Konspekt / Pismo popularnonaukowe

Porozumienie z Kuratorium Oświaty

2 IV 2014 r.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Michał Śliwa podpisał porozumienie z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim. Celem porozumienia jest współpraca w sferze oświaty, m.in.: organizowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, korzystanie z materiałów zgromadzonych w Kuratorium Oświaty, dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi procesu kształcenia studentów i  nauczycieli.

Podpisanie umowy


Ogrody pięknych słów w IINiB UP

3 IV 2014 r.

W środę 2 kwietnia 2014 r. sala w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP stała się „Ogrodem pięknych słów”. W ten bowiem sposób Koło Biblioterapeutów naszej Uczelni, prowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz, świętowało rok swojego istnienia.


Targi Pracy: „Wybierz lepszy start w przyszłość”

dream team24 kwietnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w godz. od 9 00 do 14 00 odbędą się Targi Pracy „Wybierz lepszy start w przyszłość”. Tegoroczne spotkanie adresowane jest w szczególności do studentów i absolwentów krakowskich i małopolskich Uczelni. Poza licznymi firmami z branży outsorcingu, consultingu, technologii teleinformatycznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi prowadzącymi aktualną rekrutację na stanowiska pracy czy staże, obecne będą również agencje doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.

Osoby planujące założenie własnej firmy będą miały możliwość porozmawiania z przedstawicielami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości o korzyściach wynikających z założenia własnego biznesu. Podczas Targów Pracy doradcy zawodowi z Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego, będą udzielać bezpłatnych porad w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Organizatorem Targów Pracy „Wybierz lepszy start w przyszłość” jest Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego. Więcej informacji na stronie www.up.krakow.pl/targipracy/


Konkurs na logo Instytutu Techniki rozstrzygnięty

27 marca 2014

Informujemy, że w konkursie na logo Instytutu Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego zwyciężył Tomasz Różak, student kierunku: wzornictwo (II rok, studia stacjonarne I stopnia). Wyróżnienia otrzymali: Patryk Węgrzyn, student kierunku: architektura informacji (I rok, studia stacjonarne I stopnia) oraz Dawid Jarecki, student kierunku: edukacja techniczno-informatyczna (II rok, studia stacjonarne II stopnia). Gratulujemy!


Złoto dla Uniwersytetu Pedagogicznego w sztafecie niepełnosprawnych

W dniu 24 marca 2014 r. w Krakowie odbył się 38. Bieg Kościuszkowski. Podczas imprezy niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zdobyli pierwsze miejsce w biegu sztafetowym wokół Rynku Głównego. Miejsce drugie zajęła drużyna z Politechniki Krakowskiej, trzecie zdobył Uniwersytet Ekonomiczny. Uroczyste podsumowanie biegu odbyło się w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. Puchar, medale oraz wyróżnienia wręczyła Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UP dr Małgorzata Trojańska.

Złoto