O „Konspekcie”

Jesteśmy z Państwem od 1999 r.

Pierwszy numer „Konspektu” — kwartalnika Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie — został wydany w grudniu 1999 r., czyli w momencie, gdy Uczelnia przy ul. Podchorażych 2 z Wyższej Szkoły Pedagogicznej stawała się Akademią Pedagogiczną. Pierwszym redaktorem pisma był dr Henryk Czubała z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, a pierwszym przewodniczącym Rady Programowej — prof. Henryk W. Żaliński. Periodyk został powołany z inicjatywy Rektora AP prof. Michała Śliwy.

Początkowo redakcję tworzyli bibliotekoznawcy i filolodzy polscy: dr Bogusław Gryszkiewicz, dr Michał Zięba, dr Aneta Wójcik i dr Iwona Pietrzkiewicz (w redakcji od nr. 9). Od grudnia 1999 r. do wiosny 2004 r. zostało wydanych 20 numerów pisma o różnej tematyce i objętości (od 90 s. w numerze 13 do aż 240 s. w numerze 19). Redakcja angażowała się liczne przedsięwzięcia naukowe i kulturowe. Rozwijano współpracę z Instytutem Sztuki, czego trwałym świadectwem stał się cykl artykułów dr. Marka Karwali z cyklu Galeria „Konspektu”, ujęty następnie jako cykl publikacji zwartych. Redakcja dążyła by pismo stało się kwartalnikiem o tematyce społeczno-literackiej. Kładziono nacisk na artykuły z zakresu historii i teorii literatury, bibliotekoznawstwa i innych nauk humanistycznych. Dbano też o prezentację życia Uczelni i jej poszczególnych jednostek. Wśród „Gości «Konspektu»” znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiej i światowej nauki, tacy jak:prof. Michał Śliwa, prof. Tadeusz Bujnicki, Ryszard Kapuściński, prof. Stanisław Burkot, ks. bp. Tadeusz Pieronek, prof. Philippe Lejeune. Redaktorom udało się także skupić wokół pisma wielu pracowników Uczelni. Przez lata na łamach „Konspektu” pojawiały się cykle artykułów dr. dr. Czesława Michalskiego (o sporcie), Marka Karwali (o sztuce i literaturze), Jerzego S. Ossowskiego (krytyka literacka), Piotra Krywaka (literatura popularna), Leszka Wrony (dział Z Archiwum X), Edwarda Chudzińskiego, Stanisława Jasionowicza i wielu, wielu innych.

Jesienią 2004 r. nastąpiła zmiana redakcji. W składzie nowego zespołu znaleźli się przedstawiciele Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP: dr Stanisław Skórka (Redaktor Naczelny), dr Piotr Krywak, mgr Michał Grzeszuk oraz Instytutu Filologii Polskiej: mgr Marcin Kania i mgr Bartosz Ochoński (wówczas studenci V i III roku). W okresie „drugiej redakcji” pismo stało się kwartalnikiem wielotematycznym. Opracowano 12 numerów, z czego przeważającą ilość stanowiły zeszyty monograficzne. Ich tematami przewodnimi była m.in. fizyka (nr 22), geografia (nr 23), sport (nr 24), biologia (nr 27), historia wojskowości (nr 28), technika (nr 30). Na łamach „Konspektu” gościły też znane osobowości świata życia społeczno-kulturalnego: prof. Walery Pisarek, red. Jan Pieszczachowicz, red. Bogusław Wołoszański, gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz, Jerzy Engel, Jerzy Cnota, Stanisław Dziedzic. W pierwszej połowie 2006 r. został opublikowany numer poświęcony jubileuszowi 60-lecia Uczelni. W numerze tym znalazł się poczet Rektorów WSP/AP przygotowany przez dr. Janusza Wojtyczę, wywiady i wspomnienia pracowników i absolwentów Uczelni a także znaczna ilość archiwalnych materiałów graficznych. W roku 2006 do redakcji dołączyła Dorota Kamisińska (obecnie pracownik Biblioteki Głównej w stopniu doktora nauk humanistycznych), a od numeru 31 szatę graficzną periodyku zaczął projektować mgr inż. Tomasz Zacharski – teoretyk typografii, wykładowca na UP.

W grudniu 2008 r. redakcja po raz trzeci zmieniła skład osobowy. Redaktorem naczelnym „Konspektu” został mgr Marcin Kania, a do zespołu weszli: mgr Ewa Bednarska-Gryniewicz z Instytutu Języka Polskiego PAN i Tomasz Zacharski. Do lipca 2011 r. opublikowano 7 kolejnych zeszytów pisma oraz 1 zeszyt specjalny, poświęcony twórczości studenckiej. Tematami numerów stały się: politologia (nr 33), historia Uczelni (nr 34), bibliotekarstwo (nr 35), matematyka (nr 36), filozofia (nr 37), sztuki wizualne (nr 38). Do numerów 34 i 37 dołączono także płyty DVD z filmami o Uczelni oraz wartościowymi materiałami naukowymi. Od września 2010 r. „Konspekt” jest dystrybuowany na terenie całej Polski za pośrednictwem sieci księgarni Empik.

„Konspekt” od zawsze realizował obowiązki pisma uczelnianego, a także periodyku o charakterze ogólnym. Wiadomościom z życia i historii Uniwersytetu towarzyszą zatem liczne artykuły naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy. Publikowane są też utwory wysokoartystyczne — poezja oraz proza. W numerze 34 gościło opowiadanie Rafała Dębskiego, znanego i cenionego pisarza powieści kryminalnych, a w numerze 39 został opublikowany fragment książki Mariusza Wollnego — autora cyklu tomów o Kacprze Ryxie. Z kolei artykułu nt. współczesnej powieści fantastycznej udzielił „Konspektowi” pisarz Andrzej Pilipiuk.
Na przełomie lipca i sierpnia redakcji „Konspektu” udało się też otworzyć nową stronę internetową, która w zamierzeniu ma stać się forum osób piszących i czytających, a także wszystkich tych, którym nie są obojętne sprawy polskiej nauki, kultury i oświaty.

Wywiad dla Radia Spektrum.

Okładka_46 Okładka_47 Okładka_48