Konspekt / Pismo popularnonaukowe

„Wilno. Zwierzyniec” – wystawa fotografii

Do 8 lipca 2017 r. w kinie Kijów oraz na krakowskim Zwierzyńcu można oglądać wystawę fotografii autorstwa studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego pt. „Wilno. Zwierzyniec”. Wystawa została przygotowana pod opieką prof. Piotra Jargusza. Zapraszamy!

20170708-WSZ-wystawa-Wilno-Zwierzyniec-m


Dr Małgorzata Lebda laureatką Orfeusza 2017

Dr Małgorzata Lebda z Instytutu Nauk o Informacji UP została laureatką Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki roku 2016. Nagroda im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz przyznawana jest za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym. Organizatorami nagrody są Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie. Dr Małgorzata Lebda została nagrodzona za tom wierszy Matecznik.


Nowi dyrektorzy i kierownicy jednostek dydaktycznych

W dniu 3 lipca 2017 r. podczas uroczystego spotkania zostały wręczone nominacje dyrektorom i kierownikom jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego wybranym na kadencję 2017–2021.

Spotkanie otworzył JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak. W swoim przemówieniu odniósł się do najważniejszych zadań Uniwersytetu w przyszłym roku. Głos zabrała również Kwestor UP Renata Kochanik, informując o sytuacji finansowej Uczelni, polityce racjonalnego wydawania środków oraz o nowym algorytmie. Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała informowała z kolei o sprawach dydaktycznych, jakości kształcenia oraz sprawach studenckich. Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz przedstawił natomiast prezentację dotyczącą strategii rozwoju i promocji Uczelni. Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Wołos skupił się na parametryzacji i pozyskiwaniu środków na badania naukowe. Na zakończenie Kanclerz UP Małgorzata Grzelewska zaprezentowała nowe drogi rozwoju Uczelni, jak również plany wdrożeniowe na przyszły rok akademicki. Następnie JM Rektor wręczył powołania nowo wybranym dyrektorom i kierownikom jednostek dydaktycznych.

cof cof
(fot. A. Ciejka)

Czytaj dalej


Klaudia Kluczkiewicz z Wydziału Filologicznego „Studentką Czerwca”

27 czerwca 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Czerwca” wybrało Klaudię Kluczkiewicz, studentkę I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia, spec. filologia włoska.

Największą pasją Klaudii Kluczkiewicz jest taniec, gra na fortepianie, nauka języków obcych oraz podróże. W wolnym czasie studentka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi, które uczy różnych form tańca, gry na fortepianie oraz języków obcych (oprócz języka włoskiego Klaudia biegle posługuje się j. angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim).

Klaudia-Kluczkiewicz-m


Nagroda dla naszej studentki Joanny Tync

W dniu 23 czerwca 2017 roku podczas gali w Belwederze ogłoszone zostały wyniki V edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej.

Celem konkursu było nagrodzenie lub wyróżnienie najlepszych prac naukowych dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz promocja i upowszechnienie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa. Komisja konkursowa pracowała pod przewodnictwem prof. hm. Adama Massalskiego.

W kategorii prac magisterskich nagrodę II stopnia przyznano Joannie Tync, absolwentce Instytutu Nauk o Informacji. Promotorem nagrodzonej pracy „Czuwaj” – czasopismo instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego: próba monografii za lata 1990-2015 była dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP. Zarówno laureatka, jak i promotor wzięły udział w uroczystości.

Serdecznie gratulujemy!