Konspekt / Pismo popularnonaukoweOblicza autonomicznego Krakowa

JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak razem z dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP prof. Łukaszem Sroką wzięli udział w nagraniu filmu Juliana Rachwała „Oblicza autonomicznego Krakowa”. Film powstaje między innymi w zabytkowych wnętrzach Kamienicy Hipolitów – w pomieszczeniach, których wystrój odtwarza realia życia krakowskiego mieszczaństwa.

dav
(fot. D. Rojek)


Zakończenie 17. Festiwalu Nauki i Sztuki

W Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych UP w Toniach obyło się dziś uroczyste podsumowane 17. Edycji Festiwalu Nauki w Krakowie oraz przekazanie nadzoru nad wydarzeniem nowemu organizatorowi. Kolejny Festiwal odbędzie się pod patronatem Władz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Uniwersytet Pedagogiczny reprezentował Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz oraz Kanclerz Małgorzata Grzelewska, a Akademię im. Frycza Modrzewskiego — JM Rektor prof. Jerzy Malec oraz Prorektor elekt ds. Nauki dr Marcin Pieniążek (fot. Marcin Kania).

07_IMG_9740 02_IMG_9706


Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak i Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz uczestniczyli w dniu 5 lipca 2017 r. w posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Spotkanie poświęcone było tematom związanym ze zbliżającym się Narodowym Kongresem Nauki. Podczas Kongresu, który trwać będzie od 19 do 20 września 2017 r. w Krakowie, zaprezentowana zostanie koncepcja nowej ustawy dotyczącej uczelni wyższych. Wydarzenie ma być także okazją do zaprezentowania środowiska akademickiego Krakowa.

20170705-Posiedzenie-KRSWK-m