Konspekt / Pismo popularnonaukowe

Tablica pamiątkowa

W holu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie znajduje się tablica pamiątkowa autorstwa Bronisława Chromego. Tablica została odsłonięta w poniedziałek 15 października 1973 r., czyli w dniu uroczystego otwarcia roku akademickiego, w którym Uczelnia zaczęła nosić imię Komisji Edukacji Narodowej. Na tablicy zostały uwiecznione słowa Grzegorza Piramowicza z dzieła Powinności nauczyciela: „Poświęceni na wielką usługę oświecenia drugich…”

IMG_2810

(fot. A. Fiejka)


Rok Komisji Edukacji Narodowej

Przedstawiamy projekt pomnika Hugo Kołłątaja autorstwa prof. Mariana Koniecznego. Projekt ten został przekazany pod koniec lat 70. prof. Bolesławowi Faronowi, ówczesnemu Rektorowi naszej Uczelni, jako propozycja na pomnik przed budynkiem WSP. O historii tego projektu będzie można przeczytać w grudniowym numerze „Konspektu”.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA


Numer grudniowy „Konspektu”

Informujemy, 4 listopada b.r. zamknęliśmy przyjmowanie artykułów do grudniowego numeru „Konspektu”. Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom, którzy opracowali i przesłali do redakcji materiały na temat Komisji Edukacji Narodowej i powstania styczniowego. Wydanie numeru planujemy na drugi tydzień grudnia.


Przedwojenna arystokracja polska – świat (bezpowrotnie) utracony?

24 października w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się debata na temat „Przedwojenna arystokracja polska – świat (bezpowrotnie) utracony?” Debata toczyła się się w odniesieniu do dwóch książek, które w roku bieżącym ukazały się nakładem Wydawnictwa DiG w Warszawie: prof. Kazimierza Karolczaka Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i XX wieku oraz dr Anny Janoty-Stramy Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. W dyskusji udział wzięli Autorzy oraz wydawca dr hab. Sławomir Górzyński. Moderatorem spotkania był dr hab. Łukasz Tomasz Sroka.

DSCF7752DSCF7754

(fot. M. Kania)


Wystąpienie JM Rektora UP prof. Michała Śliwy w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej

18 października 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja „240. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej”, zorganizowana przez Komisję Edukacji, Nauki i Sportu wspólnie z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwem Historii Edukacji. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie reprezentował na uroczystości JM Rektor prof. Michał Śliwa.
Na oficjalnej stronie internetowej Senatu RP możemy przeczytać: „Mówiąc o dokonaniach KEN z perspektywy współczesności, prof. Michał Śliwa z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej podkreślił, że twórcy KEN przeprowadzając reformy systemu edukacji w pełni urzeczywistnili zasadę, zgodnie z którą sprawy nauczania i wychowania są sprawami publicznymi i stanowić muszą pola aktywności państwa. Choć dzisiaj żyjemy w innych warunkach kulturowych i cywilizacyjnych, to nadal aktualny jest postulat KEN wychowywania i człowieka, i obywatela. Prof. Michał Śliwa przywołał badania, zgodnie z którymi nadal znaczna część Polaków nie uznaje demokracji za najlepszą formę więzi społecznej, współżycia ludzi i metodę rządzenia. Stale pojawiają się pokusy i dążenia autorytarne. Najważniejszym więc zadaniem jest budowa i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Powinno to sprzyjać utrzymaniu pierwszorzędnej roli edukacji dla wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji, tym samym, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W opinii prof. Michała Śliwy, nic i nikt nie zastąpi w tym szkoły, choć dziś jest ona poddawana ostrej krytyce”.

Czytaj więcej.

IMG_9490 IMG_9689

IMG_9515 IMG_9495

Foto Michał Józefaciuk