Aktualnośći

Dzień dobry!
Jesteście Państwo na stronie „Konspektu”, pisma popularnonaukowego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pismo dostępne jest w Empikach i księgarniach naukowych.
Dawna strona „Konspektu” jest dostępna pod zmodyfikowanym adresem internetowym.
Numery archiwalne dostępne są także w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30—15.30
Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 662 61-28
Gdyby linia była zajęta, prosimy o kontakt listowny: konspekt@up.krakow.pl

Rozpoczynamy przyjmowanie artykułów do numeru wrześniowego (bez tematu przewodniego).
Propozycje prosimy nadsyłać do 10 września pocztą elektroniczną

przerwa urlopowa: 25 lipca—10 sierpnia


Polska musi korzystać z dorobku uczonych

Rozmowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem

Jarosław Gowin

Marcin Kania: Panie Ministrze, w swoich wypowiedziach podkreśla Pan potrzebę odbudowy gospodarki opartej na wiedzy, a zatem procesu z wyraźnym udziałem świata nauki i szkolnictwa wyższego. W jaki sposób Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza wspomagać i aktywizować uczelnie w realizowaniu tego projektu?

Dr Jarosław Gowin: Na dłuższą metę nasza gospodarka będzie konkurencyjna tylko wtedy, gdy będzie oparta na nauce. Polska, jeśli ma być innowacyjna, musi korzystać z dorobku polskich uczonych. W ramach rządowego planu rozwoju gospodarczego zestawimy ze sobą dwie mapy: mapę potencjału gospodarczego i mapę potencjału polskiej nauki. Obszary, w których nauka może wspomóc rozwój gospodarczy, będą traktowane przez rząd w sposób szczególny.

Czytaj dalej


Nie jestem rewolucjonistą

Rozmowa z JM Rektorem elektem UP prof. Kazimierzem Karolczakiem

prof.KazimierzKarolczak

Marcin Kania: Szanowny Panie Rektorze, w wywiadzie udzielonym Telewizji Kraków powiedział Pan w dniu wyborów: „Rewolucji nie będzie”. Rewolucja to znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie. Tymczasem ewolucja potrzebuje czasu. Jakich zatem zmian o charakterze ewolucyjnym może się spodziewać społeczność naszego Uniwersytetu?

JM Rektor elekt UP prof. Kazimierz Karolczak: Nigdy nie byłem rewolucjonistą i nie zamierzam nim zostać. Rewolucja zakłada bowiem zburzenie starego porządku i zbudowanie czegoś zupełnie od nowa, w pośpiechu i pod presją. W sytuacji funkcjonowania jakiejkolwiek instytucji, a zwłaszcza edukacyjnej, gwałtowne działania nie mogą mieć miejsca. Każda nagła zmiana zawsze odbędzie się ze szkodą dla pracowników oraz procesu dydaktycznego. Wybieram zatem ewolucję. A jeśli ewolucja, to warto zapytać, w jakim tempie? Pamiętajmy, że zmiany mogą występować w takim zakresie, w jakim będą je wymuszały czynniki zewnętrzne, takie jak decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polityka państwa, a także wewnętrzne, zainicjowane przez władze i pracowników Uniwersytetu.

Czytaj dalej


Terra Nostra Desiderabilis niebawem na CD

Rozpoczął się ostatni etap prac nad płytą zawierającą zapis koncertu Terra Nostra Desiderabilis, który odbył się 20 maja w Kościele pw. św. Katarzyny w Krakowie. Przypomnijmy, że w koncercie wzięli udział artyści o międzynarodowej sławie: Józef Skrzek, Jan Henryk Botor, Mirosław Muzykant, Elżbieta Skrzek oraz prof. Adam Korzeniowski. Partnerowały im połączone chóry krakowskich uczelni. Całość wydarzenia odbyła się w ramach Krakowskiego Festiwalu Nauki.

Płyta, która zawiera 13 utworów muzycznych, będzie dołączona do albumu pofestiwalowego oraz wrześniowego numeru „Konspektu″.

Okładka


Digital Humanities 2016

W Krakowie w dniach 11–16 lipca 2016 r. odbywa się kolejna edycja corocznych światowych spotkań humanistów cyfrowych, zrzeszonych w Association of Digital Humanities Organizations. Współorganizatorami – gospodarzami, instytucjonalnie są Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny,  zaś personalnie dr Jan Rybicki (Instytut Filologii Angielskiej UJ) oraz dr hab. Maciej Eder, prof. UP (Instytut Filologii Polskiej UP).

Czytaj dalej