Konspekt / Pismo popularnonaukowe

Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pismo dostępne jest w Empikach oraz kiosku na terenie UP. NOWOŚĆ: sprzedaż wysyłkowa
Numery archiwalne dostępne są także w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30—15.30
Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 662 61-28
Gdyby linia była zajęta, prosimy o kontakt listowny: konspekt@up.krakow.pl

Grudniowy numer pisma w całości zostanie poświęcony
17. Festiwalowi Nauki i Sztuki w Krakowie


TRZY REDAKCJE „KONSPEKTU”

W latach 1999–2004 pismem opiekowali się: dr Henryk Czubała (red. naczelny), dr Bogusław Gryszkiewicz, dr Michał Zięba, dr Iwona Pietrzkiewicz oraz sekretarz redakcji mgr Aneta Wójcik; wersję online przygotowywał dr Stanisław Skórka, skład wykonywał mgr Krzysztof Porosło, okładki projektowali pracownicy Wydziału Sztuki WSP/AP. Ukazało się 20 numerów pisma (1―20).

W latach 2004–2009 redakcja „Konspektu” zmieniła się. Redaktorem naczelnym został dr Stanisław Skórka, a pomagali mu: dr Piotr Krywak, mgr Michał Grzeszczuk, Marcin Kania, Bartosz Ochoński, później dr Dorota Kamisińska. Skład wykonywał mgr Krzysztof Porosło, następnie mgr inż. Tomasz Zacharski. Projekty okładek wykonywali znani krakowscy plastycy. Ta redakcja wydała 12 numerów pisma (21–32).

W latach 2009–2017 redakcja zmniejszyła się do 1 etatu: redaktora naczelnego, dziennikarza, adiustatora, korektora, grafika komputerowego, fotografa, opiekuna stron internetowych. Dr. Marcinowi Kani pomagała doświadczona korektor mgr Ewa Bednarska-Gryniewicz, skład wykonywał mgr inż. Tomasz Zacharski, a później p. Janusz Schneider. Ukazało się 30 numerów pisma i 3 wydania specjalne (33–63). Pismo posiadało stronę na Facebooku oraz stronę oficjalną. Jesteśmy też na międzynarodowym portalu czasopism ISSUU oraz w Empikach.


18 lat „Konspektu”

W grudniu 2017 r. mija 18 lat od czasu ukazania się pierwszego numeru „Konspektu”. Na tę pełnoletność pracowały trzy zespoły redakcyjne, trzech redaktorów naczelnych, ogromna liczba autorów i współpracowników oraz czytelnicy, których uwagi mobilizowały nas do wytężonej pracy. Jej efektem jest kolekcja składająca się z 62 zeszytów pisma oraz 4 wydań specjalnych o łącznej objętości ponad 7000 stron. „Osiemnastka” to jeszcze nie jubileusz, ale z pewnością mniej lub bardziej symboliczny moment przejścia ku dorosłości. Dziękujemy Państwu za obecność w ciągu tych 18 lat i… prosimy o jeszcze. Pomieszczenie 7p. jest dla Państwa zawsze otwarte! Zapraszamy!

18LAT K


„Primus Gradus” promuje młodych naukowców

29 listopada b.r. JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak otworzył uroczyście cykl spotkań pt. „Primus Gradus”, którego celem jest promowanie najbardziej wartościowych ogłoszonych drukiem prac naukowych studentów oraz absolwentów Instytutu Historii i Archiwistyki naszego Uniwersytetu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Instytutu oraz władze Muzeum Historycznego im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie. Przedmiotem dzisiejszego spotkania była dyskusja na temat książki Zbigniewa Razowskiego pt. Na cztery strony świata. Losy Żydów chrzanowskich podczas Holokaustu, wydanej w roku bieżącym w serii „Chrzanowskie Zeszyty Muzealne”. Jej autor przygotowuje obecnie pod kierunkiem prof. Jacka Chrobaczyńskiego pracę magisterską na temat stosunków polsko-żydowskich na terenie powiatu chrzanowskiego w okresie międzywojennym. Gościem specjalnym spotkana była pani Kazimiera Trębacz ― świadek historii, córka bohaterów odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To właśnie jej wspomnienia stały się kanwą do napisania jednego z rozdziałów omawianej książki.
Spotkania w ramach cyklu „Primus Gradus” stanowią niezwykle cenną inicjatywę. Pozwalają bowiem na prezentację i promocję dokonań naukowych oraz wydawniczych młodego pokolenia badaczy. Pozostaje zatem życzyć organizatorom i pomysłodawcom cyklu, aby jego kolejne odsłony były równie interesujące i inspirujące.

Primus_Gradus_1aPrimus_Gradus_5Primus_Gradus_4

(fot. Marcin Kania)


Steve Berry gościem Biblioteki Głównej UP

W poniedziałek 27 listopada Aulę Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wypełnił tłum młodych ludzi przybyłych na spotkanie ze Steve’em Berrym ― amerykańskim pisarzem, autorem thrillerów sensacyjnych, których kanwę stanowią wydarzenia historyczne. Twórczość Berry’ego jest dobrze znana polskim czytelnikom, od wielu lat jego powieści znajdują się w repertuarze Wydawnictwa Sonia Draga, zaś sam autor chętnie i często spotyka się z odbiorcami swoich dzieł. Czytelników ma zresztą sporo, jego książki przetłumaczono bowiem na ok. 40 języków i wydano w ponad 50 krajach. „Piszę, bo czuję wewnętrzny przymus” ― wyznał autor podczas dzisiejszego spotkania. „Każdy pisarz słyszy wewnętrzny głos, który zmusza go do tworzenia. Pytanie brzmi: w jaki sposób wykorzysta te podpowiedzi? Przez dziesięć lat je ignorowałem. W końcu posłuchałem ich, usiadłem i zacząłem pisać”. Skutecznie, ponieważ od 1990 r. Berry opublikował 17 obszernych powieści, a także liczne zbiory opowiadań. Doczekały się one wielu pozytywnych recenzji oraz nakładów łącznie przekraczających 22 mln. egzemplarzy.
Spotkanie zorganizowane z inicjatywy władz Biblioteki Głównej UP poprowadził prof. Tomasz Sikora. Przybyło na nie ponad 400 osób, głównie uczniów zaprzyjaźnionych z naszą Uczelnią szkół podstawowych i gimnazjów, a także studenci. Być może wśród tych młodych, chłonnych umysłów znajdzie się w przyszłości literat, który pójdzie śladami autora Bursztynowej komnaty. Czas pokaże… (fot. Marcin Kania).

Steve Berry_fot.M.KaniaSteve Berry_2_fot.M.Kania


Trwa konferencja pt. Gnuśność, lenistwo i złe nawyki, zorganizowana przez Koło Doktorantów Instytutu Historii i Archiwistyki UP oraz Samorząd Doktorantów UP. Konferencję uroczyście otworzyła Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Bożena Popiołek (fot. M. Kania)

_MG_6434_MG_6414 _MG_6425