W najbliższym numerze…

O fotograficznych technikach specjalnych opowiada dr Mirosław Niesyto

000,3m niesyto podczas naświetlania gumy chromianowej

Dr Mirosław Niesyto
podczas pracy