Konspekt / Pismo popularnonaukowe

Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pismo dostępne jest w Empikach oraz kiosku na terenie UP. NOWOŚĆ: sprzedaż wysyłkowa
Numery archiwalne dostępne są także w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30—15.30
Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 662 61-28
Gdyby linia była zajęta, prosimy o kontakt listowny: konspekt@up.krakow.pl

Grudniowy numer pisma w całości zostanie poświęcony
17. Festiwalowi Nauki i Sztuki w Krakowie


Pożegnanie

Gdy jesienią 2004 r. jako student dołączyłem do formującej się właśnie drugiej redakcji „Konspektu” nie sądziłem, że w pomieszczeniu z numerem 7p. spędzę 13 lat i że praca sekretarza redakcji, później zaś redaktora naczelnego stanie się dla mnie nie tylko zawodem, ale także wielką życiową przygodą, podczas której poznam niezwykłych ludzi, przeczytam i obejrzę niezwykłe prace, a pokoik znajdujący się w piwnicach naszej Uczelni stanie się moim drugim domem…

Pragnę gorąco i szczerze podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy wraz ze mną tworzyli „Konspekt”, wypełniając go swoimi pracami, wypowiedziami, spostrzeżeniami a przede wszystkim dobrą energią. To właśnie dzięki niej nasze maleńkie pisemko mogło istnieć, rozwijać się, docierać do kolejnych odbiorców w kraju i za granicą, a w odpowiednim czasie ― osiągnąć pełnoletniość oraz przejść do historii. W tradycyjnych książnicach oraz bibliotekach cyfrowych pozostaną 62 wydane numery, 4 wydania specjalne, czyli około 10 000 zadrukowanych stron.

Dziękuję Czytelnikom, którzy z całej Polski słali do redakcji cenne uwagi i interesujące pomysły.

Dziękuję za każde słowo, każdą poświęconą chwilę ― nad tekstem, nad zdjęciami, nad inicjatywami do kolejnych wydań.

Praca z Państwem była dla mnie zaszczytem.

dr Marcin Kania

Redaktor naczelny „Konspektu” w latach 2009–2017


SAPERE AUSO DLA STUDENTKI UP

Pani Dorota Kwaśniewicz-Mchalik, studentka III roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku: praca socjalna, otrzymała stypendium Fundacji Sapere Auso. Stypendium to przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureatka jest zainteresowana aktywizacją społeczną, wspieraniem rodziny i kreowaniem działań pomocowych na rzecz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne. Serdecznie gratulujemy!

25397755_1758273890911647_1877361799_o 25434143_1758273837578319_2039807090_o


TRZY REDAKCJE „KONSPEKTU”

W latach 1999–2004 pismem opiekowali się: dr Henryk Czubała (red. naczelny), dr Bogusław Gryszkiewicz, dr Michał Zięba, dr Iwona Pietrzkiewicz oraz sekretarz redakcji mgr Aneta Wójcik; wersję online przygotowywał dr Stanisław Skórka, skład wykonywał mgr Krzysztof Porosło, okładki projektowali pracownicy Wydziału Sztuki WSP/AP. Ukazało się 20 numerów pisma (1―20).

W latach 2004–2009 redakcja „Konspektu” zmieniła się. Redaktorem naczelnym został dr Stanisław Skórka, a pomagali mu: dr Piotr Krywak, mgr Michał Grzeszczuk, Marcin Kania, Bartosz Ochoński, później dr Dorota Kamisińska. Skład wykonywał mgr Krzysztof Porosło, następnie mgr inż. Tomasz Zacharski. Projekty okładek wykonywali znani krakowscy plastycy. Ta redakcja wydała 12 numerów pisma (21–32).

W latach 2009–2017 redakcja zmniejszyła się do 1 etatu: redaktora naczelnego, dziennikarza, adiustatora, korektora, grafika komputerowego, fotografa, opiekuna stron internetowych. Dr. Marcinowi Kani pomagała doświadczona korektor mgr Ewa Bednarska-Gryniewicz, skład wykonywał mgr inż. Tomasz Zacharski, a później p. Janusz Schneider. Ukazało się 30 numerów pisma i 3 wydania specjalne (33–63). Pismo posiadało stronę na Facebooku oraz stronę oficjalną. Jesteśmy też na międzynarodowym portalu czasopism ISSUU oraz w Empikach.


18 lat „Konspektu”

W grudniu 2017 r. mija 18 lat od czasu ukazania się pierwszego numeru „Konspektu”. Na tę pełnoletność pracowały trzy zespoły redakcyjne, trzech redaktorów naczelnych, ogromna liczba autorów i współpracowników oraz czytelnicy, których uwagi mobilizowały nas do wytężonej pracy. Jej efektem jest kolekcja składająca się z 62 zeszytów pisma oraz 4 wydań specjalnych o łącznej objętości ponad 7000 stron. „Osiemnastka” to jeszcze nie jubileusz, ale z pewnością mniej lub bardziej symboliczny moment przejścia ku dorosłości. Dziękujemy Państwu za obecność w ciągu tych 18 lat i… prosimy o jeszcze. Pomieszczenie 7p. jest dla Państwa zawsze otwarte! Zapraszamy!

18LAT K


„Primus Gradus” promuje młodych naukowców

29 listopada b.r. JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak otworzył uroczyście cykl spotkań pt. „Primus Gradus”, którego celem jest promowanie najbardziej wartościowych ogłoszonych drukiem prac naukowych studentów oraz absolwentów Instytutu Historii i Archiwistyki naszego Uniwersytetu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Instytutu oraz władze Muzeum Historycznego im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie. Przedmiotem dzisiejszego spotkania była dyskusja na temat książki Zbigniewa Razowskiego pt. Na cztery strony świata. Losy Żydów chrzanowskich podczas Holokaustu, wydanej w roku bieżącym w serii „Chrzanowskie Zeszyty Muzealne”. Jej autor przygotowuje obecnie pod kierunkiem prof. Jacka Chrobaczyńskiego pracę magisterską na temat stosunków polsko-żydowskich na terenie powiatu chrzanowskiego w okresie międzywojennym. Gościem specjalnym spotkana była pani Kazimiera Trębacz ― świadek historii, córka bohaterów odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To właśnie jej wspomnienia stały się kanwą do napisania jednego z rozdziałów omawianej książki.
Spotkania w ramach cyklu „Primus Gradus” stanowią niezwykle cenną inicjatywę. Pozwalają bowiem na prezentację i promocję dokonań naukowych oraz wydawniczych młodego pokolenia badaczy. Pozostaje zatem życzyć organizatorom i pomysłodawcom cyklu, aby jego kolejne odsłony były równie interesujące i inspirujące.

Primus_Gradus_1aPrimus_Gradus_5Primus_Gradus_4

(fot. Marcin Kania)