Konspekt / Pismo popularnonaukowe

Prof. Salah Mejri doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie godność doktora honorowego Uczelni została nadana prof. Salahowi Mejri ‒ wybitnemu francuskiemu językoznawcy. Na dorobek naukowy prof. Mejri składają się w sumie 162 pozycje. Są to monografie (2), (współ)redakcje numerów tematycznych czasopism (17) i tomów zbiorowych (30), studia i artykuły (97), recenzje naukowe (12) oraz tłumaczenia monografii naukowych (4). Publikacje te układają się w kilka cykli tematycznych: leksykologię, semantykę i składnię, geografię językową, traduktologię, językoznawstwo kontrastywne francusko-arabskie, językoznawstwo komputerowe i językoznawstwo teoretyczne. Jego monografia Le figement lexical (1997) uznana została za podstawowe i najważniejsze dzieło poświęcone frazeologii w języku francuskim. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z językoznawstwem ogólnym i kontrastywnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu neologizmów i związków frazeologicznych. Obecnie prowadzi badania nad automatycznym przetwarzaniem języka naturalnego (przede wszystkim języka francuskiego i języka arabskiego).

JM Rektor UP prof. Michał Śliwa, prof. Salah Mejri, prof. Gaston Gross i prof. Bogusław Skowronek
podczas ceremonii
(fot. M. Kania)


„Bibliotekoznawczy” numer „Konspektu”

Zgodnie z tradycją majowemu świętu Uczelni towarzyszy nowe wydanie „Konspektu”. Tym razem pismo poświęcone zostało bibliotekoznawstwu i informacji naukowej. Czytelnicy odnajdą w nim wywiady z prof. Krzysztofem Migoniem, prof. Michaelem Gormanem, dr Michałem Rogożem, a także liczne artykuły tematyczne, dotyczące m.in. bibliofilstwa, biblioterapii, dziejów rynku książkowego, historii prasy. „Konspekt” 2/2013 jest już dostępny w księgarni „Academicus”. W sprzedaży ogólnopolskiej pojawi się na początku czerwca.


Uniwersytet Pedagogiczny ponownie na PIERWSZYM MIEJSCU!

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, Uniwersytet Pedagogiczny po raz kolejny zajął pierwsze miejsce wśród uczelni pedagogicznych w Polsce!

JM Rektor UP prof. Michał Śliwa podczas uroczystego wręczenia dyplomów.
Warszawa, siedziba redakcji dziennika „Rzeczpospolita”, 9 maja 2013 r.
(fot. P. Kciuk)