności Funkcyjnych (51); AGNIESZKA GREŃ, HENRYK LACH, O niektórych aspektach regulacji organizmu (53); AGNIESZKA GREŃ, HENRYK LACH, Prosto z Podbrzezia. O mechanizmach utrzymujących życie (55); IRENA PULAK, 13. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Komputer w edukacji (57); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Internet w bibliotekach – łączność, współpraca, digitalizacji (59); ALEKSANDRA Z. BUDREWICZ, Upominki od narodu (61); AGNIESZKA OGONOWSKA, Gry intertekstualne we wsi Maniowy (64); ELŻBIETA BRYCKA, MARIA CHYMUK, Profesor Jan Kulpa – wybitny pedagog pilski (67); JERZY S. OSSOWSKI, Pocztówka z Neapolu (68); Odeszli – Marian Niziołek, Andrzej Notkowski (73); Informacje (77); JANUSZ MORBITZER, Festiwal Nauki (78); BARBARA KĘDZIERSKA, Technologia informacyjna w uczelniach pedagogicznych (81); Współpraca z brytyjskim środowiskiem bibliotekarzy. Profesor Frank Hogg w Krakowie (82); EWA PIOTROWSKA, RENATA M. ZAJĄC, Bazy danych Biblioteki Narodowej (83); Studia podyplomowe w Instytucie Matematyki nie tylko dla „matematyków” (91); O sporcie pisze Czesław Michalski (111); ŁUKASZ SMOGOROWSKI, Sportowe osiągnięcia studentów Akademii Pedagogicznej – podsumowanie sezonu (113); KAZIMIERZA KAROLCZAKA, Podróże nie tylko naukowe… Moja Ameryka… (1) (115); IWONA CZERKAS, Konstanty w oczach Kiry (124); LESZEK WRONA, Archiwum X (126); MAREK KARWALA, Alicja Panasiewicz – magia światła (140); WOJCIECH MARCINEK, Oko i mózg (144); Wystawa prac artystów z Galerii Konspektu (148); STANISŁAW JASIONOWICZ, Miejsca wspólne (150); BOŻENA CHRZĄSTOWSKA, KRYSTYNA HESKA-KWAŚNIEWICZ, Modele i funkcje czytanki (152); HANNA BATOROWSKA, Księga dedykowana profesorowi Józefowi Szockiemu (155); IRENA ADAMEK, O poszukiwaniu modelu edukacji (158); GRZEGORZ RYŚ, Krakowskie patrocinia (160); ANNA BUDZANOWSKA, Historia małych krajów Europy (162); KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI, Nad bibliografią prasy lwowskiej lat 1964 – 1918 (164); Listy (166); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Grzegorzek (167).

Konspekt nr 14/15 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

HENRYK CHUBAŁA. HENTYK W. ŻALIŃSKI, „Fatalny naturalizm”. W jaki sposób historia może być jeszcze „nauczycielką życia”? (10); FELIKS KIRYK, Ignacy Zarębski – historyk polskiego humanizmu (30); HENRYK W. ŻALIŃSKI, Heleny Rzadkowskiej badania dziejów Wielkiej Emigracji i powstania styczniowego (32); CZESŁAW NOWARSKI, Tadeusz Słowikowski i dydaktyka historii jego czasów (35); JERZY CENTKOWSKI, Wspomnienie (37); FELIKS KIRYK, Mediewistyczne badania Józefa Garbacika (40); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Adam Przyboś w oczach najmłodszego wychowanka (42); JÓZEF HAMPEL, Franciszek Ziejka jako badacz „chłopskiej historii” (56); JACEK CHROBACZYŃSKI, Studia doktoranckie w Instytucie Historii AP (75); JANINA MAZUR, Uczniowie i nauczyciele o „nowej” szkole (78); DANUTA KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, Transmisja wiedzy historycznej w szkolnej narracji podręcznikowej (83); ANDRZEJ ŚNIADOWSKI, Historia w szkole (86); O pracach Senatu AP pisze Mirosław Oset (89); Odeszli – Teresa Nowacka, Tadeusz Jarosiński (90); BOLESŁAW FARON, Książka, którą czytam (93); MACIEJ KLAKLA, Wykorzystanie materiałów dydaktycznych do rozwijania aktywności matematycznej uczniów (95); MAREK GUZIK, A na Podbrzeziu królowały żaby i jaszczurki (96); JERZY S. OSSOWSKI, Krakowska inauguracja Roku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (99); Z życia Towarzystwa Asystentów AP (103); HUBERT CHUDZIO, Centrum Dokumentacji Filmowej Nauk Humanistycznych (104); RYSZARD ŚLĘCZKA, Ogólnopolski konkurs na prace magisterskie z historii edukacji (105); JOANNA KOSSEWSKA, Projekt On-line Trainautism (106); JÓZEF KUŹMA, Światowa Rada Stowarzyszeń Edukacji Komparatystycznej (107); GABRIELA MEINARDI, Zamiast laurki… (108); JACEK KRUK, Wizyta studentów z Moskwy (110); MACIEJ KAWKA, Dyskurs akademicki (111); ZBIGNIEW BAUER, Przeszłość, pamięć, narracja (113); TADEUSZ BUJNICKI, Sienkiewicz w polskiej świadomości historycznej i potocznej (118); JAN RYBICKI, Trylogia po amerykańsku (123); WŁODZIMIERZ PRÓCHNICKI, Kiedy historia przyspiesza… (126); STANISŁAW KOZIARA, Biblia Wujka w języku i kulturze polskiej (129); JÓZEF BRYNKUS, Świadomość historyczna w perspektywie globalnej (134); LISZEK WRONA, Archiwum X (137); O sporcie pisze Czesław Michalski (139); MAREK KARWALA, Grażyna Borowik – przestrzeń sztuki zintegrowanej (146); REGINA LUBAS-BARTOSZYŃSKA, Poezja Bertranda Degotta (150); VIOLETTA JULKOWSKA, Jaka historia jest nam potrzebna? (154); ROMUALD ORAMUS, Historia związani (157); STANISŁAW JASIONOWICZ, Miejsca wspólne (161); TERESA MICHAŁOWSKA, Pochwała filologii (163); STEFAN NIESIOŁOWSKI, Esej o polskim Wrześniu 1939 (167); JAN MAŁECKI, Wojciech Wrzesiński i Alojzy Zielecki o Wielkiej Historii Polski (172); MICHAŁ ZIĘBA, Michał Bałucki na nowo odczytany (174); JACEK CHROBACZYŃSKI, Wojenny Kraków (176); IWONA PIETRZKIEWICZ, Z dziejów szkolnictwa parafialnego (178); FRANCISZEK LEŚNIAK, Szlakami dawnej Ukrainy (180); JAGODA CIESZYŃSKA, Profesora Bolesława Farona peregrynacje w czasie i przestrzeni (181); JERZY CIECIELAG, O Flocie Czarnomorskiej (183); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Bartosz (185).

Konspekt nr 13 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

KATARZYNA PŁAWECKA, Nowe inwestycje naszej Uczelni (14); Nominacje profesorskie (15); KLAUDIA B. SOSIN, Zmiany w oświacie a integracja z Unią Europejską (16); GABRIELA MEINARDI, 25 lat minęło… (20); HENRYK W. ŻALIŃSKI, Duchowieństwo polskie w świecie (36); HENRYK LACH, Prosto z Podbrzezia (39); KAZIMIERZ KAROLCZAK, Stereotyp – komunikacja społeczna (40); LESZEK WRONA, Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość (41); EWA PIOTROWSKA, RENATA ZAJĄC, Narzędzia poszukiwań w internecie (42); RAFAŁ KUCHARZYK, Sposób na życie (44); LESZEK WRONA, Archiwum X (47); O sporcie pisze Czesław Michalski (49); MACIEJ KAWKA, Dyskurs akademicki (53); MAREK KARWALA, Aleksander Pieniek – u zbiegu kultur (54); REGINA LUBAS-BARTOSZYŃSKA, W poszukiwaniu czasu nieutraconego (60); NOTES ARTYSTYCZNY (71); STANISŁAW JASIONOWICZ, Miejsca wspólne (73); ROMAN JASKUŁA, Okiem zoila (84); Nowości Wydawnictwa Naukowego AP przedstawia Jolanta Bartosz (86).

Konspekt nr 12 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Inauguracja 57 roku akademickiego (6); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Profesor Tadeusz Lewowicki doktorem honoris causa AP (11); O Pracach Senatu AP pisze Mirosław Ocet (33); KAZIMIERZ JARACZ, 35 lat kierunków technicznych w AP (34); BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, 15 lat pracy obserwatorium astronomicznego na Suhorze (37); Odeszli – Bogumiła Małek, Maria Palko-Kwinta, Stanisław Tryuk (41); HENRYK LACH, Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej (50); CZESŁAW NOWARSKI, Muzea łącznikiem między przeszłością i teraźniejszością (52); IRENA PULAK, Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym (55); AGNIESZKA SZOPA, Konferencja Orkanowska (57); EWA PIOTROWSKA, RENATA ZAJĄC, Projekt EIFL Direct (60); ANNA KIJAK, Młodzież o samobójstwach (62); LESZEK WRONA, Archiwum X (64); MICHAŁ W. GRZESZCZUK, Z życia Towarzystwa Asystentów AP (66); Przegląd prasy Marka Glogiera (67); Informacje (69); O sporcie pisze Czesław Michalski (72); MACIEJ KAWKA, Dyskurs akademicki (77); STANISŁAW JASIONOWICZ, Miejsca wspólne (79); MAREK KARWALA, Jacek Zaborski – podróże w nieznane (81); ROMUALD ORAMUS, Obrazy, myśli, znaki… (86); STANISŁAW SZCZUR, Miasto i klasztor (92); KRZYSZTOF MIGOŃ, Karol Forster – wydawca (94); REMIGIUSZ FORYCKI, Oblicza Innego (96); AGNIESZKA WĄTOREK, Noty o książkach (97); Listy (99); Nowości Wydawnictwa Naukowego AP przedstawia Jolanta Bartosz (100).

Konspekt nr 11 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Nowe władze Uczelni (13); Orkiestra Klubu Pomocnych Serc. Z Jerzym Owsiakiem rozmawia Marzena Stawczyk (15); MIROSŁAW OCET, Święto Uczelni (21); MIROSŁAW OCET, Z prac Senatu AP (28); JÓZEF HAMPEL, Marian Tyrowicz (1902 – 1989). Uczony i nauczyciel historii (30); CZESŁAW MAJOREK, Wspomnienie o stylu nauczania Mariana Tyrowicza (33); MARTA KARAMAŃSKA, Jubileusz Profesor Józefy Kobylińskiej (38); O awansie zawodowym nauczycieli mówi Jerzy Lackowski – małopolski kurator oświaty (40); JANUSZ MORBITZER, Media – zniewolić umysł? (45); DANUTA TURKIEWICZ, WŁADYSŁAW BŁASIAK, Najwybitniejsi przedstawiciele nauk przyrodniczych oraz najważniejsze eksperymenty przyrodnicze w opinii studentów AP (56); MARZENA ŻYCHOWSKA, Cmentarze zagrożeniem dla środowiska? Z badań Instytutu Geografii AP (58); BEATA KLAUDIA SOSIN, Nieskromnie mówiąc: „Najlepsi z najlepszymi” (60); HANNA BATOROWSKA, Kształcenie dla przyszłości w szkolnym Skomputeryzowanym Centrum Informacji (70); KATARZYNA PRZEBINDA, Archeolodzy i odkrywcy (74); MAREK GLOGIER, Sympozjum z okazji 110 rocznicy „Naprzodu” (78); EWA PIOTROWSKA, RENATA ZAJĄC, Centralne katalogi bibliotek udostępniane na stronach www (80); MONIKA GŁUSZKOWSKA, ks. ANDRZEJ GRETKOWSKI, Czynniki motywujące w nauczaniu języków obcych (83); MARZENA STAWCZYK, „Jesteśmy po to, aby dać świadectwo”. Działalność Centrum Edukacyjnego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (89); EWA WIŚNIEWSKA-CIECIOROWSKA, Nauka języka polskiego – coraz popularniejsza w Niemczech (93); HALINA STANKIEWICZ, „Uszczęśliwianie na siłę” polskich dzieci na Litwie (97); JACEK CHMIELIŃSKI, Jak rekrutowano matematyków (99); BRUNO MICHALSKI, Krakowska AP w internecie (102); LESZEK WRONA, Archiwum X (105); Informacje (108); STUDENCKI RUCH NAUKOWY (119); CZESŁAW MICHALSKI, O sporcie (124); ELIGIUSZ BRZEŹNIAK, Na kresowych szlakach – „Ukraina 2002” (128); Przegląd prasy Marka Glogiera (133); DRUGA WYSTAWA KONSPEKTU (136); MACIEJ KAWKA, Mówi się, mówimy, można powiedzieć… W języku nauk ścisłych (138); ROMUALD ORAMUS, Lament nad sztuką aktualnie (145); Nowości Wydawnictwa Naukowego AP przedstawia Jolanta Bartosz (167).

Konspekt nr 10 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

10 lat Wydziału Pedagogicznego (20); Jubileusz Profesora Czesława Banacha (42); O pracach Senatu AP pisze Mirosław Ocet (44); Nominacje profesorskie. TADEUSZ BUDREWICZ (49); JANINA WYCZESANY, Wartości jako źródło poglądów młodzieży na temat osób niepełnosprawnych (56); JANUSZ MORTBITZER, Ogólnopolska konferencja naukowa Nauki pedagogiczne – ich rozwój i wkład w przemiany edukacyjne (62); HANNA BATOROWSKA, Centrum informacji multimedialnej i internetowej w nowoczesnej szkole (68); EWA PIOTROWSKA, RENATA ZAJĄC, Nowy serwis informacyjny Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AP (71); O Instytucie Filozofii i Socjologii AP mówi jego dyrektor profesor Roman Padoł (77); TADEUSZ BUDREWICZ, Doktoraty z nauk o polityce (79); O maturze 2002 mówi Jerzy Lackowski – małopolski kurator oświaty (80); Zmiana systemu telekomunikacyjnego w Uczelni (81); MARIA RAJMAN, Doktor Edward Chełstowski (1913 – 2001) (82); ANNA DZIEDZICKA, Profesor Zbigniew Kawecki (1908 – 1981) (84); GABRIELA MEINARDI, Prix Goncourt – polski wybór (86); LESZEK WRONA, Archiwum X (88); Nowoczesne spotkanie z książkami (91); BOŻENA MUCHACKA, KRZYSZTOF KRASZEWSKI, Zabawa i zabawka w kształceniu nauczycieli (93); KAZIMIERZ JARACZ, Przygotowanie do jubileuszu 35-lecia kierunków technicznych (94); ANNA SYSŁO-STARUCH, Jacy są absolwenci naszej uczelni? (94); JACEK CHROBACZYŃSKI, Cezura Jedwabnego (96); JERZY JAROWIECKI, O szukaniu siebie w historii… (98); Przegląd prasy Marka Glogiera (110); O sporcie pisze Czesław Michalski (113); Studencki ruch naukowy (117); BERNADETA STANO, Tylko dla odważnych. Wokół wystawy Gry i zabawy (122); Listy (124); MACIEJ KAWKA, Dyskurs akademicki (125); MAREK KARWALA, Piotr Jargusz – w stronę absolutu (131); Wiersze Ewy Zawiszy-Masłyk (142); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Bartosz (154).

Konspekt nr 9 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

O pracach Senatu AP pisze Mirosław Ocet (21); GABRIELA MEINARDI, Dwa jubileusze – różne profesorskie pasje (22); Nominacje profesorskie (25); O nowej maturze, próbnej maturze i maturze 2002 mówi Jerzy Lackowski – małopolski kurator oświaty (30); BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA, Nauczanie na odległość w kształceniu akademickim (35); HENRYK W. ŻALIŃSKI, Biografistyka polonijna (47); FRANCISZEK LEŚNIAK, Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy (49); MICHAŁ GRZESZCZUK, Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (53); AGNIESZKA SZOPA, Warsztaty metodyczne To lubię! Dla nauczycieli języka polskiego (55); BARBARA KĘDZIERSKA, Warsztaty informacyjne dla nauczycieli (56); AGNIESZKA SZOPA, X Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego (67); PIOTR TROJAŃSKI, „Zmaganie się z własną przeszłością: pomiędzy mitem a rzeczywistością” (59); ROBERT MAŁOSZOWSKI, Obrazy cyfrowe – wizja i rzeczywistość (63); Profesor Feliks Kiryk honorowym profesorem Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim (70); GABRIELA MEINARDI, Biblioteka Instytutu Neofilologii w nowej siedzibie (71); ADAM KORZENIOWSKI, Vivat Academia, Vivat Musica! (72); MICHAŁ W. GRZESZCZUK, Z życia Towarzystwa Asystentów AP (73); LESZEK WRONA, Archiwum X (85); EWA PIOTROWSKA, RENATA ZAJĄC, Edukacyjne bazy danych w Internecie (88); JERZY CIECIELĄG, W pięćdziesiątą rocznicę założenia Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela (92); IRENEUSZ DROHOMIERSKI, AGNIESZKA MAKA, Studenckie Dni Pomocy Powodzianom (93); KAZIMIERZ JARACZ, Elektrownie – element programowy w działalności Studenckiego Koła Naukowego Elektryków AP (94); AGNIESZKA MAKA, Koło Naukowe Politologów i jego działalność (96); Student numer jeden. Z Józefem Olchawą rozmawia Marzena Stawczyk (98); O sporcie pisze Czesław Michalski (102); Przegląd prasy Marka Glogiera (107); STANISŁAW GRZYBOWSKI, Książka, którą czytam (110); MACIEJ KAWKA, Metatekstowe funkcje jakby (112); ROMUALD ORAMUS, Kruchy mit awangardy (115); HENRYK CZUBAŁA, Piosenka – siostra Hita co na topie (121); TADEUSZ BUJNICKI, Ukraina w oczach diarystów i pamiętnikarzy (122); MIROSŁAWA SAJKA, Wokół książki Teoretyczne aspekty kształcenia zintegrowanego (123); JÓZEF SZOCKI, O Tadeuszu Rutkowskim (1852 – 1918) (126); KRZYSZTOF MAŁEK, „Żywy problem wszechobecnej fikcji…” (129); BARBARA ANTCZAK, Rozważania o kształceniu polonistycznym (131); BOGUSŁAW GRYSZKIEWICZ, O bohaterach prozy pozytywizmu i Młodej Polski (133); Nowości Wydawnictwa Naukowego Ap przedstawia Jolanta Bartosz (135).

Konspekt nr 8 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

JANUSZ MORTBITZER, Od motyki do komputera, czyli droga do społeczeństwa informacyjnego (41); O konferencji Rektorów i pracach Senatu AP pisze Mirosław Ocet (47); 40 lat pracy naukowej Profesora Henryka Wojciecha Żalińskiego (57); Jubileusze (58); KAZIMIERZ JARACZ, 35 lat kierunków technicznych AP (59); Otwarcie nowych pracowni przy ul. Ingardena (61); HENRYK LACH, Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. XV Ogólnopolskie Seminarium (62); HENRYK LACH, X Międzynarodowe Sympozjum Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO-PAN (64); TOMASZ JAKUBIEC, Świat Michała Bałuckiego (66); MARIA MALON, Wokół problemów bibliotek szkolnych (70); IRENA PULAK, Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. 11. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe (72); ARTUR JACHNA, Kobiety w historii (74); MACIEJ KAWKA, Dobro dojdovte – Dobro Ve najdovme. XXXIV Międzynarodowa Letina Szkoła Języka Literatury i Kultury Macedońskiej (75); TERESA WILDHARDT, Doktor Peter Glanzner gościem Biblioteki Głównej AP (76); XIII edycja Kursu dla Nauczycieli Języka Polskiego z Zagranicy (77); RENTA KRÓL, Współpraca z Kamieńcem Podolskim (78); Studium Podyplomowe Totalitaryzm – Nazizm – Hologaust (82); AGNIESZKA SZOPA, Wydawnictwo Edukacyjne. Między praktyką a nauka (83); PIOTR KOŁODZIEJ, JANUSZ WALOGÓRA, Z myślą o nowoczesnym liceum (86); WIESŁAW STAWIŃSKI, Biologia dla wszystkich (89); EWA PIOTROWSKA, RENATA ZAJĄC, Elektroniczne bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AP (92); ZUZANNA CZARNECKA, Promocje… (96); MAREK KARWALA, Vivat Academia! Vivat Musica! (97); URSZULA LISOWSKA, Z życia Towarzystwa Asystentów AP (97); IX Spotkanie Redakcji Gazet Akademickich (98); BRUNO I CZESŁAW MICHALSCY, Petersburg 2001 (99); MICHAŁ LUBERDA, Studencka wyprawa na Ukrainę (102); O sporcie pisze Czesław Michalski (105); Przegląd prasy Marka Glogiera (108); KAZIMIERZ GAJDA, Książka, którą czytam (111); MACIEJ KAWKA, Dyskurs akademicki (112); MAREK KARWALA, Andrzej Bębenek – w kierunku znaku (114); ANDRZEJ BĘBENEK, Wyjątek (117); ROMUALD ORAMUS, Dzieła sztuki rodzące dzieła (118); Wiersze Józefa Ojchawy i Ewy Zawiszy (120); HENRYK CZUBAŁA, „Często zadawane pytania” (122); STANISŁAW SOBOLEWSKI, Wystawa w Instytucie Sztuki (124); KRZYSZTOF KŁOSIŃSKI, Ryszard Kapuściński – reporter niewyrażalnego (125); SABINA KWIECIEŃ, Studia z dziejów prasy (127); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej przedstawia Jolanta Bartosz (129).

Konspekt nr 7 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

Profesor Horst Buszello doktorem honoris causa Akademii Pedagogicznej (7); 20 lat Studium Dziennikarskiego AP (10); BOLESŁAW FARON, Nauczyciel nauczycieli (16); MICHAŁ ZIĘBA, Mistrz. Przypomnienie Jana Nowakowskiego (20); JERZY WALIGÓRA, Wokół dorobku naukowego profesora Jana Nowakowskiego (22); CZESŁAW BANACH, Wartości w systemie edukacji (34); MARIANNA CIOSEK, Jubileusz Profesora Zenona Mosznera (40); KAZIMIERZ GAJDA, Ad multos annos – Jubileusz Profesora Zbigniewa Bałka (44); PAWEŁ KONIECZNY, Klio i skrzydła motyla – Jubileusz Profesora Stanisława Grzybowskiego (47); O pracach Senatu AP pisze Mirosław Ocet (53); Odeszli (56); WOJCIECH KLAPA, Akademia Pedagogiczna uczelnią zjednoczonej Europy? (62); ROMUALD NARUNIEC, Rola szkoły w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków na Litwie (64); MAREK SAJDUK, Rozterki nauczyciela-artysty w dobie rewolucji medialnej (70); PIOTR BOREK, Literatura staropolska w Internecie (73); MICHAŁ ROGOŻ, Wirtualna historia książki (77); EWA PIOTROWSKA, RENATA ZAJĄC, ROBERT MALINOWSKI, Reforma oświaty to też inne spojrzenie na edukację przez sztukę (84); HELENA PLES, Cudowne dzieci i co z nimi począć? (90); MAGDALENA ROSZCZYNIALSKA, Postmodernistyczne łowy (92); KAZIMIERZ JARACZ, Działalność Studenckiego Koła Naukowego Elektryków AP (96); BEATA KLAUDIA SOSEN, Postmodernizm ze znakiem zapytania (97); KATARZYNA PRZEBINDA, Wyznania starego poety, czyli sylwiczny tren miłości. Tadeusza Różewicza Matka odchodzi (99); MAŁGORZATA PAMUŁA, Kurs dla nauczycieli języka francuskiego (104); BOŻENA PIETRZYK, Edukacja medialna, czytelnicza i bibliotekarska (105); LESZEK WRONA, Archiwum X (106); O sporcie pisze Czesław Michalski (110); WOJCIECH ZARĘBA, Z działalności KU AZS AP (113); WŁADYSŁAW A. NOWAK, CZESŁAW MICHALSKI, Sandomierz miejscem spotkania kresowej grupy „Ukraina 2000” (116); BEATA KLAUDIA SOSIN, „Kto podróżuje – żyje dwa razy” (118); Wieczory u Matejków (120); Przegląd prasy Marka Glogiera (121); STANISŁAW KOZIARA, Dopisek do artykułu Jerzego M. Kreinera (126); ZBIGNIEW BAUER, Książka, którą czytam (127); MACIEJ KAWKA, Czy ja mogę coś powiedzieć? O retoryce i pragmatyce ironii (129); JACEK CHROBACZYŃSKI, Granty, korupcja i… husaria (131); ROMUALD ORAMUS, Źródła sztuki (135); GRAŻYNA BOROWIK, Żywa sztuka performance (137); HENRYK CZUBAŁA, Malowniczość i nostalgia (142); Teatr de L’Entr’Acte (143); PIOTR BOREK, O polskojęzycznym przekładzie I Statutu Litewskiego (151); DOROTA DZIEWANOWSKA, Trochę o wszystkim – nowy podręcznik języka rosyjskiego (151); MONIKA KOSTWA, Gdzie funkcjonują wartości (153); Listy (155); Nowości Wydawnictwa Naukowego AP przedstawia Jolanta Bartosz (156).

Konspekt nr 6 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

HENRYK W. ŻALIŃSKI, Przyszłość szkoły wyższej (7); Spotkanie z Galerią Konspektu (10); Rozmowa Konspektu – Reforma szkoły wyższej w Polsce i na świecie (26); IWONA PIETRZKIEWICZ, System punktowy (53); O pracach Senatu AP pisze Mirosław Ocet (60); Odeszli – Mgt Ludwika Tobiasz (62); Nominacje profesorskie (63); MACIEK KAWKA, Trzy edytorstwa czy jedno? (65); Konferencje (69); JACEK WÓDZ, Pojęcie tożsamości narodowej w Europie Środkowej lat powojennych (70); ELŻBIETA BRYCKA, MARIA LUSINA, OLGA WYŻGA, Praktyka ogólnopedagogiczna w kształceniu nauczycieli (76); MAREK GLOGIER, Przegląd prasy (79); Jubileusz Profesora Wiesława Stawińskiego (88); Jubileusze (90); Z życia Towarzystwa Asystentów AP (92); O sporcie pisze Czesław Michalski (94); WOJCIECH ZARĘBA, Z działalności KU AZS AP (97); CZESŁAW MICHALSKI, Studia podyplomowe Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust. Reportaż (99); KRZYSZTOF URBAŃSKI, O stworzenie równych szans. ESEJ (101); JEZY M. KREINER, O nazwach planet i ich księżyców (104); Książka, którą czytam – STANISŁAW BURKOT. Dyskurs akademicki (108); MACIEJ KAWKA, Witamy na naszym serwerze WWW! (111); Galeria Konspektu. MAREK KARWALA, Lucjan Orzech – Ku syntezie  (113); ROMUALD ORAMUS, Nie wszystko na sprzedaż. Pittura domestica (116); HENRYK CZUBAŁA, pOdglądanie świata. Recenzje (120); WACŁAWA SZELIŃSKA, „Jaśniejsza tysiąc nad słońce…” (122); ANDRZEJ ROMANOWSKI, Jak czytać wiersze pozytywistów? (124); PIOTR BOREK, O korespondencji kobiecej czasów saskich (125); JACEK CHROBACZYŃSKI, Monografia Dzieduszyckich (128); AGNIESZKA SZOPA, Polscy filozofowie i humaniści XX wieku (132); AGNIESZKA GRELA, Nowa książka o pozytywizmie i Młodej Polsce (132); Noty o książkach (135); Listy (139); Nowości Wydawnictwa Naukowego AP przedstawia Jolanta Bartosz (140).

Konspekt nr 5 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

AGNIESZKA SZOPA, Profesor Bożena Cheząstowska doktorem honoris causa AP w Krakowie (17); KRYSTYNA BANAŚKIEWICZ-CABAJ, MAŁGORZATA BIEDA, Jubileusz Profesor Marii Kozaneckiej (39); O pracach Senatu AP pisze Mirosław Ocet (41); Nominacje profesorskie (42); CZESŁAW KUŚ, Prace remontowe i modernizacyjne w naszej Uczelni (47); JÓZEF KUŹMA, Francuski model habilitacji (54); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, O potrzebie dialogu ze studentami (62); BARBARA LIPOWSKA-KRUPSKA, Międzynarodowa Konferencja Rusycystów (71); KATARZYNA PŁAWECKA, „Obym dobrze cudze dzieci uczył”. Punkt widzenia nauczycieli (73); HELENA PLES, MAŁGORZATA TWARDOWSKA, I znowu w Sankt Petersburgu… (77); GRAŻYNA BRUZDA, Kurs językowy dla rusycystów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych AP (80); CZESŁAW MICHALSKI, Ponary – Golgota Wileńszczyzny (81); MAREK GLOGIER, Przegląd prasy (83); Wspomnienia jubileuszowe (86); O sporcie pisze Czesław Michalski (88); O życiu studenckim pisze Witold Bacia (89); Dyskurs akademicki (90); Galeria Konspektu (91); MICHAŁ ZIĘBA, Konopnicka – odchodzenie od stereotypów (98); HALINA KOSĘTKA, Z historii księgozbiorów polskich XIX wieku (100); CZESŁAW BANACH, O nauczycielach przyszłej szkoły (102); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Z czym w wiek XXI? (103); Nowości Wydawnictwa Naukowego AP przedstawia Jolanta Bartosz (105).

Konspekt nr 4 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

ANDRZEJ KASTORY, Europa Środkowa u progu nowego stulecia (11); BOGDAN J. NOWECKI, KAROL GRZYBACZ, Decentralizacja finansów uczelni ciąg dalszy (20); GABRIELA MEINARDI, Spotkanie językoznawców w Krakowie (34); TERESA TOMASZKIEWICZ, Relacje czasowe w komunikacji wizualnej (36); BOŻENA JAROSZ, X Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Techniki Komputerowe w przekazie edukacyjnym (43); JAN TRĄBKA, Idzie nowe – refleksje uczestnika (45); Nowi dyrektorzy instytutów (53);  Nominacje profesorskie (62); Nagrody i odznaczenia (63); MIROSŁAW OSET, Konferencja rektorów uczelni pedagogicznych (64); Wspomnienia (66); BARBARA LIPOWSKA-KRUPSKA, 50-lecie Instytutu Filologii Rosyjskiej (70); LUDWIK MROCZKA, Nauczycielskie studia historyczne – szanse i zagrożenia (72); Meandry awansu naukowego dydaktyka przedmiotowego – rozmowa profesora Mieczysława Rozmusa z profesor Heleną Siwek (75); HALINA TURKIEWICZ, Wczoraj i dziś polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie (82); Wśród przyjaciół – profesor Marguerite Gueraud-Weber (85); JANUSZ MORTBITZER, Od homo sapiens do homo computerus (87); ROBERT MAŁOSZOWSKI, Teatr lalkowy – paradygmat dziecięcej wyobraźni (93); BOGUSLAWA WARIAN, Stres niekontrolowany? (98); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Ksiądz Profesor Józef Tischner – nauczyciel i wychowawca (102); URSZULA LISOWSKA, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie (104); Konferencje (107); ELIGIUSZ KRZEŹNIAK, WŁADYSŁAW A. NOWAK, Na kresowych szlakach polskiego dziedzictwa kulturalnego  „Ukraina 2000” (114); Informacje (117); MAREK GLOGIER, Przegląd prasy (118); CZESŁAW MICHALSKI, Z życia Klubu Uczelnianego AZS AP (124); WOJCIECH ZARĘBA, Jaką mamy szansę? (125); Kolumna studencka (127); Dyskurs akademicki (130); Galeria Konspektu (132); PIOTR BOREK, Listy J. I. Kraszewskiego do Władysława Chodźkiewicza (146); BOŻENA NOWAK, Krośnieńskie rzemiosło i handel w czasach odrodzenia (148); JACEK POPIEL, Metakrytyka teatralna (150); AGNIESZKA KAPA, Prus jako felietonista (152); MARIA KIELAR-TURSKA, O stymulowaniu aktywności poznawczej dzieci (153); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej (157).

Konspekt nr 3 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

JÓZEF KUSZ, Nauczanie języka polskiego w Szwecji (37); URSZULA LISOWSKA, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (50); ROBERT MAŁOSZOWSKI, Komputer jako narzędzie pracy nauczyciela (53); ADAM KORZENIOWSKI, Koncerty edukacyjne (59); Wśród Przyjaciół – profesor Jean-Luc Nahel (61); MACIEJ KAWKA, Historyk ze Skopia (63); „Jestem wiernym uczniem profesora Wincentego Banka” – rozmowa z prof. Bogusławem Faronem (64); GABRIELA MEINARDI, Polska – Belgia – Polska. 20 lat kontaktów ludzi i instytucji (70); HALINA BURSZYŃSKA, Grodno i Wilno (73); BARBARA KEDZIERSKA, Euro Education 2000 (75); HENRYK KĄKOL, PAWEŁ MOSZNER, Zintegrowane nauczanie matematyki z elementami informatyki (79); JANUSZ MORTBITZER, Pracownia Technologii Nauczania – czym się zajmujemy (81); HANNA BATOROWSKA, Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej (84); ALICJA BALUCH, Katedra czyli ceremonie naukowe (85); HALINA KOSĘTKA, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich (86); 46 lat s służbie nauczycielskiej – rozmowa z prof. Zygmuntem Rutą (89); Jubileusze (94); TADEUSZ BORUCKI, Język – Religia – Kultura (96); HENRYK KRAMARZ, MARIA JAZOWSKA-GUMULSKA, JAN BUJAK, „Więcej być…” (99); Odeszli (100); LIDIA ZIEMIŃSKA, To nie mój luksus (107); WITOLD BACIA, Ile zapłacimy za naukę czyli co nieco o ustawie (111); RAFAŁ KUCHARZYK, Nowa Ekonomia (113); CZESŁAW MICHALSKI, Nasza pracownia poligraficzna (118); CZESŁAW MICHALSKI, Jubileusz Klubu Uczelnianego AZS AP (120); Kolumna studencka (124); ANDRZEJ KORNAŚ, Praktyka terenowa studentów biologii (126); STANISŁAW SOBOLEWSKI, Profesor Wojciech Kubiczek – artysta i pedagog (133); WALDEMAR OGŁOZA, Nasze Okno na Wszechświat (136); Notes teatralny (138); Listy (140); LESŁAW PETERS, Zawód w pigułce (141); STEFAN SAWICKI, Rrzecz o edytorstwie dzieł Norwida (143); ANDRZEJ NOTKOWSKI, „Szalony rok” w Galicji (145); ANNA PACIOREK, Rzecz o industrializacji… (147); JERZY KORNAŚ, Blaski i cienie Drugiej Rzeczpospolitej (148); KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI, Nowa monografia o Eugeniuszu Kolance (152); STANISŁAW FRYCIE, Wartościowa książka o krytyce literatury dla dzieci i młodzieży… (154); JÓZEF SZOCKI, O nekropolii grodzieńskiej (156); URSZULA LISOWSKA, Wspomnienia Bolesława Farona (158); Spotkania z podręcznikiem szkolnym (160); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej (161).

Konspekt nr 2 — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

MIROSŁAW OSET, Akademia Pedagogiczna – jej perspektywy (5); Pasje językoznawcy. Rozmowa Marty Karamańskiej z prof. Józefą Kobylińską (35); ZENON URYGA, O Akademii Pedagogicznej nieakademijnie (40); MARIAN ŚNIEŻYŃSKI, Akademia Pedagogiczna – ale jaka? (45); BOLESŁAW FARON, Alain van Crugten. Uczony, tłumacz, pisarz (48); GRAŻYNA WRONA, Pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesor Wacławy Szelińskiej (52); WACŁAW CABAJ, O naszym miejscu (64); Jubileusze (opr. M. Zięba) (59); Nominacje profesorskie (61); Odeszli (64); Informacje (69); URSZULA LISOWSKA, „Biuletyn Informacyjny COMSN” (69); URSZULA LISOWSKA, Problemy szkolnictwa wyższego na łamach „Forum Akademickiego” (70); MAREK GLOGIER, Przegląd prasy (72); JACEK CHMIELIŃSKI, Z matematyką na ty (76); MAŁGORZATA GODLEWSKA, Program nauczania przyrody w gimnazjum (77); JÓZEF KUŹMA, ZOFIA SZAROTA, Międzynarodowy Rok Seniorów w Krakowie (78); CZESŁAW MICHALSKI, Z działalności Klubu Uczelnianego AZS Akademii Pedagogicznej (81); WITOLD BACIA, Kronika wydarzeń studenckich (84); MAREK KARWALA, Romuald Oramus – sztuka życiem pisana (85); DAGMARA PAMUŁA-ŚMIAŁKOWSKA, 6 lat Prozy i Poezji. O Konkursie „Bakałarza” (88); Wiersze laureatów konkursu „Bakałarza” (91); Konkurs o Złoty Kałamarz i Złamane Pióro (92); MONIKA KLIMSZA, W poszukiwaniu zaginionej pracy (93); BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, Kosmiczne Rendez-vous (95); Recenzje (96); TADEUSZ SZYMAŃSKI, O języku w szkole (96); ANDRZEJ NOTKOWSKI, By nie odeszli w zapomnienie… (97); WŁODZIMIERZ PRÓCHNICKI, Prasa – Kultura – Wojna (99); MARIA TERESA LIZISOWA, Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej (101); WOJCIECH M. MAJERAN, Edukacja w społeczeństwie globalnym (104); CZESŁAW MICHALSKI, Spotkanie w Sandomierzu (106); Nowości Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej (108).

Konspekt nr 1  — w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej LINK

FELIKS KIRYK, Autonomia i odpowiedzialność (3); Nowa akademia. Rozmowa z rektorem Akademii Pedagogicznej prof. Michałem Śliwą (8); ZENON MOSZNER, Vivat Academia! (16); Nowe władze Uczelni (20); Logika i etyka uczonego. Rozmowa z prof. Wacławą Szelińską (26); Rozmowa z prof. Stanisławem Burkotem (31); TERESA WILDHARDT, Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej w Krakowie (36); Inauguracja roku akademickiego (40); Odznaczenia i wyróżnienia (43); Jubileusz profesora Zenona Urygi (45); Debata o przyszłości uczelni (46); Konferencje (47); Jubileusz Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego (58); Otwarcie krytej pływalni AP (59); 46 lat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AP (60); Czterdziestolecie pracy twórczej prof. dr hab. Alicji Falniowskiej-Gradowskiej (62); Film naukowy (63); Informacje (64); Przegląd prasy (65); Błękitna matematyka, oprac. Bogdan J. Nowecki (66); MARIA JĘDRYCHOWSKA, Od pomysłu do aplikacji, czyli z dziejów To lubię! (71); ELŻBIETA SZUDEK, Uczyć języka polskiego – po co to się robi? (74); JÓZEF SZOCKI, Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (78); JAROSŁAW RAFA, Groźny rok 2000 (80); RAFAŁ KUCHARZYK, Nowa Szkoła (82); Miła, milsza, najmilsza (84); WALDEMAR OGŁOZA, BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI, Nasze zaćmienie (85); JERZY M. KREINER, Teleskop globalny (88); EUGENIA BASARA-LIPIEC, Wiersze (89); JERZY JĘDRYSIAK, Grafika (91); Teatr Enter’Acte (93); JOLANTA BARTOSZ, Wydawnictwo Naukowe AP (95); MAREK PIECZONKA, Publikacje Wydawnictwa Naukowego AP w 1999 r. (96); Nowości Wydawnicze Wydawnictwa Naukowego AP (97).