W najbliższym numerze…

„Stephen King (ur. 1947), aczkolwiek nie tylko sam zaliczany do kultury popularnej, ale i obficie korzystający z jej rekwizytów, jest jednym z tych pisarzy, którzy problematyzują ów podział i którzy, trafiając pod strzechy, potrafią jednocześnie umknąć owemu spłaszczeniu, jakie przynosi kultura popularna. Sam jest zresztą doskonale świadom tego problemu, gdy chociażby w jednej z mniej znanych powieści, Buick 8 (From A Buick 8), wspomina mimochodem o charakterystycznym dla zdjęć z polaroidu braku głębi, płaskości obrazu, na którym świat zredukowany jest do relacji przyczyny i skutku i gdzie nie ma miejsca dla obecności bogów za kulisami. Co więcej, King, jak sądzę, efektywnie (a nie tylko efektownie) wyzyskuje dwoistość odczytania dosłownego i symboliczno-metaforycznego, dzięki czemu najlepsze fragmenty jego prozy dostarczają nie wyłącznie dreszczyku i suspensu, ale i czegoś, co można by nazwać – celowo używam tu określenia rzadko stosowanego w odniesieniu do tak zwanej literatury popularnej – egzystencjalno-metafizycznym rezonansem”.

O wybranych aspektach twórczości Stephena Kinga opowiada dr Jarosław Lesiak

7183753.3