III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja”

W dniach 18–19 maja 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja” organizowana przez Katedrę Edukacji Artystycznej Instyutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej.

Konferencja rozpocznie się 18 maja 2017 r. o godz. 9.00 w nowej auli (401N), w budynku Wydziału Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4.

Program III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja” (PDF 382 KB)

Już po raz trzeci tematem spotkania będzie bardzo szeroko pojęta edukacja kulturalna i artystyczna. Propozycja jest skierowana do środowiska naukowego i nauczycielskiego. Zapraszamy również tych z Państwa, którzy związani są z ośrodkami i instytucjami działającymi na rzecz upowszechniania kultury i sztuki. Szczególnym wydarzeniem będzie wystawa prac dzieci, realizowana w ramach projektu MNiSW Działalność Upowszechniająca Naukę pt. „Artyści w świecie pedagogiki”. Otwarcie wystawy: 18 maja 2017 r. o godz. 17.00 we foyer obok nowej auli (401N), w budynku Wydziału Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4.