Kontakt

KONSPEKT
Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30–15.30

e-mail: konspekt@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl/konspekt 
lub www.konspekt.up.krakow.pl

30-084 Kraków,
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel. (12) 662 61-28

REDAKCJA

Dr Marcin Kania (redaktor naczelny) — absolwent filologii polskiej i Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Laureat Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie literatury za rok 2004. Z redakcją „Konspektu” związany od jesieni 2004 r., najpierw jako redaktor i korektor, następnie sekretarz redakcji a od grudnia 2009 jako redaktor naczelny. Współredaktor tomów pokonferencyjnych, autor artykułów z zakresu historii literatury przełomu XIX i XX w. Prowadził warsztaty edytorskie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP (studia podyplomowe). Projektant książek i okładek. Autor rozprawy „Antoni Euzebiusz Balicki — polonista, krytyk, literat”, książki Oblicze treści. Wybrane uwagi o estetyce publikacji książkowych (Wyd. Miniatura, Kraków 2012) oraz zbioru wierszy Sierpniowa rzeka (Kraków 2012). Wielbiciel jazzu; autor licznych wywiadów z polskimi jazzmanami. Naukowo interesuje się działalnością polskich drukarzy i teoretyków drukarstwa (Franciszek Ząbkowski, Jakub Żegota Wywiałkowski, Władysław Danielewicz) oraz twórczością pisarzy mniej znanych (m.in. Władysław Jagniątkowski, Henryk Jakub Różycki). Sprawuje opiekę merytoryczną nad internetowym Radiem Spektrum.

Mgr Ewa Bednarska-Gryniewicz — absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalnością: edytorstwo. Jako redaktor specjalizuje się w literaturze naukowej z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Ma w dorobku kilkaset zredagowanych publikacji oraz współpracę z najważniejszymi krakowskimi oficynami (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wydawnictwo Literackie, Znak, Universitas, Księgarnia Akademicka, Societas Vistulana). Od roku 1991 kierownik Wydawnictwa Instytutu Języka Polskiego PAN. Od roku akademickiego 2004/2005 prowadzi zajęcia z przedmiotu: redakcja naukowa w Podyplomowym Studium Edytorskim UJ. Od roku 2009/2010 związana również z krakowskim Uniwersytetem Pedagogicznym jako wykładowca Studium Podyplomowego. Sprawowała opiekę edytorską nad półrocznikiem naukowym Instytutu Filozofii i Socjologii „Argument”. Opiekuje się edytorsko pismem studenckim „Students Scribit” (przez długi czas także „Betonem Akademickim”). W zespole redakcyjnym „Konspektu” od 2010 roku.