„Uczelnie pedagogiczne tracą na algorytmie”

Przedstawiamy wypowiedź JM Rektora UP prof. Kazimierza Karolczaka udzieloną redakcji „Forum Akademickiego” (nr 1/2017). Jej tematem jest wpływ nowego algorytmu finansowania szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni o charakterze pedagogicznym oraz problem kształcenia nauczycieli przez uczelnie niepedagogiczne.

Materiał prasowy