Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych

29 października 2014 r.

W dniach 27-28 października 2014 r. na uroczystym spotkaniu Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ukonstytuowała się Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której przewodniczącą została Dziekan Wydziału Sztuki UP prof. UP Alicja Panasiewicz.

1920512_809963955734229_8977825836499938269_n

W czasie obrad zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy 14 wydziałami artystycznymi działającymi na wyższych uczelniach oraz zostało wystosowane memorandum do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do prof. Jerzego Woźnickiego – przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Narodowego Centrum Nauki.

W Galerii Bunkier Sztuki odbyło się także spotkanie z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, które było okazją do przedyskutowania i poszerzenia działań dla edukacji przez sztukę.

W trakcie konferencji prócz bardzo ważnych merytorycznych obrad odbył się wernisaż wystawy grafiki Aleksandry Banaś w galerii wydziałowej Wydziału Sztuki oraz zwiedzanie wystawy Mit Galicji w galerii Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 z udziałem kuratora wystawy.

Inicjatywa Dziekan Wydziału Sztuki UP prof. UP Alicji Panasiewicz spotkania się, omówienia problemów i podjęcia działań w celu ich rozwiązania spotkała się z wielkim uznaniem środowiska artystycznego. Tak owocne obrady zapoczątkowały cykl spotkań Konferencji na wydziałach w całej Polsce.