Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

W dniu 19 maja 2017 r. podczas uroczystych promocji wręczono dyplomy nowym doktorom habilitowanym i doktorom Uniwersytetu Pedagogicznego.

IMG_9144

WIĘCEJ