Aktualnośći

Dzień dobry!
Jesteście Państwo na stronie „Konspektu”, pisma popularnonaukowego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pismo dostępne jest w Empikach i księgarniach naukowych.
Dawna strona „Konspektu” jest dostępna pod zmodyfikowanym adresem internetowym.
Numery archiwalne dostępne są także w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30—15.30
Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 662 61-28
Gdyby linia była zajęta, prosimy o kontakt listowny: konspekt@up.krakow.pl

Rozpoczynamy przyjmowanie artykułów do numeru wrześniowego (bez tematu przewodniego).
Propozycje prosimy nadsyłać do 10 września pocztą elektroniczną

Już po urlopie! Zapraszamy!


O twórczości Stanisława Lema

Nie mogło być lepszej kandydatury na patrona XVI Festiwalu Nauki. Zmarły przed dekadą Stanisław Lem był bowiem nie tylko intelektualistą światowej sławy, człowiekiem z jednakową swobodą śledzącym oraz krytycznie komentującym zdobycze wiedzy ścisłej i humanistycznej, lecz również pisarzem wyrażającym swe opinie o osiągnięciach i perspektywach cywilizacji oraz związanych z nimi dylematach w formach literackich, jakże różnych od naukowego dyskursu. Talent umożliwił mu przekład złożonej, nierzadko filozoficznej problematyki, na łatwiej przyswajany przez masowego odbiorcę język beletrystyki, której posłannictwo określił w jednej z Bajek robotów słowami: „Nauka objaśnia świat, lecz pogodzić z nim może jedynie sztuka” (Król Globares i mędrcy). Realizację tej misji mogła zapewnić science fiction, gatunek wprawdzie niski, ale obiecujący, bo niejako z samej swej natury powołany do tego, by w ramach fikcji konfrontować oczekiwania wobec nauki i techniki z tym, co one faktycznie oferują.

Moralizatorski aspekt twórczości Stanisława Lema opisuje dr Piotr Krywak – badacz literatury science fiction. Artykuł zostanie opublikowany w powakacyjnym numerze „Konspektu” oraz w albumie poświęconym 16. Festiwalowi Nauki w Krakowie.

Stanislaw_Lem_2

STANISŁAW LEM
(fot. W. Zemek)


O Wieniawie, Becku i przewrocie majowym

„Rola Wieniawy w budowaniu etosu polskiej armii jest znacząca. Dokumenty z okresu, kiedy był dowódcą 1 Pułku Szwoleżerów, tj. zaraz po przewrocie majowym, informują np. o jego staraniach o bilety do teatru dla swoich podkomendnych. I to często! Taki był właśnie Wieniawa. Dbał o to, aby żołnierze mieli kontakt z kulturą i sztuką. Stąd też uważam, że więcej armia zawdzięczała Wieniawie, niż Wieniawa armii.
[...]
Wieniawa wniósł do armii także duże poczucie godności. On był bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju plamy na honorze. To zresztą było pokolenie w ten sposób ukształtowane. Jeżeli Józef Beck 5 maja 1939 r., podczas swego najsławniejszego przemówienia w Sejmie, mówił o honorze, to proszę mi wierzyć, że ówczesne pokolenie polskich oficerów pojmowało ten honor zupełnie inaczej niż my dzisiaj”.

W jesiennym numerze „Konspektu” zostanie opublikowany wywiad z prof. Mariuszem Wołosem, znakomitym historykiem, badaczem dziejów dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych, Prorektorem ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tematem wywiadu stały się zagadnienia związane z życiem i działalnością m.in. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Józefa Becka oraz aktywnością sowieckiego aparatu bezpieczeństwa w okresie przewrotu majowego.

Prof. MARIUSZ WOŁOS (fot. M. Kania)

Prof. MARIUSZ WOŁOS
(fot. M. Kania)


Polska musi korzystać z dorobku uczonych

Rozmowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem

Jarosław Gowin

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wiceprezes Rady Ministrów
dr JAROSŁAW GOWIN

 

Marcin Kania: Panie Ministrze, w swoich wypowiedziach podkreśla Pan potrzebę odbudowy gospodarki opartej na wiedzy, a zatem procesu z wyraźnym udziałem świata nauki i szkolnictwa wyższego. W jaki sposób Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza wspomagać i aktywizować uczelnie w realizowaniu tego projektu?

Dr Jarosław Gowin: Na dłuższą metę nasza gospodarka będzie konkurencyjna tylko wtedy, gdy będzie oparta na nauce. Polska, jeśli ma być innowacyjna, musi korzystać z dorobku polskich uczonych. W ramach rządowego planu rozwoju gospodarczego zestawimy ze sobą dwie mapy: mapę potencjału gospodarczego i mapę potencjału polskiej nauki. Obszary, w których nauka może wspomóc rozwój gospodarczy, będą traktowane przez rząd w sposób szczególny.

Czytaj dalej


Nie jestem rewolucjonistą

Rozmowa z JM Rektorem elektem UP prof. Kazimierzem Karolczakiem

prof.KazimierzKarolczak

JM Rektor UP
prof. KAZIMIERZ KAROLCZAK

Marcin Kania: Szanowny Panie Rektorze, w wywiadzie udzielonym Telewizji Kraków powiedział Pan w dniu wyborów: „Rewolucji nie będzie”. Rewolucja to znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie. Tymczasem ewolucja potrzebuje czasu. Jakich zatem zmian o charakterze ewolucyjnym może się spodziewać społeczność naszego Uniwersytetu?

JM Rektor elekt UP prof. Kazimierz Karolczak: Nigdy nie byłem rewolucjonistą i nie zamierzam nim zostać. Rewolucja zakłada bowiem zburzenie starego porządku i zbudowanie czegoś zupełnie od nowa, w pośpiechu i pod presją. W sytuacji funkcjonowania jakiejkolwiek instytucji, a zwłaszcza edukacyjnej, gwałtowne działania nie mogą mieć miejsca. Każda nagła zmiana zawsze odbędzie się ze szkodą dla pracowników oraz procesu dydaktycznego. Wybieram zatem ewolucję. A jeśli ewolucja, to warto zapytać, w jakim tempie? Pamiętajmy, że zmiany mogą występować w takim zakresie, w jakim będą je wymuszały czynniki zewnętrzne, takie jak decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polityka państwa, a także wewnętrzne, zainicjowane przez władze i pracowników Uniwersytetu.

Czytaj dalej


Terra Nostra Desiderabilis niebawem na CD

Rozpoczął się ostatni etap prac nad płytą zawierającą zapis koncertu Terra Nostra Desiderabilis, który odbył się 20 maja w Kościele pw. św. Katarzyny w Krakowie. Przypomnijmy, że w koncercie wzięli udział artyści o międzynarodowej sławie: Józef Skrzek, Jan Henryk Botor, Mirosław Muzykant, Elżbieta Skrzek oraz prof. Adam Korzeniowski. Partnerowały im połączone chóry krakowskich uczelni. Całość wydarzenia odbyła się w ramach Krakowskiego Festiwalu Nauki.

Płyta, która zawiera 13 utworów muzycznych, będzie dołączona do albumu pofestiwalowego oraz wrześniowego numeru „Konspektu″.

Okładka