Aktualnośći

Dzień dobry!
Jesteście Państwo na stronie „Konspektu”, pisma popularnonaukowego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pismo dostępne jest w Empikach i księgarniach naukowych.
Dawna strona „Konspektu” jest dostępna pod zmodyfikowanym adresem internetowym.
Numery archiwalne dostępne są także w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30—15.30
Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 662 61-28
Gdyby linia była zajęta, prosimy o kontakt listowny: konspekt@up.krakow.pl

Rozpoczynamy przyjmowanie artykułów do numeru wrześniowego (bez tematu przewodniego)
Propozycje prosimy nadsyłać do 10 września pocztą elektroniczną


W dniu 20 października br. JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak, w obecności Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały, podpisał porozumienie z Komendą Miejską Policji w Krakowie. Celem porozumienia jest zapewnienie bezpieczeństwa studentom oraz pracownikom Uczelni (fot. M. Kania).

Porozumienie2Porozumienie1


Szansa dla polskich uczelni

W dniu 20 października br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się Konferencja „Umiędzynarodowienie – szansa dla polskich uczelni” z udziałem Sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandra Bobko oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina. Uniwersytet Pedagogiczny reprezentował Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz oraz Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej mgr Małgorzata Idzik.

Konferencja_szanse


Jesienna Szkoła Dydaktyków

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie rozpoczęła się kolejna odsłona Jesiennej Szkoły Dydaktyków. Konferencja jest organizowana rokrocznie przez Instytut Filologii Polskiej UP (fot. M. Kania).

JSzD_1 JSzD_2 JSzD_4 JSzD_5Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

W rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zainaugurowano nowy rok akademicki. Uniwersytet związany jest z powojenną historią Krakowa od ponad siedemdziesięciu lat. Na pierwszym roku studiów stacjonarnych rozpoczęło naukę przeszło sześć tysięcy osób. Uczelnia zatrudnia blisko tysiąc nauczycieli akademickich, w tym dwustu siedemdziesięciu samodzielnych pracowników nauki. (fot. M. Kania)

14X2016_1 14X2016_2
14X2016_514X2016_6
14X2016_4 JMRektor_drhab

Czytaj dalej