Konspekt / Pismo popularnonaukowe

„Uczelnie pedagogiczne tracą na algorytmie”

Przedstawiamy wypowiedź JM Rektora UP prof. Kazimierza Karolczaka udzieloną redakcji „Forum Akademickiego” (nr 1/2017). Jej tematem jest wpływ nowego algorytmu finansowania szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni o charakterze pedagogicznym oraz problem kształcenia nauczycieli przez uczelnie niepedagogiczne.

Materiał prasowy


Spotkanie Władz Uczelni ze starostami studiów stacjonarnych

Jakość kształcenia i komfort studiowania to jeden z wielu istotnych tematów poruszonych podczas spotkania Władz Uczelni ze starostami wszystkich kierunków i roczników studiów studiów stacjonarnych w dniu 27 stycznia 2017 r.

Spotkanie, w którym uczestniczyli: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kanclerz UP mgr Monika Topolnicka-Stolzman, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Małgorzata Trojańska, Kierownik Biura Promocji i Karier mgr Piotr Kciuk, Przewodnicząca Samorządu Studentów UP Alina Greliak oraz starostowie wszystkich kierunków i roczników studiów stacjonarnych, było okazją do rozmów na tematy dotyczące organizacji bieżącego roku akademickiego.

Omówiono m.in. sprawy związane z tokiem studiów, przebiegiem praktyk studenckich, obsługą administracyjną studentów, funkcjonowaniem Biura Karier, poradnictwem zawodowym, działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, wsparciem psychologicznym dla studentów w trudnych sytuacjach życiowych. Poruszono także kwestie dotyczące jakości kształcenia i komfortu studiowania. Jedną z ciekawych propozycji był m.in. pomysł zorganizowania „stref studenta” we wszystkich budynkach Uczelni, na wzór Strefy Studenta powstałej w ubiegłym roku w budynku przy ul. Podchorążych 2.

 


Konferencja: Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej

W dniach 26–27 stycznia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywa się konferencja: „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”. Wydarzenie to jest częścią cyklu konferencji programowych organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki. W konferencji bierze udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. Uniwersytet Pedagogiczny reprezentują: Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz oraz Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Wołos. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowisk naukowych oraz mediów.

KongresKongres2

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin podczas przemówienia inauguracyjnego (fot. R. Stawarz)


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wykazem czasopism wydawanych na naszej Uczelni: LINK


Mateusz Kozłowski z Wydziału Sztuki „Studentem Stycznia”

W dniu 24 stycznia 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca i Student Roku” pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały przyznało tytuł „Studenta Stycznia” Mateuszowi Kozłowskiemu – studentowi III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Digital Design. Student jest członkiem oraz wiceprezesem Chóru Mieszanego „Educatus”, członkiem Stowarzyszenia Passionart, wolontariuszem w Fundacji Gorczyckiego, a także ambasadorem portalu Chórtownia, promującego muzykę chóralną i polskie chóry na arenie międzynarodowej. Pasją studenta jest nie tylko muzyka chóralna, ale także zarządzanie zespołami muzycznymi oraz solistami, zwłaszcza instrumentalistami.

WIĘCEJ