W najbliższym numerze…

W zbliżającym się numerze „Konspektu” będziemy rozmawiali z prof. Łukaszem Tomaszem Sroką, Dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP, na temat książki Polskie korzenie Izraela. Ta ponad 700-stronicowa publikacja ukazała się w 2015 r. nakładem Wydawnictwa Austeria.

polskiekorzenie