Dokumenty życia społecznego

„Bezwartościowe «plewy», «odpadki» produkcji wydawniczej, «śmieci» – tak do niedawna określano większość dokumentów życia społecznego (dżs). Mawiano, że dżs-y to druki zbędne, że biblioteki powinny wręcz bronić się przed zalewem bezwartościowego piśmiennictwa, skoro brakuje w nich miejsca na literaturę piękną i naukową. A jednak dokumenty życia społecznego cieszą się coraz większym zainteresowaniem, coraz więcej bibliotek w systematyczny i planowy sposób pozyskuje owe «plewy» i «odpadki», by następnie pochwalić się ich posiadaniem przed szerszą publicznością. Czym są? Skąd zainteresowanie tego rodzaju produkcją wydawniczą? Jaka jest ich wartość?”

O potrzebie kolekcjonowania dokumentów życia społecznego pisze dr Elżbieta Twardy