Rzepiennik kosmiczny

„Pomiędzy pasmami wzniesień Pogórza Ciężkowickiego, w dolinie rzeki Rzepianki, rozłożyły się cztery wsie o nazwie Rzepiennik. Licząc z zachodu na wschód są to kolejno: Rzepiennik Marciszewski, Strzyżewski, Biskupi i Suchy. Najważniejszym z nich jest Rzepiennik Strzyżewski, gdyż zlokalizowały się w nim władze gminy, ale najciekawszym jest niewątpliwie Rzepiennik Biskupi, a to ze względu na usytuowane w nim prywatne obserwatorium astronomiczne. Jest to zapewne największa tego typu placówka w Polsce należąca do prywatnego właściciela i bodaj jedyna, w której oprócz instrumentów optycznych działają także dwa spore radioteleskopy. Ponadto obok działalności astronomicznej od niedawna prowadzi ona także ciekawe eksperymenty w zakresie astronautyki.”

O godnej podziwu inicjatywie dr. Bogdana Wszołka pisze Jacek Kruk (fot. J. Kruk)

Dr Bogdan Wszołek