Aktualnośći

Dzień dobry!
Jesteście Państwo na stronie „Konspektu”, pisma popularnonaukowego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pismo dostępne jest w Empikach i księgarniach naukowych.
Dawna strona „Konspektu” jest dostępna pod zmodyfikowanym adresem internetowym.
Numery archiwalne dostępne są także w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30—15.30
Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 662 61-28
Gdyby linia była zajęta, prosimy o kontakt listowny: konspekt@up.krakow.pl

Rozpoczynamy przyjmowanie artykułów do numeru wrześniowego (bez tematu przewodniego).
Propozycje prosimy nadsyłać do 10 września pocztą elektroniczną


Między Wielką Brytanią a Polską

W dniach 27–28 września w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbędzie się spotkanie władz polskich uczelni z przedstawicielami brytyjskiego środowiska naukowego. Celem spotkania jest stworzenie okazji do networkingu, czyli wymiany informacji, oraz lepszego poznania się. Omówione zostaną modele i możliwości współpracy pomiędzy uniwersytetami z Polski i Wielkiej Brytanii w obszarach mobilności, transferu technologii, dokształcania kadr oraz prowadzenia wspólnych programów naukowych. W spotkaniu wezmą udział: Jonathan Knott – Ambasador Brytyjski w Polsce, przedstawiciele polskich Ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rozwoju. Brytyjskie uczelnie reprezentować będą przedstawiciele najwyższych władz jedenastu brytyjskich uniwersytetów. Uniwersytet Pedagogiczny będzie reprezentowany przez Prorektora ds. Rozwoju prof. Roberta Stawarza.


Promocja książki

Gościem niedzielnej Kroniki Krakowskiej (wydanie z godz. 21:30) był prof. Mariusz Wołos. Prorektor UP ds. Nauki wypowiedział się na temat książki Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w Służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, której promocja odbyła się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

prof.M.Wołos_Kronika


Władze UP na Słowacji

W dniach 19–20 września JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak oraz Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz byli gośćmi zaprzyjaźnionych z naszym Uniwersytetem uczelni słowackich. W planie wizyty przewidziano spotkania z władzami oraz społecznością akademicką Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze oraz Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Spotkania te potwierdziły dynamicznie rozwijającą się współpracę naszej Uczelni z uczelniami w Republice Słowackiej.

Strona Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze

Strona Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie

Nitra2 Nitra1
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze


„Film istnieje tylko w odbiorze”

„Na edukację filmową bądź szerzej rozumianą edukację medialną we współczesnej szkole nie ma czasu. Obecne założenia programowe i model kształcenia nastawione są na ewaluację, czyli ocenę wyników. Mówiąc najprościej: uczymy po to, by nasi wychowankowie zdawali kolejne egzaminy i mogli awansować na kolejne etapy kształcenia. Uczymy zatem po to, by realizować dyktat ewaluacyjny. To z kolei kompletnie wypaczyło model kształcenia humanistycznego. Młody człowiek uczy się nie po to, by dowiedzieć się czegoś o świecie, kulturze, wzbogacić swój intelekt oraz życie emocjonalne, ale po to, by mieć pewność, że po właściwie wypełnionym teście egzaminacyjnym dostanie się do gimnazjum, do szkoły średniej, a po maturze – na uczelnię. Tym samym edukacja kulturowa, medialna, filmowa stała się kompletnie niepotrzebna. Ona nie pomaga w zdawaniu testów. Inną przyczyną jest podejście nauczycieli do tej edukacji. Media są ciągle traktowane w polskiej szkole jako element dodatkowy, często zbędny. Wciąż nie dostrzega się, że Internet, telewizja i kino bardziej determinują kulturowy horyzont młodego człowieka niż szkoła. Metaforycznie można powiedzieć tak: uczeń jest w szkole, ale szkoły nie ma w życiu ucznia”.
O edukacji filmowej i fascynacji kinem, o twórczości Andrzeja Wajdy, Stanleya Kubricka i pokoleniu młodych polskich reżyserów rozmawiamy z prof. Bogusławem Skowronkiem, Prorektorem UP ds. Kształcenia.
prof. Bogusław SKOWRONEK (fot. A. Karkoszka)

prof. Bogusław SKOWRONEK
(fot. A. Karkoszka)


„Wiedzą należy się dzielić”

„Obecnie dostrzegamy, że to dzieci edukują rodziców, przynoszą ze szkoły pewne informacje, pewien styl życia, który próbują zaadaptować w warunkach domowych. Informacje te dotyczą ekologii, odżywania się, zachowania prospołecznego. Kilka razy byłam świadkiem, jak w hipermarkecie dziecko prosiło ojca lub mamę, aby zamiast chipsów lub batoników mogło dostać owoce. To na razie rzadkie przypadki, ale bardzo dobry znak! A ponadto świadectwo pewnego odwrócenia się ról. Dziecko staje się dla rodzica oknem na świat, przynosi mu nowinki, których on w szkole nie słyszał. Oczywiście, możemy teraz postawić pytanie o rolę rodziców we współczesnym świecie. Czy są nadal jedynymi po nim przewodnikami, czy też poznają go wraz ze swoimi dziećmi? Niezależnie od odpowiedzi, ważne jest, aby nadal zapewniali dziecku miłość i bezpieczeństwo. Tego nic nie zastąpi.
[...]
Bardzo dużo osób jest uzależnionych od Internetu, również od gier komputerowych. Znam przypadki, które doprowadziły do załamania się więzi rodzinnych, do wycofania się danej osoby z życia publicznego, do wyłącznego skoncentrowania się na odgrywaniu ról w mediach społecznościowych albo w grze. Samo zagadnienie uzależnienia interesuje mnie – jako pedagoga – w odniesieniu zwłaszcza do dzieci i młodych ludzi. Moim zdaniem trzeba, przede wszystkim młodym ludziom stworzyć alternatywę off-line i równocześnie pokazywać, że nowe media i kontakty on-line mogą służyć nie tylko do zabawy, ale również aktywnej i efektywnej nauki. Ludzie po prostu chcą się uczyć, a młodzi ludzie szukają czegoś nowego – alternatywy dla szkoły. Ciągle szkoła nie jest konkurencyjna wobec nowych mediów″.

We wrześniowym numerze „Konspektu” ukaże się wywiad z prof. Katarzyną Potyrałą – Prorektor UP ds. Studenckich.

prof.KatarzynaPotyrala

prof. Katarzyna POTYRAŁA
(fot. M. Kania)